Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe - ogłoszenia

księgowość, biuro rachunkowe, biuro księgowe, biegli rewidenci, sprawozdanie finansowe, bilans, audyt finansowy, audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, audyt, doradztwo podatkowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 367 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/2018 Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 wielkopolskie
Usługi obejmujące przeprowadzanie audytów rekompensaty wypłacanej operatorom lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie funkcji doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym i prawnym, przy współpracy z tymi operatorami Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie audytu wzorniczego dla marki Eurosoul Zapytanie ofertowe 14/08/2018 21/08/2018 lubelskie
Wykonanie wstępnego audytu dla Dom Art. Styl Zapytanie ofertowe 13/08/2018 21/08/2018 wielkopolskie
Świadczenie usług doradczych obejmujące: Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych; Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie księgowości projektów unijnych. Zapytanie ofertowe 13/08/2018 27/08/2018 świętokrzyskie
Wybór wykonawcy wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) Zapytanie ofertowe 13/08/2018 20/08/2018 pomorskie
Wybór wykonawcy wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) Zapytanie ofertowe 13/08/2018 20/08/2018 pomorskie
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) Przetarg publiczny BZP 10/08/2018 21/08/2018, godz. 11:30 małopolskie
Zakup usługi polegającej na badaniu ustawowym sprawozdań finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za lata 2018-2021 Przetarg publiczny BZP 10/08/2018 20/08/2018, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie usługi audytu wewnętrznego Zapytanie ofertowe 10/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Świadczenie usług polegających doradztwie finansowym w zakresie bieżącej działalności Spółki Zapytanie ofertowe 09/08/2018 14/08/2018, godz. 12:00 Miasto Kraków
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Zapytanie ofertowe 09/08/2018 17/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Audyt zewnętrzny Zapytanie ofertowe 09/08/2018 16/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza) Zapytanie ofertowe 08/08/2018 16/08/2018 łódzkie
Powołanie biegłego celem sporządzenia pisemnej opinii do prowadzonego postępowania podatkowego Zapytanie ofertowe 08/08/2018 13/08/2018, godz. 13:00 podkarpackie
Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy. Wynik 07/08/2018 - Polska
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Zapytanie ofertowe 06/08/2018 22/08/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Usługa polegająca na realizacji prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty w oparciu o umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Przetarg publiczny BZP 06/08/2018 17/08/2018, godz. 10:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa wykonania audytu zewnętrznego Zapytanie ofertowe 03/08/2018 16/08/2018, godz. 15:30 śląskie
Wykonanie audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu Zapytanie ofertowe 02/08/2018 08/08/2018, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.