Odnawialne źrodła energii - ogłoszenia

energia odnawialna, turbiny wiatrowe, przetarg na fotowoltaikę, instalacje solarne, przetarg na instalację fotowoltaiczną, solary, przetargi na farmy wiatrowe, przetarg na farmę fotowoltaiczną, instalacja PV, OZE, instalacje prokonsumenckie, zielona energia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1787 wyników.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krasnobród.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 numer konkursu: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Zapytanie ofertowe 15/07/2019 23/07/2019 lubelskie
Dostawa i montaż lamp solarnych Zapytanie ofertowe 15/07/2019 22/07/2019, godz. 00:00 pomorskie
Dostawa i montaż urządzeń OZE Zapytanie ofertowe 15/07/2019 23/07/2019 lubuskie
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej na carportach wraz z estacją ładowania samochodów oraz magazynem energii Zapytanie ofertowe 15/07/2019 30/07/2019 pomorskie
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę „SANIT-PLAST” FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA o 0,15 MW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 15/07/2019 30/07/2019 warmińsko-mazurskie
Zapytanie ofertowe nr 3/2019 - urządzenie fotowoltaiczne do 30 kW Zapytanie ofertowe 15/07/2019 19/08/2019 pomorskie
„Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” – Postępowanie Nr 5 Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 podlaskie
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 17,64 KWP NA DACHU BUDYNKU STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ. Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 podkarpackie
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego””. Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 24/07/2019, godz. 10:00 opolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czarna Dąbrówka Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 24/07/2019, godz. 10:00 pomorskie
Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanej w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku” Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 podlaskie
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej Wynik 12/07/2019 - Polska
GALERIA SZTUKI OD ŚWIĘTEGO KRZYŻA – PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU w Hucie Nowej w celu stworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w systemie zaprojektuj i wybuduj Wynik 12/07/2019 - Polska
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej Wynik 12/07/2019 - Polska
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Przetarg publiczny BZP 12/07/2019 22/07/2019, godz. 10:00 śląskie
Dostawa i montaż dwóch stacji ładujących e-bike na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w ramach realizacji projektu "Singletrack Orlicko - Kladsko" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Zapytanie ofertowe 12/07/2019 22/07/2019 dolnośląskie
Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/AIR FUSION/2019 dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej obejmującej czynności związane z opracowaniem i dostosowaniem do platformy Newton, służącej do automatycznej analizy uszkodzeń turbin wiatrowych, najnowszych możliwości Cloud Computingu. Zapytanie ofertowe 12/07/2019 19/07/2019 kujawsko-pomorskie
Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ” Zapytanie ofertowe 12/07/2019 14/08/2019 łódzkie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. Przetarg publiczny BZP 12/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Targówek)” Przetarg publiczny BZP 12/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.