Środki czystości, higieny i podobne - ogłoszenia

dostawa środków czystości, dostawa środków higieny osobistej, dostawa papieru toaletowego, dostawa czyściawa, środki czystości, środki czyszczące, ręczniki papierowe, papier toaletowy, chemia przemysłowa, środki do mycia, worki do segregacji śmieci, worki na odpady, worki foliowe, środki do dezynfekcji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1490 wyników.
WYNAJEM PRZENOŚNYCH TOALET TOI-TOI, STANDARD, VIP WRAZ Z SERWISEM Licytacja 22/03/2019 26/03/2019, godz. 14:00 Polska
Dostawa mydła toaletowego, pasty BHP oraz ręczników frotte. Licytacja 22/03/2019 02/04/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Zapytanie ofertowe 21/03/2019 26/03/2019, godz. 14:00 łódzkie
Dostawa środków czystościowych, produktów dezynfekcyjnych i papieru toaletowego Przetarg publiczny BZP 21/03/2019 29/03/2019, godz. 11:00 opolskie
Dostawa środków czystości, higieny i estetyki do służby żywnościowej Przetarg publiczny BZP 21/03/2019 29/03/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Dostawa środków czystości Przetarg publiczny BZP 21/03/2019 29/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa środków do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Przetarg publiczny BZP 21/03/2019 29/03/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Dostawy worków i rękawic -znak sprawy Z/14/PN/19 Przetarg publiczny BZP 21/03/2019 02/04/2019, godz. 12:30 kujawsko-pomorskie
Worki do odkurzacza Karcher T 191 i ssawka uniwesalna do odkurzacza Licytacja 20/03/2019 25/03/2019, godz. 13:00 Polska
Zakup i sukcesywna dostawa chemii gospodarczej i środków czystości Licytacja 20/03/2019 27/03/2019, godz. 12:00 Polska
„Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” Przetarg publiczny BZP 20/03/2019 28/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
zakup i dostawy papierów higienicznych, wyrobów z miazgi papierowej, dozowników dla Działu Higieny. Przetarg publiczny BZP 20/03/2019 29/03/2019, godz. 10:00 podkarpackie
RNA/77/2019 - Projektor multimedialny z ekranem i torbą Licytacja 20/03/2019 22/03/2019, godz. 10:03 pomorskie
RNA/70/2019 - Projektor multimedialny z ekranem i torbą Licytacja 20/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników Wynik 20/03/2019 - Polska
18/Z/ 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę czyściwa bezpyłowego” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Zapytanie ofertowe 20/03/2019 28/03/2019 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M03ZO01.CSS dotyczące sprzedaży i dostawy środków czystości w ramach projektu „CISERWIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe, Typ projektu: A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00. Zapytanie ofertowe 20/03/2019 28/03/2019 małopolskie
Dostawa worków do banknotów i monet Inna informacja 20/03/2019 29/03/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Dostawa środków czyszczących w zakresie dwóch części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących dla służby żywnościowej; CZĘŚĆ NR 2: dostawa środków czyszczących, polerujących dla służby czołgowo – samochodowej Przetarg publiczny BZP 19/03/2019 27/03/2019, godz. 11:00 lubelskie
Dostawa środków czystości i kosmetyków Przetarg publiczny BZP 19/03/2019 29/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.