Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1905 wyników.
Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectwa efektywności energetycznej Licytacja 18/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 Polska
Zakup 2 szt. przyrządów elektronicznych do pomiaru rozstawu kół (AZ, AZ’). Licytacja 18/07/2019 24/07/2019, godz. 13:00 Polska
Prowadzenie okresowej konserwacji i przeglądów oraz serwisowanie urządzeń i instalacji kotłowni PP Zwierzyniec Licytacja 18/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 Polska
Usługa polegająca na przeglądzie oraz konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania gaszeniem SUG INERGEN Centrala Schrack IP CXE oraz stałego urządzenia gaśniczego typu INERGEN znajdującego się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach Licytacja 18/07/2019 29/07/2019, godz. 11:00 śląskie
Prowadzenie okresowej konserwacji i przeglądów oraz serwisowanie urządzeń i instalacji kotłowni KP Dorohusk Licytacja 18/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie przeglądów podstawowych dróg gminnych i przeglądów podstawowych obiektów mostowych Zapytanie ofertowe 18/07/2019 01/08/2019, godz. 09:30 wielkopolskie
Wykonanie ekspertyzy technicznej , której podstawą będzie wykonanie robót budowlanych przygotowujących do instalacji nowego masztu radiokomunikacyjnego Zapytanie ofertowe 18/07/2019 26/07/2019, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Wykonanie przeglądu, napraw oraz regulacji drzwi przeciwpożarowych zamontowanych w obiektach Zapytanie ofertowe 18/07/2019 22/07/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy przeciwpożarowej i budowlanej oraz wykonanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – użytkowej dla budynków Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 łódzkie
Wykonanie 5-letnich przeglądów masztów antenowych. Zapytanie ofertowe 18/07/2019 25/07/2019, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Wykonanie sprwdzenia widoczności przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Zapytanie ofertowe 18/07/2019 22/07/2019, godz. 12:00 opolskie
Usługi przeglądów technicznych, napraw i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru z zainstalowanymi izotopowymi czujkami dymu i instalacji oświetlenia ewakuacyjno - awaryjnego Zapytanie ofertowe 18/07/2019 23/07/2019, godz. 15:30 lubelskie
Przegląd i serwisowanie sprzętu przeciwpożarowego oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru znajdujących się w budynku biurowym Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi przy ul. Nowej 38 Licytacja 17/07/2019 22/07/2019, godz. 10:00 Polska
Usługę wykonanie audytów energetycznych, aktualizację audytów energetycznych oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami Zapytanie ofertowe 17/07/2019 19/07/2019, godz. 15:00 Miasto Wrocław
Zapytanie poniżej progu - roboty bud.Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących kontroli ruchu osobowego i towarowego w strefie wejścia do budynku KSP przy ul. Nowolipie 2 Licytacja 17/07/2019 21/07/2019, godz. 23:00 Miasto Warszawa
Przegląd fabryczny/okresowy szelek bezpieczeństwa Licytacja 17/07/2019 22/07/2019, godz. 11:00 Polska
Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla brunatnego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660.) Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Zapytanie ofertowe 17/07/2019 22/07/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przetarg na na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20 Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 podlaskie
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.