Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych w podziale na 4 części (zadania)/Jordanów, Naprawa, Waksmund, Ponice, Kraków Wynik 08/12/2018 - małopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek” i „Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina” Wynik 08/12/2018 - podkarpackie
Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych w JSW S.A. KWK Budryk Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 07:00 śląskie
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Opracowanie Programu Inwestycji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadań: „Budowa i modernizacja składów MPS”, „Budowa magazynu olejów i smarów” oraz „Rozbudowa i modernizacja lotniskowego składu paliw nr 3” w kompleksie Świdwin ... Przetarg publiczny TED 08/12/2018 07/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Inna informacja 08/12/2018 18/12/2018, godz. 10:00 pomorskie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole ... Wynik 08/12/2018 - opolskie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Staroniwskiej od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich do granicy miasta wraz z uzyskaniem (...) Przetarg publiczny TED 08/12/2018 14/01/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej Inna informacja 08/12/2018 15/12/2018 mazowieckie
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w podziale na zdania pn: Przebudowa dworca kolejowego Prabuty, Pszczółki, Susz i Tczew. Przetarg publiczny TED 08/12/2018 15/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie” Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych w podziale na 4 części (zadania) /Nowy Sącz, Tarnów/ Wynik 08/12/2018 - małopolskie
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 Przyłęk - Glinno w zakresie budowy ścieżki rowerowej” Wynik 08/12/2018 - Polska
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingu przy ulicy Świerkowej i Szpitalnej w Nowym Tomyślu” Wynik 08/12/2018 - Polska
"Prace serwisowe polegające na wykonaniu kontroli stanu technicznego obiektu pn. Arena Gliwice, stanowiącego własność miasta Gliwice, do przeprowadzenia w latach 2018, 2019, 2020" Wynik 08/12/2018 - Polska
Zabudowa głównej magistrali odmetanowania z tworzywa sztucznego DN315 w podziemnych wyrobiskach dołowych dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Wynik 08/12/2018 - śląskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000: Dolina Wieprzy i Studnicy” w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Wynik 08/12/2018 - pomorskie
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” (Projekt ASI)- Tura V Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
„Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa przepustów na obiekty ramowe o większym świetle w Nadleśnictwie Niepołomice” Wynik 08/12/2018 - małopolskie
Pełnienie f. Inż. Kontraktu przy realiz. zad. inwest. pn.: Bud. zintegrow. węzła komunik. Łękno wraz z infrastrukt. na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewn. aglomer. ruchu pasażer. w Szcz-nie Wynik 08/12/2018 - zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.