Usługi prawnicze - ogłoszenia

obsługa prawna, przetarg na obsługę prawną, przetargi na usługi prawne, porady prawne, usługi doradztwa prawnego, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obsługa prawna przetargi, świadczenie usług zastępstwa procesowego, zastępstwo procesowe, pomoc prawna, usługi prawnicze, konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, przetarg obsługa prawna, przetargi na obsługę prawną

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1080 wyników.
Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 Wynik 17/08/2018 - Polska
Zapytanie ofertowe o cenę ZA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA Z ZAKRESU PRAWA (SPORZĄDZANIE UMÓW Z KONTRAHENTAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI) i OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA (RODO) DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „STARTUJ Z SPNT III” (III edycja) Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 śląskie
„Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne i drogi gminne na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie opracowań geodezyjno-prawnych, map z projektem podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki „ Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Łanowej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 262/4 o pow. 2.3727 ha (obręb 0030) Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 03/09/2018, godz. 09:30 świętokrzyskie
Pracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz formalno-prawnych. Przedmiot zamówienia składa się z 7 odrębnych zadań, z których każde będzie odrębnie rozpatrywane. Inna informacja 17/08/2018 06/09/2018, godz. 08:00 lubelskie
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Inna informacja 17/08/2018 30/08/2018, godz. 07:30 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz formalno-prawnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia składa się z 10 odrębnych zadań Inna informacja 17/08/2018 27/08/2018, godz. 08:15 lubelskie
„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego części drogi powiatowej nr 1121 K „Gołaczewy od drogi nr 1123 K – do drogi nr 1095 K”- postępowanie II. Wynik 16/08/2018 - Polska
Usługi obejmujące przeprowadzanie audytów rekompensaty wypłacanej operatorom lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie funkcji doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym i prawnym, przy współpracy z tymi operatorami Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość” Przetarg publiczny TED 16/08/2018 14/09/2018, godz. 08:00 lubelskie
Usługi prawne na potrzeby OT KOWR w Łodzi Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
Doradztwo indywidualne księgowe i prawne dla Uczestników/czek projektu Zapytanie ofertowe 14/08/2018 22/08/2018 lubelskie
Doradztwo indywidualne księgowe i prawne Zapytanie ofertowe 14/08/2018 22/08/2018 lubelskie
„Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i geodezyjno – prawnej w sprawach prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomości Starostwa powiatowego w Krakowie” Wynik 14/08/2018 - Polska
Zakup usług doradczych na rynki: słowacki, niemiecki, francuski, szwajcarski i brytyjski Zapytanie ofertowe 14/08/2018 21/08/2018 podkarpackie
NABÓR PRAWNIKA-OBSŁUGA PRAWNA Zapytanie ofertowe 14/08/2018 22/08/2018 Polska
Usługa pełnienia dyżurów radcy prawnego dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 14/08/2018 22/08/2018 pomorskie
Obsługa prawna Zapytanie ofertowe 14/08/2018 22/08/2018 kujawsko-pomorskie
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU ( INWESTORA ZASTĘPCZEGO ) ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO I EKSPERCKIEGO Zapytanie ofertowe 13/08/2018 21/08/2018 podkarpackie, Przemyski

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.