Wyburzenia, usługi sprzętowe, złom i podobne - ogłoszenia

przetarg wyburzenia budynków, przetargi wykonanie rozbiórki, sprzedaż złomu, usługi spycharką, usługi koparką, usługi sprzętem ciężkim, rozbiórka budynku, rozbiórka obiektów, rozbiórka budynku, wyburzenia, burzenie budynków, koparki, robot ziemne, złomowanie, złom, wynajem maszyn budowlanych, wynajem koparki

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1163 wyników.
Zadanie nr 1: „Rozbiórka budynku socjalnego w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym”; Zadanie nr 2: „Rozbiórka 2 szt. wiat stalowych nalewaków autocystern w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym” Licytacja 25/04/2019 17/05/2019, godz. 10:00 Polska
Zakup silnika głębinowego Franklin Electric 6” Licytacja 25/04/2019 29/04/2019, godz. 08:44 Polska
Rozbiórka ruin dworu Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska Zapytanie ofertowe 24/04/2019 24/05/2019 pomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KDK/2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” określonych w pkt. 2.2 Programu funkcjonalno-użytkowego z października 2018.r: 1) adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku obory wraz z niezbędnymi instalacjami na potrzeby budynku usług turystycznych i gastronomicznych wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących przybudówek i wiat, 2) rozbudowa wraz z niezbędnymi instalacjami - po uprzednim demontażu namiotu - istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby budynku usług rekreacyjno-sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę, nadbudowę i rozbudowę kompleksu turystycznego Kraina Dzikiej Kaczki oraz zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług sportowych i wielofunkcyjnych usług rekreacyjnych” dofinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie VI.2, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Zapytanie ofertowe 24/04/2019 23/05/2019 łódzkie
„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 13/05/2019 śląskie
WYNAJEM SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O ŁADOWNOŚCI MINIMUM 12 TON, Z FUNKCJĄ WYWROTKI, WYPOSAŻONEGO W HDS, O UDŹWIGU MINIMUM 6 TON, ZE STEROWANIEM RADIOWYM, PRZEZNACZONEGO DO WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW PODCZAS PRZEPROWADZANIA REMONTÓW TOROWISK TRAMWAJOWYCH Wynik 24/04/2019 - Polska
Roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu ul. Kopernika 31 w poszczególnych pracowniach Wynik 24/04/2019 - Polska
„ Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach”. Wynik 24/04/2019 - Polska
Wynajem frezarek o szerokości frezowania min. 2 m do frezowania nawierzchni bitumicznych z obsługą operatorską. Wynik 24/04/2019 - Polska
ROZBIÓRKA CZĘŚĆI BUDYNKU S-6 (Stolarnia) Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 10/05/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 13/05/2019, godz. 09:00 śląskie
wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku Wynik 24/04/2019 - Polska
„Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną” Wynik 24/04/2019 - Polska
„Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli” Wynik 24/04/2019 - Polska
Budowa alejek ziemnych - zieleniec Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 Miasto Łódź
Budowa alejek ziemnych - zieleniec przy ul. Romanowskiej w Łodzi Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 25/04/2019 łódzkie
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b” Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 09/05/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Regeneracja ultradźwiękami studni głębinowej Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019, godz. 15:00 dolnośląskie
"Przebudowa i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Białymstoku wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiórka istniejących elementów instalacji paliwowej”. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 12:30 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.