Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7455 wyników.
Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych Licytacja 20/04/2018 30/04/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
USŁUGA WYWOZU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZPITALNYCH - MEDYCZNYCH, ZAKAŹNYCH, CYTOSTATYKÓW Wynik 20/04/2018 - Polska
Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz wywozu odpadów komunalnych i pozostałych odpadów w okresie 12 miesięcy Wynik 20/04/2018 - Polska
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, wraz z kontenerami i pojemnikami do ich gromadzenia. Wynik 20/04/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10 Wynik 20/04/2018 - Polska
Opracowanie technologii odspajania bloków skalnych z minimalizacją odpadów i ich waloryzacją. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 21/05/2018 podkarpackie
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych Gminy Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 30/04/2018, godz. 10:00 małopolskie
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 07/05/2018, godz. 12:00 śląskie
Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 07/05/2018, godz. 09:30 mazowieckie
Ochrona mienia Zakładu Utylizacji Odpadów Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 08/05/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 7 000 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 7 000 Mg oraz odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 7 000 Mg” Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 09:00 wielkopolskie, Kaliski
Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2018-2019 Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 08:00 Polska
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Kolbudy i ich zagospodarowanie Wynik 20/04/2018 - pomorskie
Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie Gminy Sierakowice w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2019 r. Przetarg publiczny TED 20/04/2018 23/05/2018, godz. 09:50 pomorskie
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie w latach 2018-2020. Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 07:00 Bydgosko-toruński
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Wynik 20/04/2018 - Jeleniogórski
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na nieruchomościach znajdujących się w obrębie Gminy Sulechów oraz Gminy Niegosławice Przetarg publiczny TED 20/04/2018 25/05/2018, godz. 07:30 Zielonogórski
Odbiór i utylizację odpadów o nr kodu. 16 02 14 ( Kasy Fiskalne) Licytacja 19/04/2018 25/04/2018, godz. 13:18 mazowieckie
„Analiza komunalnych osadów ściekowych z Działu Oczyszczalni Ścieków: Oczyszczalnia Opole i Oczyszczalnia Kosorowice” Licytacja 19/04/2018 24/04/2018, godz. 10:00 opolskie
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Wynik 19/04/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.