Usługi medyczne - ogłoszenia

świadczenie usług medycznych, usługi psychologiczne, udzielanie świadczeń zdrowotnych, medycyna pracy, świadczenie usług logopedycznych, ratownictwo medyczne, badania profilaktyczne, badania okresowe, badania medycyny pracy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2809 wyników.
SZPiFP-16-19Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Licytacja 21/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 Polska
Wizyty szkoleniowa specjalisty z zakresu edukacji medycznej na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 łódzkie
Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr. 1165762 dotyczącego Opracowanie merytoryczne broszury informacyjno-edukacyjnej informującej o profilaktyce nowotworu jelita grubego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych RPO WŚ 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, pt. "Badam się - profilaktyka raka jelita grubego" Wynik 21/02/2019 - świętokrzyskie
Świadczenie usługi polegającej na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu pn. "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 dolnośląskie
Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty, w ramach Projektu pn.: „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD.09.02.02-10-C009/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 łódzkie
Przeprowadzenie wśród kandydatów/kandydatek na uczestników projektu „Pomorska Akademia Wolontariatu” pretestów i posttestów wraz z analizą wyników na podstawie otrzymanego klucza Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 pomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Zapytanie ofertowe 21/02/2019 05/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
2/2/2019 Wykonanie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania technologii formy i metalu w skali laboratoryjnej Zapytanie ofertowe 21/02/2019 25/03/2019 małopolskie
terapia indywidualna i grupowa rodzin dysfunkcyjnych w województwie mazowieckim w projekcie "Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim" Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe - Poradnia przy Klubie Młodzieży Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00 Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług „Starszego Inżyniera Rozwiązania” dla Projektu pn. „Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i machine learningu do optymalizacji i automatyzacji procesów korzystania z usług medycznych” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług „Inżyniera Oprogramowania” dla Projektu pn. „Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i machine learningu do optymalizacji i automatyzacji procesów korzystania z usług medycznych” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 kujawsko-pomorskie
Kurs certyfikowany „Terapia N.A.P. (ang. Neuro-ortopedic Activity-dependant Plasticity) Neuro-ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 małopolskie
Wybór wykonawcy świadczącego usługi medyczne w okresie od 01.03.2019r do 30.09.2020r. w zakresie asystowania - pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania badania diagnostycznego kolonoskopii w znieczuleniu - ilości 525 badań Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 śląskie
Wybór wykonawcy świadczącego usługi medyczne w okresie od 01.03.2019r do 30.09.2020r. w zakresie wykonywania badania diagnostycznego kolonoskopii w znieczuleniu - ilości 525 badań - lekarz endoskopista Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 śląskie
Wybór wykonawcy świadczącego usługi medyczne w okresie od 01.03.2019r do 30.09.2020r. w zakresie wykonywania znieczulenia do badania diagnostycznego kolonoskopii w znieczuleniu - ilości 525 badań -lekarz anestezjolog Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 śląskie
Przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich w zakresie badań medycyny pracy Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wybór wykonawcy świadczącego usługi medyczne w okresie od 01.03.2019r do 30.09.2020r. w zakresie asystowania - pielęgniarki endoskopowej podczas wykonywania badania diagnostycznego kolonoskopii w znieczuleniu - ilości 525 badań Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 śląskie
Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i machine learningu do optymalizacji i automatyzacji procesów korzystania z usług medycznych” Zapytanie ofertowe 20/02/2019 28/02/2019 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.