Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1220 wyników.
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków stanowiących własność Gminy Zapytanie ofertowe 15/10/2019 18/10/2019, godz. 08:30 małopolskie
Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych po wykonaniu prac w budynku Licytacja 15/10/2019 19/10/2019, godz. 13:40 lubuskie
Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania Zapytanie ofertowe 15/10/2019 17/10/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń energetycznych Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019 lubelskie
Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zapytanie ofertowe 15/10/2019 23/10/2019, godz. 12:45 warmińsko-mazurskie
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie centralnego ogrzewania w budynku magazynowym zlokalizowanym w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2 Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 22/10/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14 – POIS.01.03.01.00-0008/17. Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 22/10/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz sporządzenie audytu energetycznego dla budynku Zapytanie ofertowe 14/10/2019 23/10/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie 15 audytów energetycznych budynków mieszkalnych Zapytanie ofertowe 14/10/2019 04/11/2019, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu Zapytanie ofertowe 14/10/2019 22/10/2019 śląskie
Wymiana płaszcza wymiennika 1XW2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Inna informacja 14/10/2019 16/10/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ciągu pieszego Licytacja 11/10/2019 15/11/2019, godz. 11:00 pomorskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych Licytacja 11/10/2019 28/10/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zakresie terenu zlokalizowanego we Wrzoskach Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 21/10/2019, godz. 11:00 opolskie
Modernizacja systemu sterowania Stacją Uzdatniania Wody w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdyńskiej Inna informacja 11/10/2019 11/10/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Modernizacja wymienników woda-woda 4WW1, 4WW2 na bloku nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Przetarg publiczny TED 11/10/2019 15/11/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie dwóch audytów energetycznych porealizacyjnych dla budynków edukacji przedszkolnej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 10/10/2019 16/10/2019, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 10/10/2019 14/10/2019, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Stawiguda, Część I - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Zapytanie ofertowe 10/10/2019 16/10/2019, godz. 12:45 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 10/10/2019 21/10/2019, godz. 11:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.