Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1405 wyników.
Projekty i roboty elektroenergetyczne Przetarg niepubliczny 19/06/2018 05/07/2018 Polska
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 11/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.1.1/2018 Zaprojektowanie i wykonanie 5 form wtryskowych do detali bezpiecznych igieł pasywnych. Zapytanie ofertowe 18/06/2018 23/07/2018 łódzkie
Wykonanie pomiarów elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 śląskie
Projekty i roboty elektroenergetyczne Przetarg niepubliczny 18/06/2018 22/06/2018 Polska
Inżynier Energetyk - zlecenie Zapytanie ofertowe 18/06/2018 25/06/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach : Zadanie nr 1 Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego w ramach konkursu RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społecznąPoddziałania RPKP.06.01.01 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zadanie nr 2 Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 dla Osi priorytetowej RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 26/06/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Projekty i roboty elektroenergetyczne Przetarg niepubliczny 18/06/2018 27/06/2018, godz. 00:00 Polska
Wykonanie dokumentacji: 1. Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Zapytanie ofertowe 18/06/2018 27/06/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji systemu sprężonego powietrza Zapytanie ofertowe 18/06/2018 27/06/2018 podkarpackie, Rzeszowski
Roczne pomiary elektryczne Licytacja 15/06/2018 19/06/2018, godz. 00:00 lubuskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku. Zapytanie ofertowe 15/06/2018 25/06/2018 warmińsko-mazurskie
Realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu „Jitiv - Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej”, Zapytanie ofertowe 15/06/2018 26/06/2018 podkarpackie, Rzeszowski
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa edukacyjnego i demonstracyjnego laboratorium badawczego nad efektywnością energetyczną w budownictwie o układ magazynowania ciepła w gruncie – stanowisko badawcze nr 1 Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 27/06/2018, godz. 08:00 lubuskie
Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWSL/2018 na wykonanie prac B+R w roli energetyka w ramach projektu Zapytanie ofertowe 15/06/2018 25/06/2018 śląskie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Modernizacja sali sportowej Pilawa - wykonanie kotłowni gazowej". Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 25/06/2018, godz. 09:30 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa edukacyjnego i demonstracyjnego laboratorium badawczego nad efektywnością energetyczną w budownictwie o układ magazynowania ciepła w gruncie – stanowisko badawcze nr 1 Wynik 15/06/2018 - Polska
Projekty i roboty elektroenergetyczne Zapytanie ofertowe 15/06/2018 04/07/2018 Polska
Przetarg nieograniczony „EKOPOLICJA 2018 – WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ POLICJI ” Wynik 15/06/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.