Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy - ogłoszenia

obsługa informatyczna, wdrażanie systemów, audyt teleinformatyczny, audyt komputerowy, audyt informatyczny, audyt bezpieczeństwa, audyt oprogramowania, audyt systemów, aplikacje internetowe, tworzenie aplikacji, strona mobilna, projektowanie aplikacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7628 wyników.
Pełnienie funkcji Analityka Systemów informatycznych w projekcie badawczo-rozwojowym. Zapytanie ofertowe 18/11/2017 26/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie narzędzia informatycznego wspierającego proces monitoringu prawa i jakości procesu legislacyjnego Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wynajem i uruchomienie cyfrowego łącza bezpośredniego dla przesyłu danych pomiędzy budynkami Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Instalacja oraz opłaty abonamentowe łączy internetowych w roku 2018 Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzeń niezbędnych do rozbudowy użytkowanej przez Zamawiającego macierzy NetApp FAS2552 i uruchomienie zespołu macierzy w systemie wysokiej dostępności. Przetarg niepubliczny 17/11/2017 30/11/2017, godz. 11:00 pomorskie
Świadczenie usługi modernizacji sieci komputerowej w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych, przygotowania okablowania, przeprowadzenia instruktażu oraz zakup urządzeń sieciowych w szkołach objętych projektem pn.: „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, z podziałem na 8 części Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 pomorskie, Chojnicki
Świadczenie usług przez Programistę Systemowego w ramach realizacji projektu: „Phoenix-RTOS 3 – system operacyjny czasu rzeczywistego o architekturze mikrojądra dla definiowanych programowo urządzeń Internetu Rzeczy o niskim poborze mocy” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usługi dostępu do Internetu Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017, godz. 00:00 lubelskie
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyprodukowaniu i wyemitowanie dwóch audycji telewizyjnych oraz dwóch powtórek każdej z nich, na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym nadającym w woj. Dolnośląskim (z wykluczeniem internetowych stacji telewizyjnych). Audycje będą poświęcone przyszłym naborom wniosków oraz będą przedstawiały projekty Beneficjentów DIP w ramach RPO WD 2014-2020. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 dolnośląskie
Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 00:00 opolskie
Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w stowarzyszeniu Zapytanie ofertowe 17/11/2017 30/11/2017, godz. 14:00 małopolskie
Wsparcie przygotowania aktualizacji Usługi na platformie ePUAP2 Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 21/11/2017, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Wsparcie przygotowania aktualizacji Usługi na platformie ePUAP2 dla wzorów: WP-1 i WW-1. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Wsparcie techniczne dla Administratorów Systemu HP Service Manager i modyfikację Systemu HP Service Manager. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 21/11/2017, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Zapytanie ofertowe – 04/2017 - Projekt: RPOP.02.01.02-16-0015/16-00- Zakup oraz wdrożenie systemu do zarządzania dwudziestoma maszynami CNC Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 opolskie
Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń komputerowych typu ECDL zgodnych z nową ścieżką certyfikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla certyfikatu BASE i ADVANCED dla 29 Uczestników/-czek projektu pn. „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 30 roku życia poszukujących pracy” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.07.01.03-24-01E1/15-00 realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 śląskie
Świadczenie usług informatycznych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/11/2017 27/11/2017, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 28/11/2017 zachodniopomorskie
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 10:00 podkarpackie
Zakup usługi wsparcia dla oprogramowania HP Data Protector Wynik 17/11/2017 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi informatyczne, z wyłączeniem usług dostępu do Internetu, Usługi internetowe, w tym dostęp do Internetu.