Ciepłownictwo - ogłoszenia

przetarg na instalowanie kotłów, budowę lokalnych sieci grzewczych, budowę kominów przemysłowych, ciepłownie, elektrociepłownie, budowę przyłącza ciepłowniczego, lokalne sieci grzewcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3454 wyników.
Remont węzła cieplnego w budynku Przetarg niepubliczny 20/09/2017 22/09/2017, godz. 15:00 kujawsko-pomorskie
Obsługa techniczna kotłowni gazowych Przetarg niepubliczny 20/09/2017 26/09/2017, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę węzła cieplnego dla ciepłej wody użytkowej wraz z budową instalacji cieplnej wody użytkowej Przetarg niepubliczny 20/09/2017 06/10/2017, godz. 12:00 wielkopolskie
Wykonywanie prac serwisowo - konserwacyjnych kotłowni gazowych oraz instalacji solarnych Przetarg niepubliczny 20/09/2017 26/09/2017, godz. 12:00 mazowieckie
Dostawa i montaż kotła do spalania miału węglowego Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 00:00 podlaskie
Wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzętem w Szkole Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 11:00 wielkopolskie
Odbudowa mostu przy ul.Piastów w Piechowicach na wysokości budynku nr 36 wraz z zabudową brzegową Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Modernizacja kotłowni w PZDR Świdnica - etap II Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Likwidacja palenisk węglowych – zamiana na ogrzewanie gazowe, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazu wraz z indywidualnymi kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Kobierzyńskiej 218 c w Krakowie. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Remont instalacji centralnego ogrzewania w szczególności w zakresie wymiany grzejników w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu, ul. Piekarska 1 Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 śląskie
SVA/NDM/4620-55/17: Dostawa i montaż dźwigu osobowego dwu przystankowego w budynku nr 65/C oraz dźwigu osobowego pięcio przystankowego w budynku nr 65/B - w ramach zadania 01336 - Przebudowa budynku nr 65 przy ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-906 Warszawa Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro.Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6– pom. nr 206.Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 05/10/2017, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Remont chodnika w ulicy 29 Pułku Piechoty w Kaliszu Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 06/10/2017, godz. 12:00 wielkopolskie
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz projekty wykonawcze pn. „Remont i przebudowa budynku dydaktyczne-go Zwierzętarni Doświadczalnej związana z budową wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz przebudową dachu pod montaż urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz „Wymiana we-wnętrznej linii zasilającej budynek Zwierzętarni Doświadczalne wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia pomieszczeń światłem czerwonym” przy ul. Marcinkowskiego 3 we Wrocławiu. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie uszczelnienia przewodów kominowych - dymowych metodą szlamowania masą SKD, wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 09:00 łódzkie
Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach wraz z wykonaniem instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 16/10/2017, godz. 10:00 śląskie
Projekt i montaż wstępnego wymiennika podgrzewu wody basenowej oraz zasilania awaryjnego do pompy glikolowej paneli solarnych Zapytanie ofertowe 19/09/2017 27/09/2017, godz. 15:00 śląskie
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn” Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.