Zabytki- konserwacja i renowacja - ogłoszenia

przetarg remont zabytku, przetargi renowacja zabytków, zabytkowa wieża, konserwacja wieży, odrestaurowanie drewna, odrestaurowanie mebli

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1432 wyników.
Rozbiórka ruin dworu Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków – elementów małej architektury na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju w ramach realizacji projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 10:00 opolskie
Modernizacja pomieszczeń Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w ramach projektu "Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 20/05/2019, godz. 10:30 mazowieckie
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019, godz. 13:00 lubuskie
Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11827 pn.: „Dostosowanie budynku kościoła do obowiązujących przepisów ppoż. K-2045 Toruń” Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania placu z pomnikiem Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie Wynik 23/04/2019 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”. Wynik 23/04/2019 - Polska
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy zabytkowego budynku w Stróży wraz z zagospodarowaniem terenu Wynik 23/04/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Ratusza w Tarnowskich Górach Wynik 23/04/2019 - Polska
Wykonanie rzeźb fontanny na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” Wynik 23/04/2019 - Polska
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie Wynik 23/04/2019 - Polska
Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik 23/04/2019 - Polska
Remont zbiorników wody ppoż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zlokalizowanych na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Wynik 23/04/2019 - Polska
Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach elewacji ogrodowej Pałacu Branickich w Białymstoku Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 10:00 podlaskie
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym Wynik 23/04/2019 - Polska
,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik 23/04/2019 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom Wynik 23/04/2019 - Polska
„Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn” Wynik 23/04/2019 - Polska
Cz. I - konserwacja oraz wykonanie koniecznych napraw grawitacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych, systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż., detekcji gazów oraz przegląd i wykonywanie koniecznych napraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2) Cz. II - konserwacja oraz wykonanie koniecznych napraw wrót garażowych, bram przesuwanych, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych, szlabanów elektrycznych oraz urządzeń automatyki sterującej w obiektach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wynik 23/04/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.