Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3302 wyników.
Usługi transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa opolskiego Część 1: będących uczestnikami projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej. Część 2: będących uczestnikami projektu Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 12:00 opolskie
Poradnictwo prawne i obywatelskie oraz Poradnictwo psychologiczne i rodzinne - Klub Seniora „Pod Dębami” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 lubelskie
Wyłonienie pedagoga specjalnego świadczącego usługi dla beneficjentów objętych projektem Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 małopolskie
Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych z zakresu podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych dla maksymalnie 6 osób uczestników projektu „Reintegracja- Aktywizacja”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 pomorskie
świadczenie usługi konsultanta merytorycznego pracy z rodziną w ramach projektu „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 warmińsko-mazurskie
Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych z zakresu podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych dla 2 osób- uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 pomorskie
Zapytanie ofertowe nr TDK-MAZ/1/2019 na wybór Wykonawcy – Specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/doradcy zawodowego Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe nr 3/WI na świadczenie usług psychologa Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019 Dotyczy: wykonania usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych- objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 podkarpackie
Realizacja usługi refleksoterapii stóp dla 9 osób – rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych- uczestników projektu (łącznie 72 godziny zegarowe) Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 śląskie
Przeprowadzenie wśród kandydatów/kandydatek na uczestników projektu „Pomorska Akademia Wolontariatu” pretestów i posttestów wraz z analizą wyników na podstawie otrzymanego klucza Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 pomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO Zapytanie ofertowe 21/02/2019 05/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Zapytanie ofertowe 21/02/2019 05/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
terapia indywidualna i grupowa rodzin dysfunkcyjnych w województwie mazowieckim w projekcie "Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim" Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usług doradztwa zawodowego i usług wsparcia psychologicznego (oznaczenie postępowania: RPOSL0440/2019/2). Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 śląskie
Procedura wyboru psychologów Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
„Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników projektu pn. „Gmina dla Seniora”." Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 28/02/2019, godz. 10:00 lubelskie
Kurs certyfikowany „Terapia N.A.P. (ang. Neuro-ortopedic Activity-dependant Plasticity) Neuro-ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 małopolskie
świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 warmińsko-mazurskie
Zapytanie ofertowe 1/wdp/2019/T - indywidualna praca tutoringowa Zapytanie ofertowe 21/02/2019 04/03/2019 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.