Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1159 wyników.
Audyt i projekt termomodernizacji budynku Zapytanie ofertowe 15/11/2019 28/11/2019 Miasto Poznań
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, typoszeregu automatycznych kotłów c.o. zasilanych peletami drzewnymi (OZE) z opcją AntySMOG optymalizującą emisję zanieczyszczeń pod kątem aktualnie mierzonych i prognozowanych lokalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019 Polska
Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej Licytacja 15/11/2019 21/11/2019, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu projektu wzorniczego oraz zaprojektowanie innowacyjnej niskoemisyjnej myjni mieszalników betonomieszarek samochodowych. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” (zwana dalej Inwestycją). Zapytanie ofertowe 15/11/2019 29/11/2019 podlaskie
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem przewodów kominowych oraz doprowadzeniem instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Solnej 12a w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Wynik 15/11/2019 - Polska
pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach Wynik 15/11/2019 - Polska
Usługa polegająca na wykonaniu audytu energetycznego ex-post dwóch budynków użyteczności publicznej Zapytanie ofertowe 14/11/2019 18/11/2019, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” Zapytanie ofertowe 14/11/2019 25/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie centralnego ogrzewania w budynku magazynowym zlokalizowanym w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2 Wynik 14/11/2019 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla gminnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Bydgoszczy Wynik 14/11/2019 - Polska
Świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego ex post przy realizacji zadania pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17 Wynik 13/11/2019 - Polska
Wykonanie przeglądów elektrycznych Licytacja 13/11/2019 20/11/2019, godz. 14:10 opolskie
Wykonanie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego istniejącej sieci i instalacji elektroenergetycznych, koncepcji i założeń dla sporządzenia Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla siedziby Komendy Stołecznej Policji Licytacja 13/11/2019 16/12/2019, godz. 13:00 Miasto Warszawa
Opracowanie zweryfikowanego doświadczalnie innowacyjnego i nowatorskiego mieszadła stanowiącego unikatową w zakresie możliwości mieszania i energooszczędną alternatywę dla obecnie proponowanych rozwiązań. Zapytanie ofertowe 13/11/2019 22/11/2019 Polska
Modułowy, mobilny system zasilania w energię elektryczną gospodarstwa rolnego opartego o hybrydową instalację PV posadowioną na gruncie przy zachowaniu możliwości uprawy roślin na powierzchni instalacji i analiza alternatywnych zastosowań (parkingi) Zapytanie ofertowe 13/11/2019 22/11/2019 warmińsko-mazurskie
Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną Zapytanie ofertowe 13/11/2019 08/01/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Specjalista z zakresu energoelektroniki i cyfrowego sterowania napędami elektrycznymi Zapytanie ofertowe 13/11/2019 12/12/2019 pomorskie
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem przewodów kominowych oraz doprowadzeniem instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Lipnickiej 113 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Wynik 13/11/2019 - Polska
Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista z zakresu energoelektroniki Zapytanie ofertowe 13/11/2019 12/12/2019 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.