Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3021 wyników.
Usługi PEDAGOGA świadczonej w formie domowych konsultacji Zapytanie ofertowe 17/08/2018 23/08/2018, godz. 00:00 lubuskie
Sprawowanie funkcji Kierownika świetlicy w projekcie Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 podkarpackie
Zapytanie ofertowe nr 2 - Udzielanie wsparcia psychologicznego opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania na terenie Dolnego Śląska. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 26/08/2018 dolnośląskie
Świadczenie usług instruktora/trenera na warsztaty – "Sukcesy i porażki. Problemy szkolne i rowieśnicze" w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 zachodniopomorskie, Koszaliński
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (usługa żywienia w formie cateringu) dla maksymalnie 10 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym do Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” im.Aliny Ratusińskiej w Bukownie, przy ul. Kolejowej 30. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 małopolskie
Zajęcia dodatkowe z logopedą w projekcie pn: „Przedszkole w Radoszycach” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/ TWARDE UPRAWNIENIA na przeprowadzenie badań lekarskich oraz badań psychologicznych i wydanie zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej dla 11 uczestników projektu na terenie województwa śląskiego. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 śląskie
„Zajęcia dodatkowe z psychologiem w projekcie pn: „Przedszkole w Radoszycach” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.EFS.ZO.6.2018 wyjazd integracyjno - szkoleniowy dla rodzin zastępczych uczestników projektu Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 Polska
Zorganizowanie i realizacja kursu komputerowego wraz z egzaminem ECDL BASE dla jednego uczestnika projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 pomorskie
Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 osoby Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usług psychologa w formie indywidualnych sesji na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 29/08/2018 opolskie
Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: „Mobilna opieka nad osobami starszymi” w ramach integracyjnej opieki domowej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018 opolskie
Ośrodek poszukuje osoby do obsługi „Telefonu zaufania” dla seniorów w ramach realizowanego przez OIK projektu: „ Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Zapytanie ofertowe 16/08/2018 23/08/2018 małopolskie
Wybór doradcy klienta (IPD) w ramach projektu "Strefa aktywizacji zawodowej II" Zapytanie ofertowe 16/08/2018 23/08/2018 małopolskie
Realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Zapytanie ofertowe 16/08/2018 23/08/2018 łódzkie
Świadczenie usług pielęgniarki/rza koordynującej/ego w ramach projektu"Pielęgniarska opieka w domu" Zapytanie ofertowe 16/08/2018 23/08/2018 łódzkie
Wybór doradcy klienta (IPD) w ramach projektu "Dołącz do pracujących" Zapytanie ofertowe 16/08/2018 23/08/2018 małopolskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START” Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie udzielania indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach projektu nr RPLU.11.01.00-06-0084/16 pn. „Rozwiń Skrzydła” Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.