Usługi weterynaryjne - ogłoszenia

przetargi usługi weterynaryjne, przetarg zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 329 wyników.
Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Przetarg publiczny TED 12/09/2017 19/10/2017, godz. 11:00 Miasto Kraków
Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt stanowiącym własność Zamawiającego, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt Przetarg publiczny BZP 04/09/2017 12/09/2017, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt Przetarg publiczny BZP 25/08/2017 05/09/2017, godz. 09:00 Polska
Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza Przetarg publiczny BZP 24/08/2017 01/09/2017, godz. 10:00 Polska
Kompleksowa usługa archiwizacji dokumentów przez okres 4 lat dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi Przetarg publiczny BZP 24/08/2017 01/09/2017, godz. 09:00 Polska
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przetarg publiczny BZP 23/08/2017 01/09/2017, godz. 11:00 Polska
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie Wynik 23/08/2017 30/08/2017 Polska
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych w granicach administracyjnych miasta Radomia Przetarg publiczny BZP 21/08/2017 29/08/2017, godz. 09:00 Polska
„Modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" wspłfinansowany przez Unie Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Prioryterowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności". Przetarg publiczny BZP 21/08/2017 30/08/2017, godz. 10:00 Polska
Wykonanie pełnobranżowej, zamiennej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Opolskiej w Łodzi. Wynik 19/08/2017 26/08/2017 Miasto Poznań, Miasto Łódź
Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt Wynik 17/08/2017 24/08/2017 Polska
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy” Przetarg publiczny BZP 08/08/2017 23/08/2017, godz. 12:00 Polska
Rekrutacja na stanowiska Autorów do opracowania suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w grupie WETERYNARIA Zapytanie ofertowe 04/08/2017 22/08/2017 mazowieckie
Materiały edukacyjne w języku polskim dla branży weterynaria, obejmującej zawód technik weterynarii, służące do nauki języka angielskiego Zapytanie ofertowe 31/07/2017 07/08/2017 Polska
„Odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec” Wynik 27/07/2017 - wielkopolskie
Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt Przetarg publiczny BZP 26/07/2017 03/08/2017, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Weteranów i Powstania Styczniowego w Gdyni Wynik 26/07/2017 - pomorskie
Świadczenie usług w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania odpadów (medycznych i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej) wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wynik 11/07/2017 - małopolskie
„Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt wraz z zapewnieniem całodobowej pomocy rannym bezdomnym zwierzętom, w tym całodobowej opieki lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina” Wynik 10/07/2017 - zachodniopomorskie
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska Przetarg publiczny BZP 06/07/2017 14/07/2017, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.