Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3892 wyników.
Zapytanie ofertowe (w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju znak: MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017) na świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania i spożywania na terenie miasta Krasnystaw gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, projekt :Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”. Zapytanie ofertowe 18/11/2017 28/11/2017 lubelskie
Usługi eksperckie w formie wkładu merytorycznego (teksty, opracowania, analizy) na potrzeby stworzenia raportu dot. problemu otyłości dzieci Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 Polska
Pełnienie funkcji i realizacja zadań członka/członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn.: Krok Naprzód Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 łódzkie
dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usług w charakterze fizjoterapeuty w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn. „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 małopolskie, Nowotarski
Organizacja i przeprowadzenie dla 3 osób kursu animatora czasu wolnego, z modułem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uprawnieniami SEP do 1 kV (eksploatacja) dla uczestników projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 pomorskie
dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usług w charakterze fizjoterapeuty w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu pn. „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 małopolskie, Nowotarski
Przeprowadzenie zajęć aktywizująco - integracyjnych Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 lubuskie
Organizacja wyjazdowych warsztatów aktywizacyjno- integracyjnych do podmiotów ekonomii społecznej Zapytanie ofertowe 17/11/2017 23/11/2017, godz. 10:00 Miasto Wrocław
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/NOWA SZANSA dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę DORADZTWA zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy) Zapytanie ofertowe 17/11/2017 24/11/2017 śląskie
dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie terapii kulinarnej w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku nad Dunajcem ramach projektu pn. „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 małopolskie, Nowotarski
dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie terapii kulinarnej w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej ramach projektu pn. „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 małopolskie, Nowotarski
Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 22/11/2017 małopolskie, Nowosądecki
Wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem w celu realizacji doradztwa zawodowego, grupowych treningów kompetencji, job coachingu, poradnictwa prawno-obywatelskiego i psychologicznego Zapytanie ofertowe 17/11/2017 25/11/2017 łódzkie
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 26/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE (indywidualny) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 26/11/2017 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr L/0203/01/11/2017 dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - wywiad, badania testowe oraz realizacji usługi doradztwa, konsultacji indywidualnych w zakresie analizy klienta/ identyfikacji potrzeb oraz przygotowania IPD. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.1/OPTIMA PÓŁNOC/2017 na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie” w ramach Mobilnej opieki okołoporodowej Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 opolskie
dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usług w charakterze fizjoterapeuty (metoda PNF - torowanie nerwowo-mięśniowe) w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu pn. „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 małopolskie, Nowotarski
Przeprowadzenie 7-dniowego (6 noclegów) wyjazdu zdrowotnego z elementami rehabilitacji dla grupy 43 osób niepełnosprawnych oraz 2 osób stanowiących otoczenie Beneficjentów Ostatecznych i 2 osób z ramienia PCPR, łącznie dla 47 osób w ramach projektu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 Polska
Zaproszenie 5/SWAS/EFS/2017 do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych przez psychologa w ramach projektu nr RPLU.11.01.00-06-0139/16 „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w przypadku zamówień przekraczających 50 tys. netto tj. bez podatku od towaru i usług – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.