Produkty chemiczne - ogłoszenia

dostawa produktów chemicznych, dostawa gazów, dostawa azotu, dostawa sprzężonego powietrza, dostawa nawozów

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2988 wyników.
Dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 w związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”/ Deliveries the raw materials code no. CPV: 24300000-7 connected with the project called: „ Ceramizable composites project". Zapytanie ofertowe 19/09/2017 29/09/2017 kujawsko-pomorskie
Przedmiotem zamówienia jest; sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli Pozycja nr 1. Tlen medyczny butla 40l o pojemności 6,4 m³ wraz z dzierżawą butli. Pozycja nr 2. Tlen medyczny butla 10 l oraz 2l wraz z dzierżawą butli Pozycja nr 3. Podtlenek azotu butla 7kg wraz z dzierżawą butli Pozycja nr 4 Dwutlenek węgla Co2 medyczny butla 10l do laparoskopii wraz z dzierżawą butli Pozycja nr 5 Gaz medyczny( mieszanina podtlenku azotu 50%/ / tlenu 50% sprężony w butlach aluminiowych o poj. 10l osprzęt i dzierżawa butli Pozycja nr 6 Dwutlenek węgla Co2 medyczny butla 10l do krioterapii wraz z dzierżawą butli Pozycja nr 7 Powietrze sprężone butle 6m2 wraz z dzierżawą butli Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Dostawa farb, rozcieńczalników i innych wyrobów Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowe pompy dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowe zbiorniki dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowe układ do produkcji nanowłókien dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
ZAKUP I DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP. Z O.O. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Zakup materiałów wzorcowych dla sieci monitoringu powietrza w Polsce Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowy układ komponowania polimeru z wypełniaczem dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowy układ do produkcji asfaltu modyfikowanego: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Dostawa środków ochrony roślin dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych” w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Przedmiotowy układ do produkcji emulsji dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Dostawa biletów miesięcznych oraz świadczenie usługi przewozu dzieci do filii przedszkola w Smołdzinie w okresie w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
zakup i dostawa 2 sztuk poborników pyłu zawieszonego LVS; kalibratora mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornicy powietrza zerowego kompatybilnej z kalibratorem Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
kompleksowa dostawa paliwa gazowego Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 małopolskie
SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 13:30 pomorskie
Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 02/11/2017, godz. 12:00 wielkopolskie
Zakup dużego robota pirotechnicznego do działań pirotechnicznych i rozpoznania w Lotniczym Przejściu Granicznym Rzeszów-Jasionka. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 25/10/2017, godz. 08:00 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kawdrupol GC-MS/MS. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 26/10/2017, godz. 09:00 Miasto Łódź
Dostawa w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do rozlewania klejów anaerobowych. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 16/10/2017, godz. 14:00 Częstochowski

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Gazy, Nawozy i wyroby rolno-chemiczne.