Operaty szacunkowe - ogłoszenia

wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, operat szacunkowy działki, wycena nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 826 wyników.
Szacowanie wartości zamówienia - dostawy i usługi Licytacja 28/02/2019 28/02/2019, godz. 12:50 Polska
Zapytanie o oszacowanie usług związanych z ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Józefów Zapytanie ofertowe 28/02/2019 06/03/2019 lubelskie
Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowych Licytacja 28/02/2019 05/03/2019, godz. 13:00 świętokrzyskie
Wycena wartości nieruchomości zabudowanej, usytuowanej w Łozienicy przy ulicy Produkcyjnej 3, która zostanie oddana w trwały zarząd, w celu ustalenia wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Przetarg publiczny BZP 28/02/2019 08/03/2019, godz. 09:45 zachodniopomorskie
Rozeznanie cenowe w celu zbadania ofert rynkowych i oszacowania wartości zamowienia na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania " Doposażenie i modernizacja oddziałó szpitala SPZOZ w Hrubieszowie Zapytanie ofertowe 28/02/2019 08/03/2019 lubelskie
„Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie badania stanów prawnych nieruchomości w 2019 roku”. Wynik 28/02/2019 - Polska
Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej Zapytanie ofertowe 28/02/2019 05/03/2019, godz. 13:00 dolnośląskie
Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej Zapytanie ofertowe 28/02/2019 05/03/2019, godz. 13:00 dolnośląskie
Opracowanie operatow szacunkowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 28/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 łódzkie
Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Zapytanie ofertowe 27/02/2019 04/03/2019, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Wycena działki Licytacja 27/02/2019 05/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach 9, 10, 11 i 12 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020" [OP-IV.272.137.2018.LK] Wynik 27/02/2019 - Polska
Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości Przetarg publiczny TED 27/02/2019 02/04/2019, godz. 08:00 lubuskie
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 10 budynków wspólnotowych, w podziale na 10 części. Przetarg publiczny BZP 27/02/2019 07/03/2019, godz. 09:45 małopolskie
Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 27/02/2019 07/03/2019, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie operatu szacunkowego i świadectwa charakterystyki energetycznej Przetarg niepubliczny 27/02/2019 06/03/2019 kujawsko-pomorskie
Określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla potrzeb Gminy Wrocław Przetarg publiczny BZP 26/02/2019 06/03/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie operatów szacunkowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 26/02/2019 05/03/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie
Wycena nieruchomości gruntowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 26/02/2019 06/03/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Przetarg publiczny TED 26/02/2019 20/03/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.