Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe - ogłoszenia

doradztwo biznesowe, biznes plan, consulting, strategia rozwoju, dotacje unijne, fundusze europejskie, audyt wzorniczy, program rewitalizacji gminy, ewaluacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4468 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego wraz z opracowaniem na jego podstawie strategii wzorniczej dla firmy Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podlaskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/POPW/1.4 Na realizację działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej Zapytanie ofertowe 17/07/2019 24/07/2019 lubelskie
Zarządzanie projektem (PM) oraz zarządzanie finansowe (FM) w projekcie „Parking Gets Smart – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową Inna informacja 17/07/2019 06/08/2019, godz. 08:00 pomorskie
Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu wartości Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/07/2019 23/07/2019, godz. 15:00 śląskie
Zapytanie 17 07 2019 A - usługa: in vivo studies in CT26.WT syngeneic mouse model Zapytanie ofertowe 17/07/2019 24/07/2019 małopolskie
Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług specjalistycznego doradztwa dla PES/PS z zakresu zagospodarowania przesztrzeni oraz projektowania zmiany użytkowania budynku.. Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 pomorskie
Selekcja oraz nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi – Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz Dania. Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 podlaskie
Analizy numeryczne i badania zmęczeniowe belek podsuwnicowych z trapezowym środnikiem Zapytanie ofertowe 17/07/2019 16/08/2019 pomorskie
Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla brunatnego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660.) Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Usługa monitorowania badania klinicznego i wsparcia merytorycznego w związku z realizacją projektu pt.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych: Zastosowanie innowacyjnego leku CardioCell w leczeniu pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego” AMI, „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych. Zastosowanie innowacyjnego leku CardioCell w leczeniu pacjentów z niedokrwienną niewydolnością mięśnia sercowego” CHIF i "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych w leczeniu pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych po wyczerpaniu możliwości rewaskularyzacji" N O CLI - CIRCULATE” dla 10 ośrodków w 3 miastach Kraków, Katowice, Warszawa Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 26/07/2019, godz. 10:00 małopolskie
Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych prac badawczych Zapytanie ofertowe 17/07/2019 24/07/2019 śląskie
Analizy CAx z zastosowaniem techniki obliczeniowej metody elementów skończonych w celu uzyskania parametrów mechanicznych podzespołów urządzeń stało-siłowych do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej w trakcie eksploatacji. Zapytanie ofertowe 17/07/2019 24/07/2019 zachodniopomorskie
Badania modelowe z zastosowaniem metody MES (Metoda Elementów Skończonych) oraz weryfikacyjne badania doświadczalne wsporczych urządzeń drogowych - słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, we wskazanych obszarach statyki i dynamiki konstrukcji. Zapytanie ofertowe 17/07/2019 24/07/2019 zachodniopomorskie
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe” Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 Polska
Wykonanie usługi badawczej w zakresie prac rozwojowych przez konsultanta – specjalistę ds. algorytmów Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.