Ciepłownictwo - ogłoszenia

przetarg na instalowanie kotłów, budowę lokalnych sieci grzewczych, budowę kominów przemysłowych, ciepłownie, elektrociepłownie, budowę przyłącza ciepłowniczego, lokalne sieci grzewcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2522 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła dla obiektu przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim, PP/142/2019 Licytacja 16/11/2019 02/12/2019, godz. 13:00 Polska
Wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem w Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:45 zachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa blach stalowych ocynkowanych do realizacji projektu numer POIR.01.01.01-00-0753/17 z zakresu opracowania systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ciechanowski
Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie – zgodnie z dokumentacją projektową. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 29/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” (zwana dalej Inwestycją). Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019 podlaskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn.: „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – cz. I i II wymiana kotłów” i „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – cz. III centralna ciepła woda” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 28/11/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2019: Badania związane z symulacjami CFD elementów w postaci indukcyjnego panelu klimatyzacyjnego iPANEL-I, ożebrowanego wymiennika ciepła do tegoż panelu oraz przewodu/modułu odzysku ciepła/chłodu iRECOVERY współpracującego z panelem iPANEL-I. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 małopolskie
Kompleksowa usługa dystrybucji i sprzedaży energii cieplnej dla obiektów centrum sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020r. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Modernizacja instalacji cieplnych w hali laboratoryjnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Wynik 15/11/2019 - Polska
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Część 1. ul. J. Pawła II – ul. Cieplarniana w Dzielnicy Wesoła Część 2. ul. Drewny – ul. Przyczółkowa” Wynik 15/11/2019 - Polska
Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 opolskie
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Skalbmierska 11 i 11A (nr rej. 32) W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. Postępowanie 19/167/PN/RB Zapytanie ofertowe 14/11/2019 20/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 21/11/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu Wynik 14/11/2019 - Polska
Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych położonych w Lesznie przy ul. Na Skarpie 49-54. Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Dostawa materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz ciepłowniczej Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 26/11/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków Zapytanie ofertowe 14/11/2019 02/12/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Dostawa, montaż i uruchomienie węzłów cieplnych Przetarg niepubliczny 14/11/2019 27/11/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 14:45 mazowieckie
Remont sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem nr 39 i budynkiem nr 45 Wynik 14/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.