Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie robót branży elektrycznej-projekt Licytacja 19/06/2018 02/07/2018, godz. 00:00 lubelskie
Usługa wykonania projektu instalacji odgromowej na budynku stacji elektroenergetycznej, 1 szt. Licytacja 19/06/2018 28/06/2018, godz. 15:00 śląskie
Projekty i roboty elektroenergetyczne Przetarg niepubliczny 19/06/2018 05/07/2018 Polska
Wykonanie badań hydrogeologicznych Zapytanie ofertowe 19/06/2018 22/06/2018, godz. 00:00 małopolskie
Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru autorskiego, polegająca na świadczeniu usług związanych z kontrolą i nadzorem autorskim nad realizacją projektu pt.: „Termomodernizacja budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018 wielkopolskie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska – Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja – Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 11:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Przeglądy obiektów budowlanych urządzeń i instalacji w SPZOZ Mińsk Mazowiecki przez okres 36 miesięcy Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wybór planistów/urbanistów, którzy będą udzielać wsparcia merytorycznego gminom w zakresie partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 27/06/2018 Polska
1/IR/2018 - Wybór podwykonawcy – jednostki naukowej – do wykonania badań przemysłowych w ramach projektu Innowacyjny Recykling. Zapytanie ofertowe 18/06/2018 02/07/2018 Polska
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach, na działkach nr 62/3, 63/2, 63/4, 56/56, obr. 44 j. ew. Podgórze, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 małopolskie
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 11:00 pomorskie
Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku nalepek w ramach projektu „Idzie szkrab w wielki świat" Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie, zaprojektowanie, druk wydawnictwa z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 11:15 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwiazanej z wymianą kotłowni węglowej na gazową - KP w Morawicy, ul. Wolności 31c Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:30 świętokrzyskie
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 11/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadozru autorskiego dotyczącej budowy dźwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.