Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe - ogłoszenia

budowa oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, lampy uliczne, latarnie uliczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie uliczne, dostawa znaków drogowych, znaki drogowe, instalowanie oznakowania drogowego, ekrany dźwiękochłonne, ekran akustyczny, bariera drogowa, sygnalizacja świetlna, iluminacje

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4793 wyników.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Ostrawickiej 2 remont instalacji oświetleniowej dróg ewakuacyjnych w całym budynku, remont instalacji elektrycznej pomieszczeń laboratorium 2 piętro (PAT, SER) remont instalacji elektrycznej pomieszczeń laboratorium 3 piętro (HP) Przetarg publiczny BZP 21/06/2019 08/07/2019, godz. 13:00 zachodniopomorskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wynik 21/06/2019 - Polska
Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie Wynik 21/06/2019 - Polska
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ POMIĘDZY UL. SPACEROWĄ A KILIŃSKIEGO W OŁAWIE. Wynik 21/06/2019 - Polska
„Budowa dróg gminnych: Reja, Wasilewskiego i Zarzecze wraz z oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych” Wynik 21/06/2019 - Polska
Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Przetarg publiczny BZP 21/06/2019 08/07/2019, godz. 10:00 pomorskie
„Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole” (s) Przetarg publiczny BZP 21/06/2019 08/07/2019, godz. 09:30 mazowieckie
„Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Filtrowej w Rumi wraz z budową systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz budową oświetlenia ulicznego” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)”. Wynik 21/06/2019 - Polska
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Wynik 21/06/2019 - Polska
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słupia Wynik 21/06/2019 - Polska
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Wynik 21/06/2019 - Polska
dostawy (sprzedaży wraz z transportem) elementów oznakowania pionowego jezdni: znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania , konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic Wynik 21/06/2019 - Polska
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Wynik 21/06/2019 - Polska
„Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju" Wynik 21/06/2019 - Polska
Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu” w Warszawie. Wynik 21/06/2019 - Polska
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów (...), ul. Cmentarnej (...) oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Inna informacja 21/06/2019 12/07/2019, godz. 10:00 łódzkie
„Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa – III części” Wynik 20/06/2019 - łódzkie
Zakup pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym Wynik 20/06/2019 - śląskie
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową ul. Światowida Inna informacja 20/06/2019 04/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu – etap II. Inna informacja 20/06/2019 17/07/2019, godz. 08:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.