Usługi informatyczne, z wyłączeniem usług dostępu do Internetu - ogłoszenia

outsourcing it, usługi IT, obsługa informatyczna firm, opieka informatyczna, pomoc informatyczna, usługi programistyczne, aplikacje internetowe, aplikacje webowe, strony www

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4051 wyników.
Budowa systemu odprowadzenia wody z dachów pływających zbiorników magazynowych 1-12 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej Licytacja 20/07/2018 31/07/2018, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
3/2018/ŚCP Specjalista ds. oprogramowania Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 śląskie
Świadczenie usług członków Komisji Oceny Wniosków (dalej KOW) - ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M07ZO02.TSP dotyczące świadczenia usług członka Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.03.01-12-0149/17-00. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 małopolskie
Projekt i wykonanie narzędzia informatycznego w ramach projektu Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 śląskie
Usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacyjnej technologii w dziedzinie rozwiązań informatycznych dla medycyny. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 lubelskie, Puławski
Świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, postępowanie 30/18/PN Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa Unity game development Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w języku angielskim na kierunku Informatyka I stopnia Zapytanie ofertowe 20/07/2018 31/08/2018 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - Realizacja usług (projektowych) związanych z pracami rozwojowymi i przemysłowymi w zakresie wsparcia merytorycznego w pracach związanych z opracowaniem oprogramowania i urządzeń (kasownik oraz biletomat) Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 łódzkie
Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych na rynkach docelowych oraz stworzenie strony internetowej dla firmy Smart Care Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 lubelskie
Zapytanie ofertowe na przygotowanie systemów i narzędzi teleinformatycznych oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych na rynkach docelowych dla firmy Smart Care Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 lubelskie
6/2018/SezAM WN/01/2018 Opracowanie planów studiów i sylwetek absolwentów wypracowanych w drodze współpracy i konsultacji z Wykonawcami (Pracodawcy z firm związanych z hydrografią, spedycją, logistyką, systemami informatycznymi, administrowaniem i zarządzaniem infrastrukturą portową i rzeczną oraz firm pośredniczących w zatrudnieniu absolwentów statkach) z podziałem na zadania w zakresie tworzonych nowych specjalności II stopnia studiów na kierunkach NAWIGACJA i TRANSPORT - 4 Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 pomorskie
Modyfikacja inicjalnej bazy danych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w granicach pasów drogowych ulic miasta Białegostoku. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 09:45 podlaskie
Odnowienie usług wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania i urządzeń będących w dyspozycji NID Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa utrzymania Systemu Informatycznego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/07/2018 31/07/2018, godz. 12:00 Miasto Warszawa
usługa digitalizacji zasobów archiwalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, tzn. przetworzenie do postaci elektronicznej teczek osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, w celu zarchiwizowania tych materiałów w systemie Cyfrowe Archiwum (produkt Sygnity S.A.) który stanowi integralną część systemu dziedzinowego Oprogramowania Syriusz STD. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 27/07/2018, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie i redakcja cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej Humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina – 8 części Wynik 20/07/2018 - Polska
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” Wynik 20/07/2018 - Polska
SERWIS DLA SPRZĘTU HPE ŚRODOWISKA EBS (SUPERDOME2) Wynik 20/07/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.