Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny - ogłoszenia

dostawa sprzętu gaśniczego, dostawa gaśnic, dostawa środków BHP, dostawa środków ochrony indywidualnej, hydranty, gaśnice proszkowe, bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy, węże strażackie, umundurowanie strażackie, sprzęt p poż, sprzęt militarny

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 373 wyników.
Przeglą techniczny zespołu urządzeń zasilania awaryjnego UPS CALE ST 120, agregatu Wilson P200 i układu samoczynnego załączania rezewry zasilania SZR 70/2019/WTI Licytacja 16/08/2019 20/08/2019, godz. 11:07 Polska
Naprawa eksploatacyjna systemu kontroli dostępu w obiekcie V KP w Lublinie przy ul. Koncertowej 4a Licytacja 16/08/2019 21/08/2019, godz. 12:00 Polska
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Licytacja 16/08/2019 19/09/2019, godz. 09:45 Polska
Dostawa środków czystości i BHP. Licytacja 16/08/2019 20/08/2019, godz. 20:00 Polska
Dostawa środków ochrony indywidualnej odziezy i obuwia roboczego dla pracowników Zapytanie ofertowe 16/08/2019 23/08/2019, godz. 12:00 Miasto Szczecin
Dostawa do siedziby zamawiającego wyposażenia BHP Przetarg publiczny BZP 14/08/2019 02/09/2019, godz. 09:30 małopolskie
Zakup fabrycznie nowego Systemu (zestawu urządzeń) do inspekcji wizyjnej (rozumianej jako kontrola optyczna) oraz do kontroli szczelności wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem, kwalifikacją i szkoleniem (nr 01/08/2019/CBR) Zapytanie ofertowe 14/08/2019 16/09/2019 łódzkie
Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska zasypu zbiornika proszkiem gaśniczym – 1 szt. Zapytanie ofertowe 14/08/2019 17/09/2019 małopolskie
„Zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń w ramach operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 służących wykonywaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, oraz wykonywaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej.” Przetarg publiczny BZP 13/08/2019 14/08/2019 kujawsko-pomorskie
Zakup narzędzi ręcznych - sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo i ergonomii stanowisk pracy pracowników Zieleni w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie Zapytanie ofertowe 13/08/2019 21/08/2019 śląskie
Wymiana eksploatowanych przez PGKGL Sp. z o.o. zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych Zapytanie ofertowe 13/08/2019 19/08/2019, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa instalacji pralniczych do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej Przetarg publiczny BZP 13/08/2019 21/08/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa elementów ciśnieniowych, blach oraz elementów opancerzenia przegrzewacza pary wtórnie przegrzanej do kotła OP650 Wynik 13/08/2019 - śląskie
Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełnotwarzową z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji Wynik 13/08/2019 - mazowieckie
Wykonanie nowych stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw Zapytanie ofertowe 12/08/2019 19/08/2019, godz. 13:00 opolskie
Taśma ostrzegawcza BHP Licytacja 09/08/2019 14/08/2019, godz. 09:30 łódzkie
Naprawa eksploatacyjna systemu kontroli dostępu w obiekcie Licytacja 09/08/2019 14/08/2019, godz. 23:59 lubelskie
Dostawa programu symulującego pracę siłowni i urządzeń okrętowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni Przetarg publiczny TED 08/08/2019 12/09/2019, godz. 10:00 pomorskie
Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej Wynik 08/08/2019 - Polska
Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych Przetarg publiczny BZP 08/08/2019 19/08/2019, godz. 09:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.