Usługi pracy społecznej i podobnej - ogłoszenia

usługi opiekuńcze, doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, świadczenie usług opiekuńczych

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2910 wyników.
usługi specjalisty ds. wolontariatu Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/EZ/2019 dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych dla 100 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 łódzkie
Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług psychoterapety, terapeuty zajęciowego i psychiatry w ramach projektu PRZYJAZNE ŚRODOWISKO - program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 śląskie
Zapytanie Ofertowe nr 8/2019 na świadczenie usług pomocy psychologicznej Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M09ZO04.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kurs komputerowy” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/AXON/2019/LU Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 lubuskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/AXON/2019/OP Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 opolskie
Jesienne zabawy - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 kujawsko-pomorskie
Organizacja trzech wyjazdowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych (TUS) dla uczestników projektu Zapytanie ofertowe 20/09/2019 01/10/2019 śląskie
Świadczenie indywidualnego wsparcia psychologicznego na rzecz Uczestniczek / Uczestników (zwane dalej Uczestnikami) w projektu pn. „Lepsza przyszłość” na terenie województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu opoczyńskiego i powiatu radomszczańskiego Zapytanie ofertowe 20/09/2019 28/09/2019 łódzkie
Pełnienie funkcji i realizacji zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „Lepsza przyszłość” na terenie województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu opoczyńskiego i powiatu radomszczańskiego Zapytanie ofertowe 20/09/2019 29/09/2019 łódzkie
Trening Umiejętności Społecznych w ramach projektu "Biblioteka bez barier" Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 śląskie
Usługa - przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe dla maksymalnie 24 osób Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 opolskie
Zakup prac badawczo-rozwojowych obejmujących innowacyjną modyfikację postępowania profilaktycznego i terapeutycznego dla osób z dysfunkcjami układu narządu ruchu. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 małopolskie
wsparcie psychologa sprzedaży B2B / specjalisty do spraw sprzedaży B2B w ramach projektu B+R w zakresie budowy systemu do automatyzacji procesów sprzedażowych Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/ŁÓDZKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 łódzkie
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Część I - Identyfikacji potrzeb uczestników wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania i/lub – dalej IPD (132 godziny) – 1 ed. x 33 UP x 4 godzin i/lub Część II - Grupowego poradnictwa zawodowego (72 godziny), 1 edycja*3 grupy*24 godziny/grupa. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/IPA dotyczy usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w ramach projektu pt. „Integracja przez aktywizację”. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 podkarpackie
Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/2019 - Psycholog Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 pomorskie
1/ZO/POWR.01.02.01-24-0155/18 Zapytanie ofertowe 20/09/2019 30/09/2019 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.