Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7720 wyników.
Świadczenie usług odbioru odpadów Przetarg niepubliczny 20/09/2017 26/09/2017, godz. 14:00 łódzkie
Interwencyjne usunięcie dzikiego wysypiska odpadów Zapytanie ofertowe 19/09/2017 21/09/2017, godz. 09:00 wielkopolskie
Wywóz materiału zgromadzonego na działce Zapytanie ofertowe 19/09/2017 25/09/2017, godz. 00:00 dolnośląskie
Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/09/2017 22/09/2017, godz. 13:00 małopolskie
Usługa ubezpieczenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Świadczenie usług zbierania i transportu odpadów chemicznych, opakowaniowych i rtęci oraz zużytych urządzeń zawierających wolny azbest dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 05/10/2017, godz. 12:00 podkarpackie
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów w roku 2018 Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 małopolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Cegłów Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 03/10/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 09:00 lubuskie
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 700 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego m.in. z realizacji zadań inwestycyjnych pn. przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo, zakupu wozu bojowego dla OSP Kuźnica, zakupu zamiatarki oraz kosiarki bijakowej, budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, opracowanie projektu technicznego na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 28/09/2017, godz. 10:00 podlaskie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakroczym Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (kod 18 01 02* i kod 18 01 03*), odpadów medycznych specjalnych (kod 18 01 06*), odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 01, 18 01 04, kod 18 01 09) pochodzących z działalności Instytutu Kardiologii w okresie 36 miesięcy Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 28/09/2017, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 23/10/2017, godz. 08:00 Warszawski zachodni, mazowiecki regionalny
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 26/10/2017, godz. 10:00 Oświęcimski
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 25/10/2017, godz. 09:30 Lubelski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Inna informacja 19/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 Warszawski wschodni, Warszawski zachodni

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.