Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5422 wyników.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12. Licytacja 14/06/2019 18/07/2019, godz. 10:00 pomorskie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubasz Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Transport odpadów Licytacja 14/06/2019 21/06/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku” Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na rzecz zadania pn. budowa modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie na terenie MZKZOK w Tychach” Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 02/07/2019, godz. 10:00 śląskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 28/06/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Zaklików Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie.” Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 25/06/2019, godz. 12:00 łódzkie
Wynajem jednej ładowarki kołowej na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Usługi z zakresu odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:00 łódzkie
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA OKRES OD 01.06.2019 – DO 30.11.2019 Wynik 14/06/2019 - Polska
Odbiór i dostarczenie odpadów do instalacji unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 12:15 warmińsko-mazurskie
Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie Gminy Żarki Wynik 14/06/2019 - Polska
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dziadowa Kłoda do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa, ul. Bursztynowa 55, Olszowa Wynik 14/06/2019 - Polska
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych Wynik 14/06/2019 - Polska
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Lubiewo Wynik 14/06/2019 - Polska
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (in house) na zarządzanie realizacją zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich w Częstochowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r. Wynik 14/06/2019 - Polska
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PERZÓW Wynik 14/06/2019 - Polska
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów. Wynik 14/06/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.