Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3348 wyników.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia cyklu zajęć psychologiczno- pedagogicznych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 02/05/2019 pomorskie
IPD i doradztwo zawodowe w Wielkopolsce Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 wielkopolskie
Świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Ośrodku Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 02/05/2019 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/2019/PERITUS z dnia 23.04.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia doradztwa w zakresie wytyczania i osiągania celów, podejmowania decyzji i ich realizacji w życiu codziennym i doradztwa w zakresie zarządzania budżetem domowym Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 warmińsko-mazurskie
Zapytanie ofertowe nr 5/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta" w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 dolnośląskie
Zapytanie ofertowe nr 4/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia warsztatów pn. :Badacz-Dziennikarz", w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 dolnośląskie
Przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 5 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Garbalinie i Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 05/06/2019, godz. 11:00 łódzkie
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 29/04/2019, godz. 09:00 opolskie
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 łódzkie
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 łódzkie
Usługa opieki eksploatacyjnej, konserwacji i serwisu systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń serwerowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 07/05/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
zakup i dostawę posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 pomorskie
zakup i dostawa posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 pomorskie
Wybór psychologa do Świetlicy w Chełmży Zapytanie ofertowe 23/04/2019 02/05/2019 kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług trenera umiejętności społecznych podczas grupowych form wsparcia Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 podlaskie
Przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 5 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Garbalinie i Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 05/06/2019 łódzkie
Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla Uczestników Projektu pn.: „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 lubelskie
Realizacja usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów faktycznych w projekcie „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz organizacja i prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej dla uczestników Klubu Seniora w okresie maj 2019 – sierpień 2020 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Pilski
Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.