Najnowsze przetargi i zapytania

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
05/REG/2017 Świadczenie usług noclegowych oraz wyżywienia 36 uczestników szkolenia w Warszawie. Zapytanie ofertowe 25/05/2017 01/06/2017 mazowieckie
Realizacja szkoleń na kursach prawa jazdy kat. C, C+E i kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną – uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu: kierowca samochodów ciężarowych, dla uczestników projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości dla dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Zapytanie ofertowe 25/05/2017 02/06/2017 mazowieckie
Usługa udzielenia dostępu z prawem do korzystania z internetowej międzynarodowej bazy planów i projektów inwestycyjnych, zawierającej informacje o planach i projektach inwestycyjnych firm zagranicznych zainteresowanych inwestycjami bezpośrednimi na terenie Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 25/05/2017 05/06/2017 małopolskie
Zakup aparatu powietrznego 25 05 2017 D Zapytanie ofertowe 25/05/2017 08/06/2017 małopolskie, Miasto Kraków
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków). Zapytanie ofertowe 25/05/2017 29/05/2017 łódzkie
Realizacja zadania pn.: „Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych: kwalifikacja A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie Technik rachunkowości (symbol zawodu 431103) oraz kwalifikacja T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (z elementami dekoracji florystycznych oraz carvingu w gastronomii) w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol zawodu 343404) w projekcie pn.: „Nowy zawód – nowe możliwości dla dorosłych” Zapytanie ofertowe 25/05/2017 02/06/2017 mazowieckie
Dostawa i montaż : Dwie sztuki suwnic pomostowych, natorowych, dwudźwigarowych o udźwigu 20t każda, przystosowanych do pracy na zewnątrz w "tandemie" Zapytanie ofertowe 25/05/2017 14/06/2017 świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa drzwi wewnętrznych i ewakuacyjnych Zapytanie ofertowe 25/05/2017 20/07/2017 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup i dostawa wyposażenia i materiałów do żłobka Zapytanie ofertowe 25/05/2017 08/06/2017 śląskie
Przeprowadzenie zajęć praktycznych (staży) dla UP na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych w Projekcie w placówkach medycznych: wybór jednostek organizacyjnych (oddziałów/poradni/pracowni i inne), w których będą przeprowadzone zajęcia praktyczne (staże) wraz z zapewnieniem opiekunów staży w ramach Projektu pn. „Kształcenie ustawiczne gwarantem wysokiego profesjonalizmu pielęgniarek i położnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 25/05/2017 02/06/2017 świętokrzyskie

i-przetargi – vortal z bazą ogłoszeń z Polski, w skład której wchodzą:

 • zamówienia publiczne:

  • powyżej progu unijnego (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - TED)
  • poniżej progu unijnego (Biuletyn Zamówień Publicznych - BZP)
 • zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 €

 • przetargi:

  • przetargi publiczne
  • przetargi niepubliczne
  • przetargi budowlane
 • zapytania ofertowe, rozeznania cenowe, badanie rynku

 • konkursy ofert:

  • świadczenia zdrowotne

 • licytacje i inne

 • wyniki, zamówienia z wolnej ręki, ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (TED, BZP)

i-przetargi oferuje:

 • wyszukiwarka przetargów (selekcjonowanie ofert według: roboty budowlane, usługi, dostawy)

 • 14-dniowy niezobowiązujący test

 • indywidualne profile wyszukiwania (według trybu zamówienia i rodzaju, słów kluczowych, kodów CPV, województw)

 • oryginalne dokumentacje przetargowe

 • optymalne kwoty rozliczeniowe

 • dwie subskrypcje dziennie z bieżącymi ogłoszeniami

 • dostęp do bazy on-line

Dokładamy wszelkich starań, aby w serwisie i-przetargi znajdowały się tylko dokładne i sprawdzone dane dotyczące wszelkiego rodzaju zamówień. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów dbamy o to, aby każde z zamieszczonych na naszej stronie ogłoszeń było dokładnie opisane. W przypadku braku szczegółowych informacji, kierujemy bezpośrednio do źródła - wszystko po to, aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego Klienta. Poszukujemy nowych rozwiązań oraz udoskonalamy nasz serwis, aby korzystanie z niego było nie tylko łatwe, ale także bardziej efektywne.

Wszystkie zamieszczane przez nas ogłoszenia są na bieżąco aktualizowane, uzupełniane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nasi Klienci mogą na bieżąco śledzić najnowsze oferty z rzetelnych źródeł.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Zespół i-przetargi sp. z o.o.