Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny - ogłoszenia

dostawa sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników, szkło laboratoryjne, wirówka laboratoryjna, odczynniki chemiczne, pipety, sprzęt chemiczny

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6304 wyników.
Zakup wraz z dostawą gazów technicznych i wzorcowych oraz dzierżawa butli gazowych, dla laboratoriów Segmentu Ropa i Segmentu Paliwa w PERN S.A. Licytacja 17/08/2018 06/09/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”, oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018 świętokrzyskie
Dostawa cyfrowego, 3-laserowego sortera z cytometrem przepływowym z automatycznym podajnikiem próbek dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. Wynik 17/08/2018 - Polska
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia sukcesu Wynik 17/08/2018 - Polska
Przedstawienie oferty na zakup wyposażenia laboratorium komputerowego dla studentów studiów I stopnia o profilu licencjackim kierunku Turystyka i Rekreacja Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 pomorskie
Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego do sali muzycznej Domu Kultury w Starych Babicach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Warszawski zachodni
Dostawa mikroskopu stereoskopowego Zapytanie ofertowe 17/08/2018 02/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu pn: „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” Wynik 17/08/2018 - Polska
Dostawa projektora i sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wynik 17/08/2018 - Polska
Dostawa stroju ochronnego oraz zestawu do kriobankowania wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17) Wynik 17/08/2018 - Polska
Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 pomorskie, Gdański
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/INNOLOT/2018 Dostawa systemu stabilizacji drgań przeznaczonego do kamer cyfrowych oraz aparatów bezlusterkowych wraz z systemem montażowym do Bezzałogowych Statków Powietrznych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 śląskie, Bielski
Zakup i dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka monochromatyczna) wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła” Zapytanie ofertowe 17/08/2018 27/08/2018 małopolskie, Nowosądecki
Zakup urządzenia projektor testowy służący do badania układów optycznych w obiektywach fotograficznych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018 małopolskie
„Dostawa sprzętu elektronicznego, peryferyjnego i wyposażenia w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” Wynik 17/08/2018 - Polska
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu sterującego urządzeniem do prób odkształceń komponentów strukturalnych pojazdów Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 śląskie, Bielski
Dostawa sprzętu laboratoryjnego (suszarka laboratoryjna, eksykator szafkowy, waga analityczna, wiskozymetr rotacyjny Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 wielkopolskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: ZESTAW CHROMATOGRAFICZNY DO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MW Wynik 17/08/2018 - Polska
Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych - w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wynik 17/08/2018 - Polska
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2018 z dnia 17.08.2018 na Komorę badań EMC Zapytanie ofertowe 17/08/2018 19/09/2018 małopolskie, Krakowski

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Sprzęt optyczny, Urządzenia i usługi pomiarowe.