Zabytki- konserwacja i renowacja - ogłoszenia

przetarg remont zabytku, przetargi renowacja zabytków, zabytkowa wieża, konserwacja wieży, odrestaurowanie drewna, odrestaurowanie mebli

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2124 wyników.
Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej Licytacja 19/06/2018 22/06/2018, godz. 13:00 opolskie
Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obiektów sakralnych stanowiących dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko- słowackiego w ramach realizacji projektu pn. „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošín”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie I etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym budynku mieszkalnym i gospodarczym nr 126 w Jaśliskach na działce ewidencyjnej nr 1461 - fundamenty, w ramach zadania pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno- gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną." Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Roboty budowlane polegające na remoncie sklepienia i ścian sieni oraz elewacji dziedzińca kamienicy wraz z remontem instalacji elektrycznej oświetlenia sieni dziedzińca i galerii kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie – kamienica użytkowa, wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 09:45 lubelskie
Zagospodarowanie wzgórza Zamkowego w Wiśniczu. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 11:00 małopolskie
Kompleksowa renowacja pomnika Ks. Stanisława Brzóski wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 09:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności urządzeń i instalacji: sygnalizacji alarmu pożaru, systemu zasilania w energię elektryczną, sanitarnych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 20/06/2018, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Budowa pomnika Zapytanie ofertowe 18/06/2018 22/06/2018, godz. 14:00 lubelskie
Konserwacja dwóch XIX wiecznych tablic informacyjnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 26/06/2018, godz. 15:00 kujawsko-pomorskie
Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków – elementów małej architektury na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju w ramach realizacji projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 09:00 opolskie
„Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Siciny, Pocysterski Pałac Prepozyta (XVIII w.). Remont pokrycia dachowego – III etap – kontynuacja. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 25/06/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Siciny, Pocysterski Pałac Prepozyta (XVIII w.). Remont pokrycia dachowego – III etap – kontynuacja. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 22/06/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Roleta aluminiowa o wymiarach (70cmx200cm) napęd sprężynowy z zamkiem + montaż Licytacja 15/06/2018 18/06/2018, godz. 12:30 lubelskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowosci Hołny Mejera do obowiazujacych przepisów technicznobudowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpoarowej z uwzglednieniem rozwiazan zawartych w ekspertyzach Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 25/06/2018, godz. 09:45 podlaskie
Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku na terenie Kortowa w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewalory-zacja zabytkowego Parku w Kortowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020 Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 03/07/2018, godz. 10:30 warmińsko-mazurskie
Realizacja prac związanych z konserwacją obiektów grobownictwa wojennego Zapytanie ofertowe 15/06/2018 21/06/2018, godz. 00:00 podkarpackie
Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Zapytanie ofertowe 15/06/2018 29/06/2018, godz. 14:00 lubuskie
Wykonanie dokumentacji: adaptacja zabytkowej kamienicy Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 15/06/2018 22/06/2018, godz. 15:30 kujawsko-pomorskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach realizacji projektu pn.: "Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu" nr projektu RPWP.04.04.04-30-0005/16, "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii" nr projektu RPWP.03.02.04-30-0003/17, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego nr projektu RPWP.03.02.04 - 30 - 0002/17" oraz "Modernizacja sali sportowej Pilawa - wykonanie kotłowni gazowej". Przetarg publiczny BZP 15/06/2018 25/06/2018, godz. 09:30 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.