Usługi medyczne - ogłoszenia

świadczenie usług medycznych, usługi psychologiczne, udzielanie świadczeń zdrowotnych, medycyna pracy, świadczenie usług logopedycznych, ratownictwo medyczne, badania profilaktyczne, badania okresowe, badania medycyny pracy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2293 wyników.
Dostawa spirometru do bodypletyzmografii, polisomnografu oraz kapnografu przezskórnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Licytacja 20/08/2019 23/09/2019, godz. 10:00 Polska
wyposażenia do realizacji inwestycji: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji procedur onkologicznych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-635-PN/90-2019 Licytacja 20/08/2019 24/09/2019, godz. 10:00 Polska
Usługa transportu archiwalnej dokumentacji medycznej Zapytanie ofertowe 20/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań angiografii w rezonansie w ramach projektu Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej Zapytanie ofertowe 19/08/2019 19/09/2019 wielkopolskie
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług analiz badawczych na potrzeby firmy HCentrum Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapytanie ofertowe 19/08/2019 19/09/2019 Polska
Zapytanie ofertowe nr 5/FSNZ/2019 realizowane przez Fundację Sport na Zdrowie, partnera projektu Zapytanie ofertowe 19/08/2019 26/08/2019 pomorskie
Pracownik biurowy z elementami rejestracji medycznej + kurs komputerowy ECCC- Łódź Zapytanie ofertowe 19/08/2019 28/08/2019 łódzkie
Prowadzenie tematycznych wykładów (prelekcji) z zakresu nowotworów piersi podczas spotkań edukacyjnych z uczestniczkami projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” (RPMP.08.06.02-12-0257/18) Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 małopolskie
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach pod nazwą „Terapia psychomotoryczna" Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 śląskie
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi rehabilitacyjnej świadczonej przez logopedę w Szkole Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu pn. „Droga do wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 świętokrzyskie
Przeprowadzenie konsultacji przy rekrutacji w ramach projektu „Harcerstwo Kształci Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 Polska
Prowadzenie tematycznych warsztatów (prelekcji) z zakresu nauki samobadania piersi podczas spotkań edukacyjnych z uczestniczkami projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 małopolskie
Prowadzenie tematycznych warsztatów (prelekcji) w zakresie coachingu zdrowia i żywienia podczas spotkań edukacyjnych z uczestniczkami projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” (RPMP.08.06.02-12-0257/18) Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 małopolskie
Świadczenie usług przewozowych uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020 Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 27/08/2019, godz. 10:00 podkarpackie
,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”. Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 świętokrzyskie
Świadczenie usługi w zakresie technicznego przygotowania i wdrożenia kursów e-learningowych na platformie e-learningowej Moodle jako narzędzia wspierającego doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów dla Naczelnej Izby Lekarskiej Zapytanie ofertowe 19/08/2019 31/08/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wynajem specjalistycznego obiektu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu badań jakościowych suszy owocowych Zapytanie ofertowe 19/08/2019 20/09/2019 świętokrzyskie
Badania okresowe uprawniające do wykonywania prac podwodnych 4 nurków Licytacja 19/08/2019 23/08/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Przetarg nieograniczony przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno – metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, Diagnozy predyspozycji uczniów – sprawdzenie Testu Uzdolnień Kierowniczych ( TUK), Diagnozy predyspozycji uczniów – opieki podczas Nauczania Kreatywnego ( TUK) w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wynik 19/08/2019 - Polska
Usługa opieki technicznej, serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego i systemu PACS Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich Wynik 19/08/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.