Usługi medyczne - ogłoszenia

świadczenie usług medycznych, usługi psychologiczne, udzielanie świadczeń zdrowotnych, medycyna pracy, świadczenie usług logopedycznych, ratownictwo medyczne, badania profilaktyczne, badania okresowe, badania medycyny pracy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2611 wyników.
Usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu 192 h warsztatów fotograficznych dla 18 osób (3 grupy po 6 osób), z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek projektu: „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/ TWARDE UPRAWNIENIA na przeprowadzenie badań lekarskich oraz badań psychologicznych i wydanie zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej dla 11 uczestników projektu na terenie województwa śląskiego. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 śląskie
„Zajęcia dodatkowe z psychologiem w projekcie pn: „Przedszkole w Radoszycach” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 świętokrzyskie
Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 osoby Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 29/08/2018 opolskie
Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018 opolskie
Świadczenie usług serwisowych oraz nadzoru autorskiego nad Systemem Informatycznym w obszarze medycznym i administracyjnym (InfoMedica/AMMS) Wynik 17/08/2018 - Polska
Przeprowadzenie konsultacji lekarskich przez lekarza rehabilitanta w projekcie pt. Program Rehabilitacji Leczniczej dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w powiecie pabianickim. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 łódzkie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę specjalistę fizjoterapii na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków nr. Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18 Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 małopolskie
Usługi PEDAGOGA świadczonej w formie domowych konsultacji Zapytanie ofertowe 17/08/2018 23/08/2018, godz. 00:00 lubuskie
Weryfikacja reprezentatywności ppk w wodach przejściowych i przybrzeżnych monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 29/08/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
,,Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16;” Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 29/08/2018, godz. 09:30 śląskie
„Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych –wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 03.09.2018 r. do 30.08.2019 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego.” Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 29/08/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Badania laboratoryjne i ocena skuteczności ogniochronnej innowacyjnego zabezpieczenia perlitowego, konstrukcji żelbetowych, zgodnie z normą PN-EN 13381-3:2015-06 oraz konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 13381-4:2013-09 Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz uczestników projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” realizowanego przez SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków nr Projektu RPMP.08.06.02-12-0172/18 Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 małopolskie
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego Wynik 17/08/2018 - Polska
Konkurs ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Wynik 17/08/2018 - zachodniopomorskie
Konkurs ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Wynik 17/08/2018 - zachodniopomorskie
Wdrożenie i zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZIS) w zakresie działalności medycznej, administracyjnej, oraz dostawa i wdrożenie e-usług elektronicznych i elektronicznej dokumentacji medyc ... Przetarg publiczny TED 17/08/2018 26/09/2018, godz. 07:00 lubelskie
Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu indywidualnych, gotowych do podania postaci leków cytostatycznych oraz przeciwciał monoklonalnych. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 09:00 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.