Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane, w tym dostawy - ogłoszenia

usługi drukowania, usługi drukarskie, poligrafia, kalendarze książkowe, druki, dostawa druków, usługi wydawnicze, introligatorskie, usługi wykonania kalendarzy, usługi poligraficzne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6663 wyników.
Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kusów zawodowych: Specjalista ds. Funduszy Europejskich 2014 – 2020; Princes2 Fundation; 3 Grafika komputerowa; Kancelaryjno – archiwistyczny I stopnia; Kucharza I stopnia dla Uczestników/-czek projektu pn. „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.01.03-24-01E1/15-00 realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 śląskie
Usługa druku ulotek wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Wynik 18/11/2017 - Polska
Druk i dostawa kalendarzy Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 22/11/2017, godz. 00:00 wielkopolskie
Usługa drukarską w ramach projektu dla Partnera Projektu firmy Diabetica sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 Polska
Wykonanie tablic i naklejek informacyjnych Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017 dolnośląskie
Automat naklejający etykiety Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 świętokrzyskie
Opracowanie kompleksowego studium wykonalności wraz z formularzem wniosku i wybranymi załącznikami o dofinansowanie dla zadania: Budowa budynku Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017, godz. 10:00 łódzkie
Wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 17/11/2017 21/11/2017, godz. 09:00 Miasto Wrocław
Wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych Zapytanie ofertowe 17/11/2017 21/11/2017, godz. 00:00 Miasto Wrocław
Wykonanie, dostawa 1 sztuki jednostronnej, trwałej tabliczki informacyjno-pamiątkowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 23/11/2017, godz. 12:00 łódzkie
Transport i ubezpieczenie eksponatów (produkty, ulotki, foldery, gadżety) na targi Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017, godz. 00:00 śląskie
Dostawa zestawów: notes i długopis oraz winderów z logo Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 24/11/2017, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Przygotowanie materiałów promujących projekt Zapytanie ofertowe 17/11/2017 21/11/2017, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie projektu graficznego, wydruku wraz oprawą i stojakiem oraz dostawy 56 tablic urzędowych dla rezerwatów przyrody oraz 18 tablic z zakazami obowiązującymi w rezerwatach przyrody. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 22/11/2017, godz. 00:00 podkarpackie
Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń komputerowych typu ECDL zgodnych z nową ścieżką certyfikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla certyfikatu BASE i ADVANCED dla 29 Uczestników/-czek projektu pn. „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.01.03-24-01E1/15-00 realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017/GTB Udział w targach InterBuildExpo Kijów 2018 w charakterze wystawcy odbywających się w dniach 20.03-23.03.2018 (rezerwacja miejsca wystawowego, opłata rejestracyjna i wpis do katalogu oraz organizacja stoiska wystawowego) Zapytanie ofertowe 17/11/2017 25/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zaproszenie 5/SWAS/EFS/2017 do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych przez psychologa w ramach projektu nr RPLU.11.01.00-06-0139/16 „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w przypadku zamówień przekraczających 50 tys. netto tj. bez podatku od towaru i usług – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 2017/7/9/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)" Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 Polska
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego Wynik 17/11/2017 - Polska
Świadczenie usługi wydawniczej dla dwóch czasopism: Human Movement i Physiotherapy Quarterly dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Druki i produkty podobne, Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane.