Zabytki- konserwacja i renowacja - ogłoszenia

przetarg remont zabytku, przetargi renowacja zabytków, zabytkowa wieża, konserwacja wieży, odrestaurowanie drewna, odrestaurowanie mebli

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2418 wyników.
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018 dolnośląskie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawianego polegających na zarządzaniu projektem pn. „Realizacja prac restauratorskich zabytkowego Pałacu Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem wystawy multimedialnej” Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 małopolskie
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 ust. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE, NAPRAWA BRAM WJAZDOWYCH W BUDYNKU NR 6 W JW 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 44/PN/2018. Wynik 16/08/2018 - Polska
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY DRZWIACH I DREWNIANYCH PRZEPIERZENIACH GMACHU SĄDU REJONOWEGO W BOLESŁAWCU ORZY ULICY SĄDOWEJ NR 1. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 04/09/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie i budowa dróg gminnych – ulic Pocztowej i odcinka ulicy Pogodnej w Sycewicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach” wraz z budową sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych - ulic Poprzecznej, Pocztowej i Pogodnej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2) Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 06/09/2018, godz. 09:00 pomorskie
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy, wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wynik 16/08/2018 - Polska
Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego Wynik 16/08/2018 - Polska
Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym – Grupa rzeźbiarska Diabeł (satyr z nimfami) Wynik 16/08/2018 - Polska
Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 31/08/2018, godz. 10:00 podlaskie
Budowa miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego oraz zainstalowanie nowych słupów oświetleniowych i wymiana energooszczędnych lamp w technologii LED w ramach istniejących słupów oświetleniowych w miejscowości Bakałarzewo Wynik 16/08/2018 - Polska
"Modernizacja elewacji budynku szkolnego - strona zachodnia, w zakresie odbudowy elementów ściennych." Wynik 16/08/2018 - Polska
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach będących własnością m.st. Warszawy oraz remontu lokali pustych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków Wynik 16/08/2018 - Polska
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy (38-207 Przysieki, Trzcinica 646) Wynik 16/08/2018 - Polska
„Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie” Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 31/08/2018, godz. 10:00 małopolskie
Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 31/08/2018, godz. 09:00 małopolskie
Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim. Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 27/08/2018, godz. 10:30 śląskie
Remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wirach Przetarg publiczny BZP 16/08/2018 31/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych Inna informacja 16/08/2018 23/08/2018 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 śląskie
Budowa pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 29/08/2018, godz. 09:45 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.