Najnowsze przetargi i zapytania

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 małopolskie
Druk zestawów szkoleniowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 małopolskie
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej Zapytanie ofertowe 20/09/2017 03/10/2017 śląskie
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji oraz szkolenia dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 kujawsko-pomorskie
Zamówienie na roboty budowlane w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 małopolskie, Nowotarski
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" - Gmina Iwonicz-Zdrój Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 podkarpackie, Krośnieński
Zapytanie ofertowe nr 009/K/2017 dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu specjalisty do spraw spedycji w projekcie dofinansowanym w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WSL 2014-2020 pt. Klub Integracji Społecznej „SR” - 2 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 śląskie
Prowadzenie zajęć – LO, projekt „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych” WND-RPSL.11.03.00-24-0384/16” Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 śląskie
Przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017 małopolskie

i-przetargi – vortal z bazą ogłoszeń z Polski, w skład której wchodzą:

 • zamówienia publiczne:

  • powyżej progu unijnego (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - TED)
  • poniżej progu unijnego (Biuletyn Zamówień Publicznych - BZP)
 • zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 €

 • przetargi:

  • przetargi publiczne
  • przetargi niepubliczne
  • przetargi budowlane
 • zapytania ofertowe, rozeznania cenowe, badanie rynku

 • konkursy ofert:

  • świadczenia zdrowotne

 • licytacje i inne

 • wyniki, zamówienia z wolnej ręki, ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (TED, BZP)

i-przetargi oferuje:

 • wyszukiwarka przetargów (selekcjonowanie ofert według: roboty budowlane, usługi, dostawy)

 • 14-dniowy niezobowiązujący test

 • indywidualne profile wyszukiwania (według trybu zamówienia i rodzaju, słów kluczowych, kodów CPV, województw)

 • oryginalne dokumentacje przetargowe

 • optymalne kwoty rozliczeniowe

 • dwie subskrypcje dziennie z bieżącymi ogłoszeniami

 • dostęp do bazy on-line

Dokładamy wszelkich starań, aby w serwisie i-przetargi znajdowały się tylko dokładne i sprawdzone dane dotyczące wszelkiego rodzaju zamówień. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów dbamy o to, aby każde z zamieszczonych na naszej stronie ogłoszeń było dokładnie opisane. W przypadku braku szczegółowych informacji, kierujemy bezpośrednio do źródła - wszystko po to, aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego Klienta. Poszukujemy nowych rozwiązań oraz udoskonalamy nasz serwis, aby korzystanie z niego było nie tylko łatwe, ale także bardziej efektywne.

Wszystkie zamieszczane przez nas ogłoszenia są na bieżąco aktualizowane, uzupełniane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nasi Klienci mogą na bieżąco śledzić najnowsze oferty z rzetelnych źródeł.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Zespół i-przetargi sp. z o.o.