Usługi prawnicze - ogłoszenia

obsługa prawna, przetarg na obsługę prawną, przetargi na usługi prawne, porady prawne, usługi doradztwa prawnego, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obsługa prawna przetargi, świadczenie usług zastępstwa procesowego, zastępstwo procesowe, pomoc prawna, usługi prawnicze, konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, przetarg obsługa prawna, przetargi na obsługę prawną

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1126 wyników.
Opracowanie aktów prawnych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 11:00 lubelskie
Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed niemieckimi sądami i trybunałami na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Zapytanie poniżej progu - dostawy 9 maszyn MFP A3 Mono/Kolor, 1 maszyny MFP A4 Mono/Kolor oraz systemu wydruku zgodnego z rozporządzeniem RODO Licytacja 23/04/2019 06/05/2019, godz. 12:00 Polska
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług specjalistycznych prawnych na rzecz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących działalność gospodarczą – działających na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej – działających na terenie subregionu pilskiego, a także osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie subregionu pilskiego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim”. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 27/05/2019 Polska
Świadczenie doradztwa prawnego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 10/05/2019, godz. 09:00 Miasto Warszawa
Prowadzenie obsługi prawnej Zapytanie ofertowe 23/04/2019 29/04/2019, godz. 08:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 26/04/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług poradnictwa prawnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 lubuskie
Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 26/04/2019, godz. 00:00 śląskie
Doradztwo formalno-prawne dla grup inicjatywnych, istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 pomorskie
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta do spraw zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych Wynik 23/04/2019 - Polska
Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kluczbork na rok 2019 Wynik 23/04/2019 - Polska
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych. Wynik 23/04/2019 - Polska
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach indywidualnego specjalistycznego wsparcia pomostowego Zapytanie ofertowe 21/04/2019 29/04/2019 wielkopolskie
Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 20 Uczestniczek projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę – III edycja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Zapytanie ofertowe 20/04/2019 29/04/2019 podkarpackie
Wybór prawnika/czki Zapytanie ofertowe 19/04/2019 29/04/2019, godz. 16:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.