Energetyka, Telekomunikacja - ogłoszenia

budowa sieci energetycznych, napięcie, linie elektryczne, linie kablowe, sieć wysokiego napięcia, słupy energetyczne, transformator

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4574 wyników.
Zamówienie na roboty budowlane w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 małopolskie, Nowotarski
Prace projektowe + Roboty budowlane branża elektroenergetyczna Przetarg niepubliczny 20/09/2017 27/09/2017 Polska
Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 04/10/2017, godz. 15:00 podlaskie
Wykonanie termomodernizacji wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej dla wybranych budynków Przetarg niepubliczny 20/09/2017 03/10/2017, godz. 00:00 Miasto Kraków
Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z wykonaniem robót związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do wskazanego pomieszczenia w budynku Zapytanie ofertowe 19/09/2017 21/09/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Bystrej, Bagażowej, Kaskadowej, Dworcowej, Krzywej w Bielsku-Białej. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Budowa ulicy Ks. Górnowicza i K. Górskiego z kostki brukowej betonowej w Świeciu Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych sytemu telewizji dozorowej CCTV wraz z zasilaniem i kanalizacją światłowodową na terenie i w obiekcie Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków- część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia - roboty podobne Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. Racibórz Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz projekty wykonawcze pn. „Remont i przebudowa budynku dydaktyczne-go Zwierzętarni Doświadczalnej związana z budową wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz przebudową dachu pod montaż urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz „Wymiana we-wnętrznej linii zasilającej budynek Zwierzętarni Doświadczalne wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia pomieszczeń światłem czerwonym” przy ul. Marcinkowskiego 3 we Wrocławiu. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 09:00 dolnośląskie
„Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 małopolskie
Projekt i montaż wstępnego wymiennika podgrzewu wody basenowej oraz zasilania awaryjnego do pompy glikolowej paneli solarnych Zapytanie ofertowe 19/09/2017 27/09/2017, godz. 15:00 śląskie
„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego mającego na celu poprawienie efektywności energetycznej budynku” Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole. Inna informacja 19/09/2017 05/10/2017, godz. 08:00 śląskie, opolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.