Gospodarka odpadami - ogłoszenia

utylizacja azbestu, usuwanie azbestu, usuwanie eternitu, utylizacja eternitu, utylizacja śmieci, przetarg na odbiór odpadów, odpady, odbiór odpadów, wywóz odpadów, usługa wywozu odpadów komunalnych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5951 wyników.
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” i/lub Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi wytwarzanymi przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 12:00 lubuskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 13:00 mazowieckie
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 11:45 podkarpackie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14 Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 śląskie
Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 18/03/2019, godz. 13:00 śląskie
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 05/03/2019, godz. 10:00 małopolskie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Utylizacja zużytej odzież i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Licytacja 20/02/2019 26/02/2019, godz. 11:00 Polska
„Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych wielogabarytowych, segregowanych, odpadów zielonych i odpadów kuchennych, odpadów budowlanych oraz odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości” Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 28/02/2019, godz. 11:00 małopolskie
Świadczenie usługi prowadzenia i obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Wodnica (dz. nr 20, obr. Wodnica) na terenie Gminy Ustka oraz transportu zebranych w nim odpadów Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 pomorskie
Wybór operatora prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Myszyńcu oraz zagospodarowywanie odpadów zebranych w PSZOK. Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
„Wywóz odpadów komunalnych z siedziby SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku” Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 09:45 mazowieckie
„Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jej jednostek organizacyjnych”. Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 04/03/2019, godz. 10:30 podlaskie
Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks A Przetarg publiczny TED 20/02/2019 28/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks B Przetarg publiczny TED 20/02/2019 28/03/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Utrzymanie czystości pasa drogowego i zieleni przydrożnej w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez O/Łódź z podziałem na 4 części. Inna informacja 20/02/2019 26/03/2019, godz. 08:00 łódzkie
Utrzymanie terenów publicznych w tym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach (w tym ulicznej w granicach administracyjnych miasta Czempinia). Wynik 20/02/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usuwanie azbestu.