Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1066 wyników.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Rewitalizacja miasta Zapytanie ofertowe 21/02/2019 06/03/2019, godz. 10:10 opolskie
Przeglądy elektryczne budynków Licytacja 21/02/2019 11/03/2019, godz. 07:00 lubuskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 lubelskie
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a, b, c, d w Rybniku” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 11/03/2019, godz. 13:00 śląskie
Opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła, sieci cieplnych oraz budynków w kompleksach wojskowych Glewice i Miedwie zarządzanych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach Licytacja 20/02/2019 26/02/2019, godz. 10:34 pomorskie
Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej, w budynkach Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/02/2019 04/03/2019, godz. 15:00 wielkopolskie
Usługa polegająca na wykonaniu audytów energetycznych ex-post budynków użyteczności publicznej. Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych branży elektroenergetycznej - 24 zadania Przetarg niepubliczny 20/02/2019 27/02/2019 lubelskie
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym - 18 zadań Przetarg niepubliczny 20/02/2019 27/02/2019 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów Przetarg publiczny TED 20/02/2019 02/04/2019, godz. 09:00 lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Chmielnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej w Chmielniku filia w Suchowoli oraz świetlicy wiejskiej w Szyszczycach w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy” oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie „pod klucz”, Gmina Siechnice Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 05/03/2019, godz. 10:45 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. Przetarg publiczny TED 20/02/2019 26/03/2019, godz. 08:00 lubuskie
Wybór Inwestora Zastępczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO WM” zgodnie z Projektem Nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wynik 20/02/2019 - Polska
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami montażowymi obejmującymi montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raków i Gminy Szydłów” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów Wynik 20/02/2019 - Polska
Wykonanie projektów budowlano- wykonawczego remontu rozdzielni SN Licytacja 19/02/2019 01/03/2019, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 19/02/2019 27/02/2019, godz. 12:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.