Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 919 wyników.
Przyciski drzwi wejściowych odskokowo-przesuwnych do taboru Licytacja 17/08/2018 31/08/2018, godz. 10:00 Polska
Dostawa produktów ropopochodnych (smary, olej) do pojazdu szynowego ED 72 AC. Licytacja 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym w różnych punktach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Miasto Warszawa
Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721 w istniejącym pasie drogowym dz. 63/2 obręb Stara Iwiczna – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej – III etap. Wynik 16/08/2018 - Polska
ZADANIE NR 1 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia skarp nawierzchnią trawiastą, schodów terenowych i oświetlenia w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu działki nr 12/24 przy ul. Sienkiewicza wraz z elementami siłowni zewnętrznej – ETAP I” ZADANIE NR 2 „Budowa specjalnego toru przeznaczonego do uprawiania sportów z przeszkodami i wzniesieniami w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu działki nr 12/24 przy ul. Sienkiewicza wraz z elementami siłowni zewnętrznej – ETAP II” Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 31/08/2018, godz. 09:00 śląskie
Przebudowa dworca kolejowego Szczytno Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
Likwidacja zagrożeń i podniesienie funkcjonalności eksploatacyjnej na wybranych odcinkach linii kolejowej nr 140 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń ... Inna informacja 16/08/2018 10/09/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Przebudowa odcinka drogi gminnej 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 30/08/2018, godz. 12:00 podlaskie
„Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych” Zadanie : „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego Komunikacji miejskiej” w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 29/08/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
REMONT TORU NR 104 WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 704 W KOMPLEKSIE NR 6035 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wynik 14/08/2018 - Polska
Rozbudowa ulicy Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – I etap Wynik 14/08/2018 - Polska
Budowa hali produkcyjnej wyrobów betonowych wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudowa zakładu o część socjalną oraz budowa zbiornika buforowego wód opadowych Zapytanie ofertowe 14/08/2018 29/08/2018 dolnośląskie
Wykonanie naprawy wierzchnich warstw skarpy wykopu linii kolejowej Przetarg niepubliczny 14/08/2018 17/08/2018, godz. 10:00 pomorskie
Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 30/08/2018, godz. 08:00 śląskie
04130 - Nasadzenia kompensacyjne zieleni dla zadania: [04130] Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław-Popowice” zaprojektowanych w formie skweru przy skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 31/08/2018, godz. 11:30 dolnośląskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” Inna informacja 14/08/2018 27/08/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie robót torowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew Wynik 14/08/2018 - pomorskie
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok” Inna informacja 14/08/2018 11/09/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Inna informacja 14/08/2018 28/08/2018, godz. 08:00 podlaskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie ... Inna informacja 14/08/2018 28/08/2018, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.