Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny - ogłoszenia

dostawa sprzętu gaśniczego, dostawa gaśnic, dostawa środków BHP, dostawa środków ochrony indywidualnej, hydranty, gaśnice proszkowe, bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy, węże strażackie, umundurowanie strażackie, sprzęt p poż, sprzęt militarny

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 372 wyników.
Usunięcie awarii czytnika kart MaxiPro HID w systemie kontroli dostępu na terenie CSP Legionowo. Licytacja 20/09/2019 26/09/2019, godz. 15:00 mazowieckie
Zakup armatury wod- kan - hydranty nadziemne i podziemne. Licytacja 19/09/2019 23/09/2019, godz. 13:53 Polska
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Kraczewicach Wynik 19/09/2019 - Polska
Dostawy zestawu symulantów materiałów wybuchowych i detonatorów, służących do szkolenia operatorów urządzeń rentgenowskich wykorzystywanych do kontroli bezpieczeństwa. Zapytanie ofertowe 18/09/2019 26/09/2019 Polska
Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej Zapytanie ofertowe 18/09/2019 01/10/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych Wynik 18/09/2019 - Polska
Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego w Pracowni RTG Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Przetarg publiczny BZP 17/09/2019 27/09/2019, godz. 11:00 małopolskie
Dostawa systemu kontroli dostępu Przetarg publiczny BZP 17/09/2019 25/09/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Dostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych, urządzeń mobilnych, serwerów, poczty i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie Wynik 17/09/2019 - Polska
Modernizację serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na : - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-17/WZŻ/2019. Przetarg publiczny BZP 17/09/2019 25/09/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Dostawa, instalacja i konfiguracja 2 urządzeń wraz z oprogramowaniem i licencjami w celu poprawy bezpieczeństwa poczty elektronicznej w oparciu o rozwiązania typu Sandbox. Inna informacja 16/09/2019 30/09/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej Zapytanie ofertowe 13/09/2019 30/09/2019, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Patentowego RP Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 24/09/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego Zapytanie ofertowe 12/09/2019 18/09/2019, godz. 12:00 Miasto Szczecin
Zapytanie ofertowe nr 2A/2019/3.2.1POIR dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu „Systemu chłodzenia wraz z automatycznie sterowanym procesem kontroli filtracji i odzysku odpadów węglika” Zapytanie ofertowe 12/09/2019 20/09/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa 12 szt. drabin ratowniczych dwuprzęsłowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Zapytanie ofertowe 12/09/2019 20/09/2019 kujawsko-pomorskie
Zapytanie ofertowe nr 2/2019/3.2.1POIR dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu „Systemu chłodzenia wraz z automatycznie sterowanym procesem kontroli filtracji i odzysku odpadów węglika” jako jedno z zadań w projekcie pn. Zapytanie ofertowe 11/09/2019 19/09/2019 podkarpackie, Rzeszowski
Dostawa urządzeń warsztatowych do obsługi czołgów Leopard 2A4/2A5 Wynik 11/09/2019 - mazowieckie
Dostawa elektronicznego systemu planowania i kontroli budżetu, wydatków oraz realizacji zamówień Przetarg publiczny BZP 11/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Sprzedaż i dostawa odzieży ochronnej, roboczej, sprzętu ochrony osobistej oraz odzieży służbowej Zapytanie ofertowe 10/09/2019 12/09/2019, godz. 12:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.