Urządzenia i usługi pomiarowe - ogłoszenia

przyrządy pomiarowe, czujniki pomiarowe, dalmierz, narzędzia pomiarowe, miernik, niwelator, przyrządy do pomiaru, woltomierz, pomiar hałasu, natężenie ruchu, pomiar natężania ruchu, pomiar ruchu, pomiary drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1186 wyników.
Wymiana wodomierzy wraz z plombowaniem wg potrzeb PWK Kwidzyn na rok 2019 Licytacja 18/02/2019 26/02/2019, godz. 08:00 Polska
Przeważanie kontrolne wag (11753215) Licytacja 15/02/2019 22/02/2019, godz. 07:31 Polska
Wzorcowanie (metoda akredytowana) mierników instalacji produkcji Megger: typ MFT 1835, typ CM-500. Licytacja 15/02/2019 21/02/2019, godz. 14:00 Polska
Zakup licznika do nasion Przetarg niepubliczny 15/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Usługi związane z serwisem oraz legalizacją przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym (wideorejestratory Wynik 15/02/2019 - Polska
Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego, wydawania orzeczeń technicznych, wykonania testów specjalistycznych RTG i legalizacji wag Wynik 15/02/2019 - Polska
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy Wynik 15/02/2019 - wielkopolskie
Działania przyrodnicze na terenie Polski w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16-01, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: Monitoring stanowisk bociana czarnego, aktywne poszukiwania nowych gniazd, pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych, montaż opasek zabezpieczających na drzewach, malowanie pni drzew repelentami. Przetarg publiczny BZP 15/02/2019 25/02/2019, godz. 10:00 łódzkie
Świadczenie usług wsparcia i modyfikacji systemów: CSKDP Centralny System Kolekcji Danych Pomiarowych, C-SMOK, Telexus + Ewista Poznań, Entia Wrocław, Ewista Gdańsk, Telexus Warszawa, Telexus Zabrze, Wynik 15/02/2019 - mazowieckie
1/2019/ŚCP Usługa polegająca na dzierżawie komory klimatycznej w ramach projektu "Badania nad stworzeniem innowacyjnego systemu śledzenia elementów składowych i komponentów w wewnętrznym łańcuchu produkcyjnym przedsiębiorstw sektora MŚP" Zapytanie ofertowe 14/02/2019 25/02/2019 śląskie
Dostawa statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej na potrzeby opomiarowania klientów grup taryfowych C1 Przetarg publiczny TED 14/02/2019 26/03/2019, godz. 11:00 małopolskie
Dostawa, montaż i uruchomienie optycznego urządzenia do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni Wynik 14/02/2019 - mazowieckie
Dostawa 6 szt. stanowisk do pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego w liniach mikropaskowych dla KIMIA WETI PG Wynik 14/02/2019 - Polska
Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego wraz z ich montażem w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Przetarg publiczny BZP 13/02/2019 21/02/2019, godz. 10:00 śląskie
Wymiana i montaż wodomierzy oraz dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu Wynik 13/02/2019 - wielkopolskie
Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice – z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. Wynik 13/02/2019 - Polska
Gromadzenie i udostępnianie danych o ruchu pojazdów w wybranych lokalizacjach Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR) w ciągach dróg krajowych na terenie działania GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2019- 2020 Wynik 13/02/2019 - Polska
Usługa pomiaru czasu dla uczestników imprez biegowych, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2019 Wynik 13/02/2019 - Polska
Bieżące utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym w ciągu dróg krajowych nr 3 oraz 8 Inna informacja 13/02/2019 22/02/2019, godz. 08:30 dolnośląskie
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn Inna informacja 13/02/2019 25/02/2019, godz. 11:00 podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.