Wnioski i przetargi

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 341627 wyników.
Wykonywanie usług w zakresie tłumaczeń językowych (pisemnych i ustnych) oraz usług pokrewnych Zapytanie ofertowe 09/12/2017 22/11/2017, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Usługa druku ulotek wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Wynik 18/11/2017 - Polska
Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym Wynik 18/11/2017 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna” oraz „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” Wynik 18/11/2017 - Polska
„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu” Wynik 18/11/2017 - Polska
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH, w SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 Wynik 18/11/2017 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała Wynik 18/11/2017 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie, gmina Wińsko Wynik 18/11/2017 - Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” Wynik 18/11/2017 - Polska
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022 Przetarg publiczny BZP 18/11/2017 29/11/2017, godz. 10:00 łódzkie
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych dla kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Przetarg publiczny BZP 18/11/2017 05/12/2017, godz. 10:00 małopolskie
„Dostawa regałów dojrzewalni, dostawa grupy transportowej z wieżą oraz dostawa blatów produkcyjnych” Zapytanie ofertowe 18/11/2017 20/12/2017 małopolskie
Dostawa i montaż 3 urządzeń do prób ścieków wraz z elementami umożliwiającymi pomiar pH znak sprawy: 72/DO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 29/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe (w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju znak: MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) na świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania i spożywania na terenie miasta Krasnystaw gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, projekt :Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”. Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 lubelskie
Opracowanie narzędzia informatycznego wspierającego proces monitoringu prawa i jakości procesu legislacyjnego Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję” Znak sprawy: 15/ZO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Usługa cateringowa” Znak sprawy: 16/ZO/2017 Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
zakup tokarki CNC na potrzeby projektu Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 opolskie
Zapytanie ofertowe nr MOS3/P/3/11/2017 - specjalistyczne kursy dla nauczycieli Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 łódzkie
Zakup wraz z dostawą komponentów do budowy bezzałogowych statków powietrznych Zapytanie ofertowe 18/11/2017 27/11/2017 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.