Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1831 wyników.
Podniesienie ciśnienia w rurociągach technologicznych umożliwiające wykonanie badań szczelności i ocenę stanu technicznego rurociągów w Bazach: Adamowo, Gdańsk i Miszewko Strzałkowskie Licytacja 14/06/2019 05/07/2019, godz. 10:00 Polska
Usługa przeglądu i konserwacji systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Licytacja 14/06/2019 01/07/2019, godz. 08:00 lubuskie
Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej Zapytanie ofertowe 14/06/2019 19/06/2019, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Przeglądy techniczne pięcioletnie obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg Zapytanie ofertowe 14/06/2019 18/06/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji ewidencji oraz przeglądu okresowego obiektów mostowych Zapytanie ofertowe 14/06/2019 19/06/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach Zapytanie ofertowe 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Licytacja 14/06/2019 02/07/2019, godz. 08:00 lubuskie
Usługa przeglądu, czyszczenia, naprawy instalacji CO na hali produkcyjnej Zapytanie ofertowe 14/06/2019 19/06/2019, godz. 13:00 śląskie
Usługa przeglądu, czyszczenia, naprawy instalacji CO na hali produkcyjnej Zapytanie ofertowe 14/06/2019 19/06/2019, godz. 13:00 śląskie
Wykonanie badań RTG w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. Licytacja 14/06/2019 14/06/2019, godz. 15:05 Polska
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przeprowadzenie klasyfikacji gruntów w zakresie czynności, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną dla celów aktualizacji operatu ewidencyjnego, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) dla nieruchomości położonych w m. Płocku w Obrębie Nr 6 "Kostrogaj Rolniczy" Licytacja 14/06/2019 19/06/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. - V części Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 25/06/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Wykonanie ocen 5-cio letnich dla stacji pomp na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 12/07/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych Zapytanie ofertowe 14/06/2019 26/06/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Kontrola dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
30/ZPN/19 Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw klimatyzacji. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 09:45 łódzkie
Wykonanie przeglądów okresowych rocznych, ogólnobudowlanych 5 - letnich w branży ogólnobudowlanej oraz przeglądów 5 - letnich instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w podziale na 2 zadania. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 02/07/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 11 (CCB) oraz 12 (GANTRY) w IFJ PAN w Krakowie Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:00 małopolskie
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług obejmujących sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych o raportach składanych przez przedsiębiorców i/lub przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców objętych wsparciem finansowym przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 50) przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. Wynik 14/06/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.