Wnioski i przetargi

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 329888 wyników.
Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 małopolskie
Druk zestawów szkoleniowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 małopolskie
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej Zapytanie ofertowe 20/09/2017 03/10/2017 śląskie
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji oraz szkolenia dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 kujawsko-pomorskie
Zamówienie na roboty budowlane w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 małopolskie, Nowotarski
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" - Gmina Iwonicz-Zdrój Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 podkarpackie, Krośnieński
Zapytanie ofertowe nr 009/K/2017 dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu specjalisty do spraw spedycji w projekcie dofinansowanym w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WSL 2014-2020 pt. Klub Integracji Społecznej „SR” - 2 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 śląskie
Prowadzenie zajęć – LO, projekt „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych” WND-RPSL.11.03.00-24-0384/16” Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 śląskie
Przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017 małopolskie
Sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 02/10/2017 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017 Zapytanie ofertowe 20/09/2017 21/10/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I" Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 wielkopolskie, Kaliski
Zakup instalacji do produkcji komponentów przeznaczonych do wytwarzania kosmetyków samochodowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 21/10/2017 wielkopolskie
Zapytanie ofertowe nr U16028/SYS/26 – zakup i instalację systemu do ewidencji, gospodarowania i zarządzania mieniem gminy oraz zakup i instalację systemu do rejestracji umów najmu, dzierżawy, użyczenia dla Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu „Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 małopolskie, Krakowski
Wynajem sali konferencyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w celu przeprowadzenia Spotkań z biznesem dla uczestników projektu. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017 łódzkie
Usługa trenerska - przeprowadzenie szkolenia "Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych" Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B” Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 opolskie, Opolski
Wyposażenie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz czystościowy Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia w ramach realizacji projektu pn: „ Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznym”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017 śląskie
Zapytanie ofertowe dot. usługi zorganizowania podróży uczestnika Ścieżki Przyszłość konferencji CYBERSEC 2017 (13) Zapytanie ofertowe 20/09/2017 28/09/2017 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.