Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe - ogłoszenia

doradztwo biznesowe, biznes plan, consulting, strategia rozwoju, dotacje unijne, fundusze europejskie, audyt wzorniczy, program rewitalizacji gminy, ewaluacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5014 wyników.
Prorozwojowe usługi doradcze polegające na wsparciu prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa poprzez wejście na nowe rynki zbytu i rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Zapytanie ofertowe 16/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług świadczonych przez IOB w celu wdrożenia innowacyjnych usług medycznych . Zapytanie ofertowe 16/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Uzyskanie usługi doradczej świadczonej przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie badania rynku dotyczącego wprowadzenia nowych usług przez firmę SELF Zapytanie ofertowe 16/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług świadczonych przez IOB w celu poprawy konkurencyjności Zapytanie ofertowe 16/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Wsparcie rozwoju firmy poprzez zakup prorozwojowych usług doradczych świadczonych przez IOB Zapytanie ofertowe 16/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Zakup usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu Zapytanie ofertowe 16/11/2019 27/11/2019 łódzkie
Zapytanie ofertowe nr ZK/01/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu holograficznego generatora punktów odniesienia Zapytanie ofertowe 16/11/2019 25/11/2019 wielkopolskie, Koniński
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/INGREMIO/BADANIA/2019 na przeprowadzenie badań laboratoryjnych Zapytanie ofertowe 16/11/2019 18/12/2019 Polska
Zapytanie ofertowe nr 32/2019 dotyczące specjalisty na stanowisko Release Managera dla projektu pt. „Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów” Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NA usługę badawczo-rozwojową w zakresie badań na poszukiwanie kompatybilizatora zapewniającego adhezję matrycy (tworzywa poliamidowe) i wypełnienia OZNACZENIE SPRAWY 2/2019/121/TH Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 małopolskie
Zapytanie ofertowe 15 11 2019 A - usługa badawcza: MTD/DRF studies Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 małopolskie
Zakup usług w zakresie opracowania nowego produktu oraz prototypowania nowego projek-tu wzorniczego w postaci budki terapeutycznej S-POKÓJ Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe nr 06/2019/O/POIR Realizacja usług badawczych polegających na syntezie zaprojektowanych przez zamawiającego fragmentów genetycznych zoptymalizowanych pod kątem kompatybilności z maszynerią translacyjną gospodarza: E. coli; systemy ssacze; systemy drożdżowe dostarczonych w formie insertów w propagacyjnym wektorze nośnikowym Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, typoszeregu automatycznych kotłów c.o. zasilanych peletami drzewnymi (OZE) z opcją AntySMOG optymalizującą emisję zanieczyszczeń pod kątem aktualnie mierzonych i prognozowanych lokalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019 Polska
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UZ/2019 Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 małopolskie
Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, stworzenie kampanii marketingowej Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 łódzkie
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego produktu w postaci innowacyjnego rozwiązania sprzętowo-programowego zdalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu eliminującej problemy branży maszynowej. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
PLATFORMA ANALIZY RATINGOWO-STRATEGICZNEJ: Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie usługi badawczej w zakresie części prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 świętokrzyskie
Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego środka poprawiającego właściwości gleby i wspomagającego uprawę roślin, sposobu jego wytwarzania z wykorzystaniem metod chemiczno-biologicznych oraz określenie sposobu jego stosowania i sprawdzenie w warunkach polowych i/lub uprawach tunelowych. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.