Zabytki- konserwacja i renowacja - ogłoszenia

przetarg remont zabytku, przetargi renowacja zabytków, zabytkowa wieża, konserwacja wieży, odrestaurowanie drewna, odrestaurowanie mebli

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2803 wyników.
Zakup zamków PKP oraz sprężyn gniazda zatrzasku. Licytacja 22/01/2018 24/01/2018, godz. 12:00 łódzkie
MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej”. Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 07/02/2018, godz. 10:00 lubuskie
Modernizacja aranżacji wystawy Galerii Malarstwa Polskiego i Sztuki w Skrzydle Północnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach z renowacją pomieszczeń, w ramach projektu „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim” Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 07/02/2018, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wynajem aparatury badawczej na potrzeby realizacji projektu związanego z opracowaniem prototypu urządzenia i technologii , służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych. Zapytanie ofertowe 22/01/2018 30/01/2018 lubelskie
Roboty naprawcze w pałacu Zapytanie ofertowe 22/01/2018 29/01/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie konserwacji zabytkowych witraży kościoła Zapytanie ofertowe 22/01/2018 30/01/2018 podkarpackie
Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego Zapytanie ofertowe 20/01/2018 20/02/2018 pomorskie
wykonanie prac remontowych i konserwatorskich, stworzenie w kościele nowoczesnej przestrzeni koncertowej oraz przystosowanie infrastruktury technicznej do organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych/ nowoczesne centrum kultury Zapytanie ofertowe 20/01/2018 20/02/2018 wielkopolskie
Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej Licytacja 19/01/2018 26/01/2018, godz. 13:00 opolskie
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacja inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 29/01/2018, godz. 12:00 małopolskie
Przebudowa budynków pałacowych- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 05/02/2018, godz. 09:00 świętokrzyskie
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 29/01/2018, godz. 13:00 małopolskie
„Rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica – Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II, część B2,B3 i C”. Wynik 19/01/2018 - Polska
Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru Wynik 19/01/2018 - Polska
Przebudowa wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle południowym wraz budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni z autorskiego szkła artystycznego. Wynik 19/01/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego łącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo - parkowego w Lewkowie" w m. Lewków przy ul. Kwiatkowskiej 6c, na dz. nr 276/6, 168/1, 517/1, 539/1 (obręb 0016). Wynik 19/01/2018 - Polska
Prace budowlano-konserwatorskie przy elewacji oraz dachu i wieży kościoła wraz z instalacją odgromową oraz instalacjami elektrycznymi Zapytanie ofertowe 19/01/2018 06/02/2018 podkarpackie
Prace budowlano konserwatorskie przy Katedrze Zapytanie ofertowe 19/01/2018 06/02/2018 warmińsko-mazurskie
Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowej kamienicy Zapytanie ofertowe 19/01/2018 06/02/2018 podkarpackie
Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin Pałacu Zapytanie ofertowe 18/01/2018 30/01/2018, godz. 10:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.