Odnawialne źrodła energii - ogłoszenia

energia odnawialna, turbiny wiatrowe, przetarg na fotowoltaikę, instalacje solarne, przetarg na instalację fotowoltaiczną, solary, przetargi na farmy wiatrowe, przetarg na farmę fotowoltaiczną, instalacja PV, OZE, instalacje prokonsumenckie, zielona energia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2231 wyników.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej Zapytanie ofertowe 18/10/2018 26/10/2018, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie studium wykonalności dla Zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła Zapytanie ofertowe 18/10/2018 23/10/2018, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla - Mikroinstalacje fotowoltaiczne" Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 26/11/2018, godz. 12:00 podlaskie
Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i budową wewnętrznych instalacji gazowych oraz wykonanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Gminy Psary w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 07/11/2018, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej Zapytanie ofertowe 17/10/2018 22/10/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Dostawa materiałów, surowców do badań oraz odczynników do analiz, w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu pn. „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych" Zapytanie ofertowe 17/10/2018 25/10/2018 dolnośląskie, Wrocławski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINACH MAJDAN KRÓLEWSKI I NIWISKA” Zapytanie ofertowe 17/10/2018 25/10/2018 podkarpackie
„Dostawa i montaż stacji naprawy rowerów na Ziemi Kłodzkiej” oraz „Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike na Ziemi Kłodzkiej” Zapytanie ofertowe 17/10/2018 25/10/2018 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 17.10.2018 r. dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej Zapytanie ofertowe 17/10/2018 25/10/2018 świętokrzyskie
Budowa hybrydowego systemu zasilania (2 instalacje fotowoltaiczne o mocach min. 19,6 i 26,6 kWp oraz 2 turbiny wiatrowe o mocach min. 0,4 kW każda) Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 podlaskie
Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20,16 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy min. 0,4 kW) Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 Bielski, podlaskie
Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,65 MW Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 podlaskie, Łomżyński
Zapytanie ofertowe dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej na budynkach Zapytanie ofertowe 17/10/2018 02/11/2018 podlaskie
Wykonanie robót termomodenizacyjnych oraz zakup i montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla firmy Zapytanie ofertowe 17/10/2018 01/11/2018 warmińsko-mazurskie
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW (39,15 kWp.) Zapytanie ofertowe 17/10/2018 25/10/2018 podlaskie
Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno Wynik 17/10/2018 - Polska
Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Wynik 17/10/2018 - Polska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Purdzie 12A" Wynik 17/10/2018 - Polska
Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach Wynik 17/10/2018 - Polska
Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jedwabne Przetarg publiczny TED 17/10/2018 27/11/2018, godz. 11:00 podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.