Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe - ogłoszenia

księgowość, biuro rachunkowe, biuro księgowe, biegli rewidenci, sprawozdanie finansowe, bilans, audyt finansowy, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, audyt, doradztwo podatkowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 577 wyników.
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie Zapytanie ofertowe 20/11/2019 27/11/2019, godz. 10:00 pomorskie
Usługa badania sprawozdania finansowego Zapytanie ofertowe 20/11/2019 25/11/2019, godz. 00:00 opolskie
Wsparcie przy realizacji zadań w Wydziale Finansowo-Księgowym Zapytanie ofertowe 19/11/2019 25/11/2019, godz. 14:00 lubelskie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zapytanie ofertowe 19/11/2019 20/11/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Zapytanie ofertowe 19/11/2019 25/11/2019, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji Zapytanie ofertowe 19/11/2019 25/11/2019, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Usługa badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od: - 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przetarg publiczny BZP 19/11/2019 27/11/2019, godz. 09:00 śląskie
Usługi audytu projektu “Baltic Odyssey - Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019 warmińsko-mazurskie
Usługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wynik 19/11/2019 - Polska
WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Zadanie 1 - Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020, z uwzględnieniem badania prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji budżetowej oraz obowiązków wynikających z art. 44 ustawy Prawo energetyczne. Zadanie 2 - Wykonanie badania sprawozdań z wykorzystania w roku 2019 i 2020 środków finansowych, o których mowa w umowach objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu (i) 12 grudnia 2017 r., (ii) 21 grudnia 2017 r., (iii) 31 grudnia 2018 r. oraz wydania w tym zakresie opinii. Wynik 19/11/2019 - Polska
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania Zapytanie ofertowe 18/11/2019 21/11/2019, godz. 10:00 łódzkie
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Zapytanie ofertowe 18/11/2019 20/11/2019, godz. 15:00 wielkopolskie
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Zapytanie ofertowe 18/11/2019 06/12/2019, godz. 12:00 opolskie
Przeprowadzenie audytu procesów księgowych Licytacja 18/11/2019 26/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Wybór Wykonawcy świadczącego usługi doradztwa finansowego Zapytanie ofertowe 18/11/2019 28/11/2019 wielkopolskie
Nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Miasto Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 15/11/2019 29/11/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej, innowacyjnej platformy do obsługi podmiotów w zakresie procesów księgowych oraz podatkowych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 25/11/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019, godz. 10:00 łódzkie
Przeprowadzenie badań ankietowych: metodą CATI – na grupie 300 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo- księgową i doradztwa podatkowego oraz sprzątania obiektów; metodą PAPI – na grupie 200 pasażerów korzystających z usługi „transport na żądanie” w Szczecinie Wynik 14/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.