Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2744 wyników.
Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. Licytacja 12/11/2019 10/12/2019, godz. 11:00 Polska
Budowa monitoringu wizyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach: projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”- I/PNE/199/2019/TK Licytacja 12/11/2019 13/12/2019, godz. 11:00 pomorskie
Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zapytanie ofertowe 12/11/2019 18/11/2019 małopolskie
Realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Licytacja 12/11/2019 20/11/2019, godz. 11:00 Polska
Przeprowadzenie doradztwa Zapytanie ofertowe 11/11/2019 18/11/2019 Polska
Przeprowadzenie doradztwa Zapytanie ofertowe 11/11/2019 18/11/2019 Polska
Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia 2 dniowego wyjazdu warsztatowego z zakresu aktywizacji społecznej dla 10 beneficjentów projektu Zapytanie ofertowe 11/11/2019 20/11/2019 pomorskie
ZO/5/2019 Świadczenie usług doradztwa zawodowego – indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) w ramach projektu pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” Zapytanie ofertowe 11/11/2019 18/11/2019 pomorskie, Gdański
ZO/6/2019 Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w postaci zajęć indywidulanych oraz warsztatów grupowych w ramach projektu pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” Zapytanie ofertowe 11/11/2019 18/11/2019 pomorskie, Gdański
Realizacja szkoleń w zakresie Zastosowanie metody percepcji wzrokowej (Eye Tracking ) oraz Terapia metodą Warnkego dla nauczycieli Zapytanie ofertowe 11/11/2019 19/11/2019 dolnośląskie
Oszacowanie wartości zamówienia wynajmu powierzchni laboratoryjnej 100m2 o podwyższonej czystości w stopniu wymaganym w procesach integracji struktur oraz wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych Zapytanie ofertowe 10/11/2019 10/12/2019 pomorskie
PSYCHOLOG, PEDAGOG, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, PROWADZENIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PSYCHOLOGICZNEJ PORADNI RODZINNEJ W SŁUPSKU Zapytanie ofertowe 10/11/2019 19/11/2019 pomorskie, Słupski
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatu integracyjno-motywacyjnego pt.: Moje kompetencje społeczne Zapytanie ofertowe 09/11/2019 18/11/2019 małopolskie
Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Licytacja 08/11/2019 15/11/2019, godz. 14:00 lubelskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej Zapytanie ofertowe 08/11/2019 18/11/2019 śląskie, dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2019/ZP/W dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowych warsztatów doradztwa zawodowego, grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (APP), spotkań monitorujących (Case Management) Zapytanie ofertowe 08/11/2019 15/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla uczestników projektu „Trampolina 2” Zapytanie ofertowe 08/11/2019 18/11/2019 kujawsko-pomorskie
Kompleksowa usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP w Lublinie Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 10:00 lubelskie
Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych, których pochówek zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Usługi transportu autokarowego z terenu województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami w ramach projektu Młody e-lider, nr POWR 03.01.00-00-T080/18-00 Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 11:30 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.