Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1804 wyników.
Wykonanie usługi przeglądu i naprawy układu klimatyzacji na pojeździe EN57-1768 Licytacja 20/07/2018 23/07/2018, godz. 14:00 łódzkie
Realizacja konserwacji, przeglądów i napraw instalacji oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania oraz pozostałej z tym związanej zabudowanej infrastruktury wraz z zapewnieniem stałego pogotowia awaryjnego Zapytanie ofertowe 19/07/2018 06/08/2018, godz. 15:00 śląskie
Usługa kominiarska w budynkach komunalnych Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych Zapytanie ofertowe 19/07/2018 02/08/2018, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: DK1, autostrada A4, A1 odcinki A1a, A1c, A1d. Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 09/08/2018, godz. 09:45 śląskie
Część 1: Wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Część 2: Kontrolę dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Bedlenko, Bedlno, Pomorzany, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA. Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 13:00 świętokrzyskie
Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego, kontroli masztów oraz kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania w wyszczególnionych obiektach Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 10:30 świętokrzyskie
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Wynik 19/07/2018 - Polska
„Przeprowadzenie okresowych 5 - letnich kontroli budowlanych oraz elektrycznych budynków OReg. AMW Gdynia” Wynik 18/07/2018 - Polska
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 15+051” Wynik 18/07/2018 - Polska
Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 27/07/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego dróg administrowanych przez RDW Nidzica. Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 07/08/2018, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
„Przeglądy i bieżąca naprawa urządzeń chłodniczych w zakresie ich części gazowych (freonowych) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 12 miesięcy.” Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 30/07/2018, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wynajem urządzenia do inspekcji obiektów inżynierskich dla wykonania przeglądu pięciu mostów w ciągu dróg krajowych Przetarg niepubliczny 18/07/2018 27/07/2018, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zapytanie ofertowe 18/07/2018 10/08/2018, godz. 12:00 wielkopolskie
Przeglądy, konserwacja i serwis systemu grzewczego i klimatyzacyjnego w budynku dydaktycznym WNoZ w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 26/07/2018, godz. 10:30 śląskie
Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez 22. WOG w Olsztynie Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 27/07/2018, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Wynik 18/07/2018 - Polska
Wykonanie 5-cio letniego przeglądu stanu technicznego obiektów i terenu osiedla Przetarg niepubliczny 17/07/2018 03/08/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie okresowych przeglądów klimatyzatorów ściennych i kasetonowych użytkowanych w budynku Zapytanie ofertowe 17/07/2018 19/07/2018, godz. 14:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.