Energetyka, Telekomunikacja - ogłoszenia

budowa sieci energetycznych, napięcie, linie elektryczne, linie kablowe, sieć wysokiego napięcia, słupy energetyczne, transformator

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2263 wyników.
Wykonanie instalacji zimnej wody dla zasilenia wymienników w cwu w budynkach mieszkalnych Zapytanie ofertowe 14/06/2019 01/07/2019, godz. 12:00 lubelskie
Budowa instalacji powietrznej pompy ciepła wraz z układem krótkoterminowego magazynowania energii zasilanego z układu ogniw fotowoltaicznych w układzie off-grid na budynku Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 298 Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 02/07/2019, godz. 11:00 podkarpackie
Remont instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.2. "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Budowa oswietlenia w Damnie Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 01/07/2019, godz. 10:00 pomorskie
Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej i remontem stropodachu na istniejącym budynku stacji GPZ przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 12/07/2019, godz. 11:00 pomorskie
Budowa garażu dla OSP Sporysz w Żywcu Wynik 14/06/2019 - Polska
Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019- Etap III Wynik 14/06/2019 - Polska
Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Wynik 14/06/2019 - Polska
Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu Wynik 14/06/2019 - Polska
Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Wynik 14/06/2019 - Polska
Wykonanie robót budowlanych polegających na : 1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania”, 2) zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”, 3) w imieniu Zamawiającego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowanie wniosku i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wynik 14/06/2019 - Polska
Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski – zadanie nr 3 i nr 4 Wynik 14/06/2019 - Polska
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 939 (UL. CIESZYŃSKA) Z ULICĄ ZDROJOWĄ I SZNELOWIEC W PSZCZYNIE. Wynik 14/06/2019 - Polska
„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 Inna informacja 14/06/2019 28/06/2019, godz. 10:30 śląskie
Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK nr 4 w Lublinie Wynik 14/06/2019 - lubelskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedm. wraz z linią 771 Świdnica Przedm. – Świdnica Wynik 13/06/2019 - mazowieckie
Szacowanie wartości wykonania połączenia światłowodowego Licytacja 13/06/2019 17/06/2019, godz. 13:10 podkarpackie
Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach Wynik 13/06/2019 - Polska
Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie Wynik 13/06/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.