Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7541 wyników.
„ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE” Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 09:30 małopolskie
01/ZUW MŁAWA/01/2018/ZT na wykonanie usługi monitoring wewnętrzny wody oraz badań wód popłucznych, ścieków dopływających i odpływających w oczyszczalniach, osadów i wody z piezometrów wraz z poborem próbek do realizacji tych badań Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 02/02/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 31/01/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Usługa okresowego przeglądu, serwisu i konserwacji urządzeń oraz czyszczenia substancji ropopochodnych biomyjni i osadników szlamowych Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy miejsca na gromadzenie odpadów i zagospodarowania podwórza wraz pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń Przetarg niepubliczny 22/01/2018 12/02/2018, godz. 17:00 Miasto Poznań
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dotyczące zakupu usługi badawczej związanej z wdrażanym produktem: innowacyjnego agregatu mikrokogeneracyjnego na biogaz z biomasy odpadowej wraz z przekazaniem praw i dokumentacji technicznej, niezbędnej do wdrożenia i komercyjnego wykorzystania w działalności zamawiającego Zapytanie ofertowe 22/01/2018 31/01/2018 podlaskie
USŁUGA ODBIORU I PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 31/01/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 01/02/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 01/02/2018, godz. 13:00 wielkopolskie
Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła” oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Medyka w 2018r. Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2018-2019 Wynik 22/01/2018 - Polska
Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 5 części Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe z terenu Gminy Uniejów Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z własnej działalności Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w latach 2018-2019 Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Chełmiec w latach 2018-2020 Wynik 22/01/2018 - Polska
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów. Wynik 22/01/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.