Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4989 wyników.
„W drodze ku twórczej dorosłości” z zakresu treningu umiejętności i kompetencji psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/04/2018 30/04/2018, godz. 00:00 mazowieckie
Wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno-integracyjnego Przetarg niepubliczny 20/04/2018 30/04/2018, godz. 16:00 mazowieckie
Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego Zapytanie ofertowe 20/04/2018 25/04/2018, godz. 00:00 śląskie
Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci kompleksu street workout czyli urządzeń do treningu ulicznego Zapytanie ofertowe 20/04/2018 27/04/2018, godz. 00:00 wielkopolskie
Organizacja transportu w ramach wyjazdu integracyjnego Zapytanie ofertowe 20/04/2018 26/04/2018, godz. 15:30 małopolskie
Zapytanie ofertowe nr CKUiP-EFS-271.2.2018 dotyczące przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego i opracowania IPD Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 wielkopolskie, Kaliski
Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 małopolskie
Zatrudnienie 2 wychowawców do Świetlicy Środowiskowo- Socjoterapeutycznej "ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ" Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 małopolskie
ROPS.PSO.3321.US.79.2018 - Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dziecka – uczestnika projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 11/05/2018 śląskie
Zapytanie ofertowe na wybór konsultanta prawnego w ramach projektu pt. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” pn. „Liderzy kooperacji”. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 02/05/2018 lubelskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczniów w ramach projektu pt.: „ZAWODOWY SUKCES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF Zapytanie ofertowe 20/04/2018 02/05/2018 podlaskie
Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 08/05/2018, godz. 11:30 wielkopolskie
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społecznej” Zapytanie ofertowe 20/04/2018 07/05/2018 podlaskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M04ZO07.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „e-Urzędnik” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 małopolskie
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru psychologów - Poradnictwo społeczno-psychologiczne Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA WRAZ Z TRANSPORTEM BIELIZNY OGÓLNOSZPITALNEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ W ZAKŁADZIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM Wynik 20/04/2018 - Polska
zamówienie organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową Zapytanie ofertowe 20/04/2018 27/04/2018 śląskie, Częstochowski
Zapytanie ofertowe nr 03/UO/2018 na wybór Wykonawcy usług cateringowych dla uczestników projektu pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży” Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 kujawsko-pomorskie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej Zapytanie ofertowe 20/04/2018 30/04/2018 małopolskie
Pełnienie funkcji inżyniera projektu w dwóch projektach: „Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu”, oraz Prosta droga do zdrowia- wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego. Wynik 20/04/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.