Energetyka, Telekomunikacja - ogłoszenia

budowa sieci energetycznych, napięcie, linie elektryczne, linie kablowe, sieć wysokiego napięcia, słupy energetyczne, transformator

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2568 wyników.
Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu - III postępowanie Licytacja 16/08/2019 03/09/2019, godz. 09:00 Polska
Przeglą techniczny zespołu urządzeń zasilania awaryjnego UPS CALE ST 120, agregatu Wilson P200 i układu samoczynnego załączania rezewry zasilania SZR 70/2019/WTI Licytacja 16/08/2019 20/08/2019, godz. 11:07 Polska
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska Wynik 16/08/2019 - mazowieckie
„Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej od ul. Olimpijskiej do ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej” Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 04/09/2019, godz. 09:00 śląskie
Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu - III postępowanie Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 03/09/2019, godz. 09:00 małopolskie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 — Przebudowa układu drogowego ul. Legionów (...), ul. Cmentarnej (...) oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Wynik 16/08/2019 - łódzkie
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie Zapytanie ofertowe 16/08/2019 06/09/2019 warmińsko-mazurskie
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 „Zyty” na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” Wynik 16/08/2019 - Polska
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497 Wynik 16/08/2019 - Polska
ODNOWA ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU MIASTA ŁUKÓW – ZALEW ZIMNA WODA Wynik 16/08/2019 - Polska
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” Wynik 16/08/2019 - mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót na terenie IZ Bydgoszcz - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew” Inna informacja 16/08/2019 04/09/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo–Braniewo” na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto Inna informacja 16/08/2019 09/09/2019, godz. 08:00 pomorskie
Kabel światłowodowy zewnętrzny Licytacja 14/08/2019 14/08/2019, godz. 12:26 Polska
Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoć, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoć wraz budową ciągów pieszo-rowerowych etap II (km 0+780,00 – 2+040,00) Wynik 14/08/2019 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn w 2019 r. Wynik 14/08/2019 - Polska
ZP/BZP/143/2019_Modernizacja zasilania pomiędzy budynkami D-2 i D-21 na potrzeby WCSS Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu. Wynik 14/08/2019 - Polska
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare Wynik 14/08/2019 - Polska
Uruchomienie łącza światłowodowego Sieci Licytacja 14/08/2019 26/08/2019, godz. 10:00 Miasto Łódź
Wykonanie termomodernizacji DPS dla Kombatantów w Biłgoraju w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego” Przetarg publiczny BZP 14/08/2019 04/09/2019, godz. 12:00 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.