Materiały do utrzymania dróg, w tym usługi - ogłoszenia

dostawa kruszywa, dostawa soli drogowej, dostawa tłucznia, dostawa piasku, przetarg na dostawę soli drogowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1090 wyników.
Dostawa materiałów drogowych Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 podlaskie
Zakup wraz z dostawą kruszywa do podbudowy dróg gminnych Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 22/02/2019 kujawsko-pomorskie
Dostawa materiałów i usług dla potrzeb bieżącego utrzymania przejezdności dróg o nawierzchni nieulepszonej w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 05/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa 1245 ton kruszywa diorytowo-granitowego lub równoważnego do remontu dróg powiatowych w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – I dostawa - 2019 rok Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 05/03/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Dostawa wraz z wbudowaniem w drogi gminne: niesortu granitowego frakcji 0-31,5 mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63 mm, frezowiny asfaltowej. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 07/03/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Świadczenie usługi transportowej kruszyw drogowych Zapytanie ofertowe 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zakup i dostawa fabrycznie nowego Recyklera do przerobu asfaltu Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2019. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 podlaskie
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Jabłonna w 2019 r. - mieszanka sortowana frakcji 4-31,5mm oraz 31,5-63mm Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 11:00 lubelskie
Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2019 r. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Rozprza Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 łódzkie
Dostawa tłucznia granitowego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/04/2019, godz. 09:50 łódzkie
„Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego do remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 lubelskie
SUKCESYWNY ZAKUP ( ODBIÓR WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO) EMULSJI KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFIKOWANEJ C65 B3 PU/RC ZGODNEJ Z PN-EN 13808:2013-10 DO ROBÓT DROGOWYCH W TECHNOLOGII Z REMONTERA Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 12:45 śląskie
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego, kruszywa łamanego kamiennego i piasku podsypkowego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przeprowadzenie Podstawowego Kursu Komputerowego dla uczestników projektu pn. "Aktywny Senior w Gminie Piaski" Zapytanie ofertowe 20/02/2019 28/02/2019 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.