Materiały do utrzymania dróg, w tym usługi - ogłoszenia

dostawa kruszywa, dostawa soli drogowej, dostawa tłucznia, dostawa piasku, przetarg na dostawę soli drogowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 984 wyników.
Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników Wynik 22/10/2018 - Polska
„Dostawa worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych” Przetarg publiczny BZP 22/10/2018 30/10/2018, godz. 11:30 świętokrzyskie
Zakup i dostawa kruszywa wapiennego Przetarg publiczny BZP 22/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku Wynik 21/10/2018 - Polska
Usługa bieżącego utrzymania czystości i wymiana piasku w piaskownicach w zasobach gminnychadministrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Wynik 20/10/2018 - lubuskie
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy Hrubieszów Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 29/10/2018, godz. 14:00 lubelskie
Zakup i dostawa kruszywa do realizacji zadań z zakresu rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska, prowadzonych przez LIDERA USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH Sp. z o.o Wynik 19/10/2018 - Polska
Zakup i dostawa kruszywa do realizacji zadań z zakresu rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska, prowadzonych przez LIDERA USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH Sp. z o.o. – etap 2 Wynik 19/10/2018 - Polska
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019”: Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Wola Lubecka Część II: Zakup i dostawa soli drogowej w workach po 25 kg na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice Wynik 19/10/2018 - Polska
Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2018/2019. Wynik 19/10/2018 - Polska
Na dostawę kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm do doraźnego wzmacniania nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 29/10/2018, godz. 09:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg Przetarg niepubliczny 19/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 06/11/2018, godz. 11:00 pomorskie
Dostawa 6000 ton betonu asfaltowego na warstwy ścieralne poprzez odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni Wykonawcy - na bieżąco wg potrzeb Przetarg publiczny TED 19/10/2018 29/11/2018, godz. 08:55 śląskie
SUKCESYWNA DOSTAWA ( ODBIÓR WŁASNY U WYTWÓRCY) MASY ASFALTOBETONOWEJ DO ROBÓT BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH Przetarg publiczny BZP 18/10/2018 26/10/2018, godz. 12:45 śląskie
Świadczenie usług sprzętowotransportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 /odśnieżanie i piaskowanie/ Wynik 18/10/2018 - Polska
Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów. Przetarg publiczny BZP 18/10/2018 26/10/2018, godz. 10:30 lubelskie
Dostawa piasku do RDW w Lublinie z/s w Bychawie Wynik 18/10/2018 - Polska
Dostawa kruszywa dla Nadleśnictwa Drawsko - postępowanie II Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 25/10/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Przetarg nieograniczony - Dostawa kruszywa kamiennego na potrzeby Nadleśnictwa Jamy Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 26/10/2018, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.