Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1894 wyników.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Dobrzyniewo Duże Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 podlaskie, Białostocki
Kompleksowa realizacja kampanii promocyjnej projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 wielkopolskie
Wykonanie audytu energetycznego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017, godz. 15:00 łódzkie
Wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 lubuskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji energetycznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na podstawie wykonanego audytu energetycznego. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 09:30 świętokrzyskie
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5" Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia: ”Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”. Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 14:00 wielkopolskie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Regulacji Energetyki Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 27/11/2017, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 1,2,5; budynku Piłsudskiego 9 oraz przebudowie budynku Danielewicza 15 w celu adaptacji na mieszkania socjalne Wynik 17/11/2017 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Przebudowa wieży przeciwpożarowej oraz budowa zasilania elektroenergetycznego w odnawialne źródła energii (zasilanie fotowoltaiczne) nr inw. 291/1097 w m. Zagaj, gm. Dobra – przetarg IV ” Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 08/12/2017, godz. 10:00 wielkopolskie
Dostosowanie do konkluzji BAT bloków nr 2-12 i 14 w zakresie monitoringu Hg i NH3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów. Przetarg publiczny TED 17/11/2017 10/01/2018, godz. 11:00 Piotrkowski
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie N-ctwa St. Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja projektu – II postępowanie. Wynik 17/11/2017 - Nowosądecki
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług audytu energetycznego przedsiębiorstwa na rzecz klientów wskazanych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Wynik 17/11/2017 - Makroregion Południowy
Wykonanie audytu energetycznego ex ante budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 16/11/2017 23/11/2017, godz. 11:00 mazowieckie
Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowego programu optymalizacji energetycznej wielorodzinnych budynków Przetarg niepubliczny 16/11/2017 20/12/2017, godz. 13:00 Miasto Kraków
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IIa i IIIa Przetarg publiczny BZP 16/11/2017 24/11/2017, godz. 09:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu komunalnym Zapytanie ofertowe 16/11/2017 20/11/2017, godz. 09:00 pomorskie
Opracowanie indywidualnych projektów technicznych dla 928 instalacji OZE dla potrzeb dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 16/11/2017 24/11/2017, godz. 10:00 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.