Najnowsze przetargi i zapytania

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Wykonywanie usług w zakresie tłumaczeń językowych (pisemnych i ustnych) oraz usług pokrewnych Zapytanie ofertowe 09/12/2017 22/11/2017, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych dla kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Przetarg publiczny BZP 18/11/2017 05/12/2017, godz. 10:00 małopolskie
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022 Przetarg publiczny BZP 18/11/2017 29/11/2017, godz. 10:00 łódzkie
„Dostawa regałów dojrzewalni, dostawa grupy transportowej z wieżą oraz dostawa blatów produkcyjnych” Zapytanie ofertowe 18/11/2017 20/12/2017 małopolskie
Dostawa i montaż 3 urządzeń do prób ścieków wraz z elementami umożliwiającymi pomiar pH znak sprawy: 72/DO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 29/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe (w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju znak: MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) na świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania i spożywania na terenie miasta Krasnystaw gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, projekt :Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”. Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję” Znak sprawy: 15/ZO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
Opracowanie narzędzia informatycznego wspierającego proces monitoringu prawa i jakości procesu legislacyjnego Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
zakup tokarki CNC na potrzeby projektu Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Usługa cateringowa” Znak sprawy: 16/ZO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 warmińsko-mazurskie, Olsztyński

i-przetargi – vortal z bazą ogłoszeń z Polski, w skład której wchodzą:

 • zamówienia publiczne:

  • powyżej progu unijnego (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - TED)
  • poniżej progu unijnego (Biuletyn Zamówień Publicznych - BZP)
 • zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 €

 • przetargi:

  • przetargi publiczne
  • przetargi niepubliczne
  • przetargi budowlane
 • zapytania ofertowe, rozeznania cenowe, badanie rynku

 • konkursy ofert:

  • świadczenia zdrowotne

 • licytacje i inne

 • wyniki, zamówienia z wolnej ręki, ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (TED, BZP)

i-przetargi oferuje:

 • wyszukiwarka przetargów (selekcjonowanie ofert według: roboty budowlane, usługi, dostawy)

 • 14-dniowy niezobowiązujący test

 • indywidualne profile wyszukiwania (według trybu zamówienia i rodzaju, słów kluczowych, kodów CPV, województw)

 • oryginalne dokumentacje przetargowe

 • optymalne kwoty rozliczeniowe

 • dwie subskrypcje dziennie z bieżącymi ogłoszeniami

 • dostęp do bazy on-line

Dokładamy wszelkich starań, aby w serwisie i-przetargi znajdowały się tylko dokładne i sprawdzone dane dotyczące wszelkiego rodzaju zamówień. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów dbamy o to, aby każde z zamieszczonych na naszej stronie ogłoszeń było dokładnie opisane. W przypadku braku szczegółowych informacji, kierujemy bezpośrednio do źródła - wszystko po to, aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego Klienta. Poszukujemy nowych rozwiązań oraz udoskonalamy nasz serwis, aby korzystanie z niego było nie tylko łatwe, ale także bardziej efektywne.

Wszystkie zamieszczane przez nas ogłoszenia są na bieżąco aktualizowane, uzupełniane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nasi Klienci mogą na bieżąco śledzić najnowsze oferty z rzetelnych źródeł.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Zespół i-przetargi sp. z o.o.