Systemy monitorowania, alarmowania i podobne - ogłoszenia

kamera ip, kamera przemysłowa, system alarmowy, kamery do monitoringu, system monitoringu, instalacja monitoringu, zestaw monitoringu, czujniki ruchu, czujniki alarmowe, monitoring przemysłowy, telewizja przemysłowa, systemy przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, kontrola dostępu, hydrant, oddymianie, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemy oddymiania

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2130 wyników.
Naprawa instalacji uziemień odgromowych budynków Zapytanie ofertowe 24/04/2019 13/05/2019, godz. 00:00 podlaskie
ZZP-2380-25/2019 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: stacji roboczych, komputerów AIO, notebooków, monitorów, drukarek, telefaksów. Licytacja 24/04/2019 27/05/2019, godz. 11:00 Miasto Poznań
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego wewnętrznej klatki schodowej budynku Przedszkola Publicznego nr 1, przy ul. Batalionów Chłopskich 20 w Dzierżoniowie zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 27/2015 z dn. 9.01.2015r. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1”. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 10/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Dostawa kontrolera i 6 urządzeń dostępu bezprzewodowego wraz z instalacją Zapytanie ofertowe 23/04/2019 29/04/2019, godz. 00:00 śląskie
Wykonanie systemu oddymiana Przetarg niepubliczny 23/04/2019 07/05/2019, godz. 14:00 Miasto Warszawa
Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 3-go maja 29 w Turku Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 09/05/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20C (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20A, 20C, 20B i ul. Listopadowej 47, 49) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń. Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa i montaż systemu alarmowego, monitoringu, domofonu, sieci LAN, systemu nagłaśniającego, systemu audiowizualnego Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych – budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku – skrzydła „A” do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” Wynik 23/04/2019 - Polska
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.124.2018 Wynik 23/04/2019 - Polska
Wymiana pokrycia z eternitu falistego na blachę trapezową powlekaną na budynkach stodoła – magazyn zboża nr.inw. 64, 49-180B, 65-180A położnych w miejscowości Polana gm. Grodków powiat brzeski, woj. opolskie, (działka nr 577/16). Wynik 23/04/2019 - Polska
Remont zbiorników wody ppoż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zlokalizowanych na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Wynik 23/04/2019 - Polska
Zaprojektowanie i budowa magazynu soli przy drodze krajowej nr 28 w m. Gruszowiec Wynik 23/04/2019 - Polska
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Wynik 23/04/2019 - Polska
Cz. I - konserwacja oraz wykonanie koniecznych napraw grawitacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych, systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż., detekcji gazów oraz przegląd i wykonywanie koniecznych napraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2) Cz. II - konserwacja oraz wykonanie koniecznych napraw wrót garażowych, bram przesuwanych, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych, szlabanów elektrycznych oraz urządzeń automatyki sterującej w obiektach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa gaśnic proszkowych Licytacja 23/04/2019 26/04/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany - II postępowanie Przetarg publiczny TED 23/04/2019 27/05/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” Inna informacja 23/04/2019 25/04/2019, godz. 07:00 śląskie
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Przetarg publiczny TED 23/04/2019 28/05/2019, godz. 07:00 opolskie
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Inna informacja 23/04/2019 24/04/2019, godz. 09:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.