Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 597 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlano-instalacyjnych dla tematu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” wykonywanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 12:00 śląskie
Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie Wynik 15/11/2019 - Polska
Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 609 Pstrąże w kompleksie 0549 i nr 718 Żagań w kompleksie 2987 Wynik 14/11/2019 - Polska
„Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej” Wynik 13/11/2019 - Polska
Przebudowa torowiska tramwajowego w systemie zaprojektuj i wybuduj Licytacja 13/11/2019 02/12/2019, godz. 10:30 kujawsko-pomorskie
Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej w systemie "zaprojektuj i buduj" Wynik 13/11/2019 - Polska
ZP/75/2019 Remont mostu kolejowego nad rzeką Regą, wojskowej bocznicy kolejowej nr 820 w km 0,390 w Trzebiatowie Licytacja 13/11/2019 28/11/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Budowa i przebudowa chodników w mieście – Budowa chodnika przy ul. Działkowej na odcinku od ul. Rolniczej do torów kolejowych. Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 28/11/2019, godz. 09:30 dolnośląskie
REMONT MOSTU KOLEJOWEGO NAD RZEKĄ REGĄ, WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 820 W KM 0,390 W TRZEBIATOWIE Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 28/11/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Kompleksowa obsługa naśnieżania stoku narciarskiego Ośrodka Szczęśliwice oraz utrzymanie trasy narciarskiej Zapytanie ofertowe 12/11/2019 15/11/2019, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Morenowej 2 lok. 4, ul. Przy Torze 3 lok. 3 i ul. Wolności 9 lok. 3 w Gdańsku. Wynik 12/11/2019 - Polska
Modernizacja dachu magazynu głównego Sekcji Utrzymania Taboru w Łukowie Licytacja 08/11/2019 14/11/2019, godz. 09:00 Polska
„Adaptacja budynku lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenie do wystaw muzealnych i multimedialnych - dokończenie rozpoczętych robót budowlanych.” Zadanie stanowi część zamówienia, pn.: „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach.” Zadanie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 09:00 śląskie
Część I Remont dachu, wymiana obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Bytomiu będącego w 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Część II Remont dachu, wymiana obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 22 segment 2, 3 w Będzinie będącego w 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Wynik 08/11/2019 - Polska
„Roboty górnicze dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020r. w tym: Etap I – Przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego S i N z przekopem obiegowym, przebudowa odcinka chodnika spływowego północnego, skrzyżowania chodnika spływowego z kanałem K5N, Etap II - Przebudowa odcinka chodnika spływowego północnego, przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego N z kanałami (K4N, K3N,K2N, K1N), wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, kanały wodne – przebudowa 2 kanałów wodnych (K3N, K4N) nowe kanały wodne 3 szt. (K1N, K2N, K5N).” Wynik 08/11/2019 - Polska
REMONT ODCINKA TORU NR 276 NA TERENIE SEKCJI UTRZYMANIA TABORU TRAKCYJNEGO W TORUNIU UL. KLUCZYKI 17 – 21 Licytacja 06/11/2019 12/11/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Modernizacja dachu magazynu głównego Sekcji Utrzymania Taboru w Łukowie Licytacja 05/11/2019 05/11/2019, godz. 10:00 Polska
Rozbiórka wiaduktu kolejowego w ciągu rozebranego toru kolejowego nad ul. Bocheńskiego w Katowicach Przetarg publiczny BZP 05/11/2019 20/11/2019, godz. 09:55 śląskie
„Wykonanie wzmocnienia poprzez zabudowanie nowych odrzwi obudowy wraz z materiałem w Upadowej technologicznej 2” dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział „Wieczorek II”. Wynik 05/11/2019 - Polska
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Ładnej, Łękawicy, Pogórskiej Woli, Skrzyszowie i Szynwałdzie Wynik 05/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.