Energetyka, Telekomunikacja - ogłoszenia

budowa sieci energetycznych, napięcie, linie elektryczne, linie kablowe, sieć wysokiego napięcia, słupy energetyczne, transformator

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3292 wyników.
Zasilacz typ. POWERLAB 305D-II 2x30V/5A, 5V/3A DC LED Licytacja 18/10/2018 19/10/2018, godz. 09:16 Polska
Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej ; przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - 19 zadań Przetarg niepubliczny 18/10/2018 25/10/2018 Polska
Wykonanie robót elektroenergetycznych ; Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - 24 zadania Przetarg niepubliczny 18/10/2018 25/10/2018 Polska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
REZERWOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA W WODĘ DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO "GÓRKA" Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie remontu instalacji elektrycznych zasilania lokali mieszkalnych oraz części administracyjnej w budynkach mieszkalnych Przetarg niepubliczny 17/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka, Część III: Dobudowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusty Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłża Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Budowa hybrydowego systemu zasilania (2 instalacje fotowoltaiczne o mocach min. 19,6 i 26,6 kWp oraz 2 turbiny wiatrowe o mocach min. 0,4 kW każda) Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 podlaskie
Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20,16 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy min. 0,4 kW) Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 Bielski, podlaskie
Wykonanie robót budowlanych w budynkach w Radzyniu Podlaskim i Zamościu w ramach projektu "Termomodernizacja Budynków OHP" dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 z dnia 10 lutego 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wynik 17/10/2018 - Polska
Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie - etap I Wynik 17/10/2018 - Polska
Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną Wynik 17/10/2018 - Polska
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wynik 17/10/2018 - Polska
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrzeszów ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki Wynik 17/10/2018 - Polska
WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA I DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO”. Wynik 17/10/2018 - Polska
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE JAROSŁAW Wynik 17/10/2018 - Polska
Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z ulicą Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego w Legionowie Wynik 17/10/2018 - Polska
Wykonanie wymiennikowni ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 4 oraz przyłącza cieplnego z sieci MPEC do wymiennikowni ciepła Wynik 17/10/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.