Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” w ramac Licytacja 17/08/2018 27/08/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa parku przy ul.Targowej i Słowiańskiej w Kwidzynie”. Licytacja 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 Polska
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018 dolnośląskie
Aktualizacja dokumentacji w zakresie uzgodnień branżowych i projektów podziałów dla układu przyległego do ulicy Cieszyńskiej oraz w zakresie wprowadzenia nieistotnych zmian dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej Wynik 17/08/2018 - Polska
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” Wynik 17/08/2018 - Polska
Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków Śląski w obrębie ul. Długiej, ul. Oleskiej i Strzelnicy oraz w Ciasnej przy ul. Lipowej Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 - Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie w ramach zadania "Budowa dróg w Głuszynie"; 2) część 2 - Budowa drogi w Kowalowicach; 3) część 3 - Budowa drogi w Nowych Smarchowicach; 4) część 4 - Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie zamówienia nr 2 polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pod nazwą: „Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200 Wynik 17/08/2018 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - część I” Wynik 17/08/2018 - Polska
: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach projektu - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach); w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie Część II – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie Cześć III - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach). Wynik 17/08/2018 - Polska
Zapytanie ofertowe nr 2/04.02/RPO/2018 na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany”. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
II postępowanie - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację budowy kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) na terenie Nowego Targu Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Rozbiórka mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45". Wynik 17/08/2018 - Polska
Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Termomodernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy - docieplenie stropodachu wentylowanego Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji pilotażowej do produkcji preparatu mikrobiologicznego Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 dolnośląskie
Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2019 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – II części Wynik 17/08/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja sali sportowej Pilawa - wykonanie kotłowni gazowej Wynik 17/08/2018 - Polska
Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych Wynik 17/08/2018 - Polska
Inspektorzy nadzoru dla instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę Wynik 17/08/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.