Operaty szacunkowe - ogłoszenia

wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, operat szacunkowy działki, wycena nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1527 wyników.
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 26/09/2017, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi: Zapytanie ofertowe 20/09/2017 25/09/2017, godz. 10:00 podlaskie
Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu Zapytanie ofertowe 20/09/2017 22/09/2017, godz. 12:30 wielkopolskie
ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SPORZĄDZENIU WYCEN GRUNTÓW Zapytanie ofertowe 19/09/2017 25/09/2017, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wyceny nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie - cz. 13 Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Płocku, obręb Nr 1, "Podolszyce-Borowiczki", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 2015/19 o pow. 0,3767 ha i 2015/24 o pow. 0,0123 ha, które w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) przeszły na własność Gminy – Miasto Płock, w celu określenia wysokości odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – osoby fizycznej. Ww. Działki zostały wydzielone i przejęte decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31.08.2016 roku Nr WGD-II-ZP.6831.76.2014.MJ zatwierdzającą projekt podziału działki nr 2015/2. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 28/09/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Płock pod budowę dróg publicznych dla 66 działek (55 operatów szacunkowych) położonych w Płocku w obrębach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 i 13. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 28/09/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług wykonywania operatów szacunkowych. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 30/10/2017, godz. 09:00 lubelskie
Wykonanie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wynik 18/09/2017 25/09/2017 Polska
Wycena obiektów hydrotechnicznych Urzędu Zapytanie ofertowe 18/09/2017 29/09/2017, godz. 15:00 Miasto Szczecin
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Przetarg niepubliczny 18/09/2017 25/09/2017, godz. 00:00 małopolskie
Wykonanie wyceny czterech nieruchomości Zapytanie ofertowe 15/09/2017 19/09/2017, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Zapytanie ofertowe 15/09/2017 20/09/2017, godz. 10:00 podlaskie
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego Zapytanie ofertowe 15/09/2017 21/09/2017 śląskie
Wykonanie opracowania łączącego częściową inwentaryzację budynku i wyceny wartości nieruchomości Zapytanie ofertowe 15/09/2017 20/09/2017, godz. 00:00 pomorskie
Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości Wynik 14/09/2017 21/09/2017 Polska
„Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wynik 14/09/2017 21/09/2017 Polska
Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości Przetarg publiczny BZP 14/09/2017 22/09/2017, godz. 11:30 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.