Wyburzenia, usługi sprzętowe, złom i podobne - ogłoszenia

przetarg wyburzenia budynków, przetargi wykonanie rozbiórki, sprzedaż złomu, usługi spycharką, usługi koparką, usługi sprzętem ciężkim, rozbiórka budynku, rozbiórka obiektów, rozbiórka budynku, wyburzenia, burzenie budynków, koparki, robot ziemne, złomowanie, złom, wynajem maszyn budowlanych, wynajem koparki

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1673 wyników.
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 13:00 małopolskie
„Rozbiórka i budowa zamiennego odcinka sieci gazowej PE 75 na terenie szkoły podstawowej w Kleczy Zarąbki” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:30 małopolskie
Rozbiórka budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 śląskie
ZAPROJEKTOWANIE I RZECZOWA REALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMPLKESU WOJKOWEGO 2223 W BRZEGU W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG Z WYKONANIEM NASADZEŃ I REKULTYWACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ODBUDOWĄ MISY FONTANNOWEJ W KONWENCJI „ZAPROJKTUJ I ZBUDUJ” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 25/06/2018, godz. 14:00 dolnośląskie
Wykonanie robót ziemnych, fundamentów, szkieletu żelbetowego oraz dachu dla obiektu budowlanego firmy SpaceForest. Zapytanie ofertowe 18/06/2018 02/07/2018 pomorskie
Rozbiórka budynku mieszkalnego Zapytanie ofertowe 15/06/2018 19/06/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Przebudowa dróg w Kadzidle i Glebie Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, TELETECHNICZNYCH I ODWODNIENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.2-2 „BUDOWA ŁĄCZNICY KOLEJOWEJ KRAKÓW ZABŁOCIE – KRAKÓW KRZEMIONKI” Zapytanie ofertowe 15/06/2018 29/06/2018 małopolskie
ZAP/01/2018 – Wykonanie specjalistycznego fundamentu pod praso-nożyce do cięcia złomu Zapytanie ofertowe 15/06/2018 29/06/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405 R Zarzecze – Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1+040 do km 1+500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 podkarpackie
„Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”: część II - Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Samorządowego nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie, część III - Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 małopolskie
Budowa studni głębinowej w Biskupicach Podgórnych - Etap I. Wykonanie odwiertu- realizacja robót geologicznych. Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
„Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta 54 w Imielinie.” Wynik 15/06/2018 - Polska
Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 15/06/2018 19/06/2018, godz. 15:30 pomorskie
Utwardzenie terenu dz. Nr 802 i 812 w m. Wronki (ZP.271.2.28.2018) Licytacja 15/06/2018 25/06/2018, godz. 10:00 Polska
Wymiana 2 okien drewnianych na PCV wraz z usunięciem wyrobów azbestowych w przestrzeniach przyokiennych i podokiennych w budynku KGP typu LIPSK przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Cir 1483/18. Licytacja 15/06/2018 21/06/2018, godz. 14:00 mazowieckie
„Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce 2 domków Ciechanowskich, budowie utwardzonego placu i budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1" Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
„Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów - Przebudowa placu miejskiego - roboty rozbiórkowe” Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 lubelskie
Prace rozbiórkowe budynków nr 62, 70 w kompleksie wojskowym m. Redzikowo. Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.