Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim, PP/142/2019 Licytacja 16/11/2019 02/12/2019, godz. 13:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiany funkcji parteru budynku nr B4 (przy ul. Ludwika Solskiego 43b) z mieszkaniowej wielorodzinnej na świetlicę środowiskową dla dzieci i seniorów Przetarg publiczny BZP 16/11/2019 28/11/2019, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała. Przetarg publiczny BZP 16/11/2019 27/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach wraz z odwodnieniem terenów przyległych. Wynik 16/11/2019 - Polska
Wykonanie przeglądu rocznego budynków Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019 lubelskie
Opracowanie opinii stanu technicznego balkonów Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Instalacja gazowa - projekt Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ulicy wraz z urządzeniami odwadniającymi. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 00:00 śląskie
Audyt i projekt termomodernizacji budynku Zapytanie ofertowe 15/11/2019 28/11/2019 Miasto Poznań
Zaprojektowanie oraz wykonanie kartek bożonarodzeniowych z logo gminy Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 00:00 wielkopolskie
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną Licytacja 15/11/2019 28/11/2019, godz. 11:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont lokalu użytkowego Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019, godz. 00:00 podlaskie
WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dot. zadania pn.: Budowa ulicy Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego i kontrolowania projektu pn.:Budowa kanalizacji deszczowej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe nr 06/2019/O/POIR Realizacja usług badawczych polegających na syntezie zaprojektowanych przez zamawiającego fragmentów genetycznych zoptymalizowanych pod kątem kompatybilności z maszynerią translacyjną gospodarza: E. coli; systemy ssacze; systemy drożdżowe dostarczonych w formie insertów w propagacyjnym wektorze nośnikowym Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania i realizacji koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenia i wdrożenia modernizacji portalu promocji Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.