Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji technicznej budynku świetlicy wiejskiej w Karnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Karnowie - dokumentacja projektowa” Licytacja 15/10/2019 23/10/2019, godz. 13:00 Polska
Wykonanie przeglądów – kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) budynków Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 08:30 małopolskie
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków stanowiących własność Gminy Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 08:30 małopolskie
Projekt zadaszenia trybun przy stadionie Zapytanie ofertowe 15/10/2019 22/10/2019, godz. 10:00 małopolskie
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 11:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej rewitalizacji zabytkowego parku Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Wykonanie projektu budowlanego- wykonawczego i robót budowlanych Przetarg niepubliczny 15/10/2019 29/10/2019, godz. 08:00 Makroregion Północny, Makroregion Centralny
Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego z kosztorysami nakładczym oraz inwestorskim na remont pomieszczeń Przetarg niepubliczny 15/10/2019 30/10/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie koncepcji materiałów multimedialnych Konkurs ofert 15/10/2019 15/11/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu wraz z przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Licytacja 15/10/2019 28/10/2019, godz. 12:00 pomorskie
Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych po wykonaniu prac w budynku Licytacja 15/10/2019 19/10/2019, godz. 13:40 lubuskie
Zaprojektowanie i wykonanie naprawy instalacji odgromowej w budynku Licytacja 15/10/2019 18/10/2019, godz. 14:30 śląskie
Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania Zapytanie ofertowe 15/10/2019 17/10/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Dostarczenia, instalacja i uruchomienie systemu kontroli wjazdów (i wyjazdów) pojazdów na wewnętrzne parkingi Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 10:00 Miasto Poznań
ZP/PN/56/19/NPR/JG - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego Licytacja 15/10/2019 15/11/2019, godz. 11:00 Miasto Wrocław
Materiały i wykonanie instalacji odgromowej wg projektu w nowych obiektach Licytacja 15/10/2019 22/10/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń energetycznych Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.