Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Prośba o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie Licytacja 20/08/2019 22/08/2019, godz. 14:00 Polska
Opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej zasadności inwestowania w instalację i urządzenia Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Rudzie Śląskiej Licytacja 20/08/2019 28/08/2019, godz. 11:00 Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej Przetarg niepubliczny 20/08/2019 02/09/2019 łódzkie, mazowieckie, podlaskie
Wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy oraz okresowych przeglądów (rocznych) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych. Zapytanie ofertowe 20/08/2019 31/08/2019, godz. 15:30 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych oraz instalacji oświetlenia Zapytanie ofertowe 20/08/2019 27/08/2019, godz. 15:30 dolnośląskie
Przeprowadzenie okresowej jednorocznej kontroli budynku administracyjno-biurowego Zapytanie ofertowe 20/08/2019 27/08/2019, godz. 00:00 łódzkie
PRZEGLĄD WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zapytanie ofertowe 20/08/2019 23/08/2019, godz. 13:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej – odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie skablowania linii napowietrznej nn w m. Nowa Sól zgodnie z WT nr 12/WJ/RD6/2019 Przetarg niepubliczny 20/08/2019 28/08/2019, godz. 09:30 lubuskie
Modernizacja budynku 07 w Płocku – dokumentacja projektowa Zapytanie ofertowe 20/08/2019 04/09/2019, godz. 16:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pomieszczeń budynku Zapytanie ofertowe 20/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania ISO 17025+PCA wraz ze szkoleniem pracowników Zapytanie ofertowe 20/08/2019 27/08/2019, godz. 11:00 Miasto Kraków
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Przetarg niepubliczny 20/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 pomorskie
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa dróg Licytacja 20/08/2019 27/08/2019, godz. 13:00 lubuskie
Kontrola obiektów budowlanych Zapytanie ofertowe 20/08/2019 22/08/2019 dolnośląskie
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody Zapytanie ofertowe 19/08/2019 22/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Przegląd automatyki SZR Licytacja 19/08/2019 29/08/2019, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług analiz badawczych na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapytanie ofertowe 19/08/2019 19/09/2019 Polska
Jednorazowy przegląd gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego oraz pomiar samoczynnego wyłączenia (zerowania) rezystancji izolacji, zadziałania wyłącznika głównego Zapytanie ofertowe 19/08/2019 22/08/2019, godz. 00:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowalnych przepompowni wody sieciowej Przetarg niepubliczny 19/08/2019 21/08/2019, godz. 14:00 śląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Roboty budowlane w zakresie przystanku osobowego Zapytanie ofertowe 19/08/2019 23/08/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.