Usługi weterynaryjne - ogłoszenia

przetargi usługi weterynaryjne, przetarg zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 111 wyników.
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie wraz Przetarg publiczny TED 16/08/2018 24/09/2018, godz. 08:00 śląskie
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego o kodzie 18 - wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów Przetarg publiczny BZP 13/08/2018 21/08/2018, godz. 10:00 pomorskie
Usługa uszycia wraz z dostawą umundurowania dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Przetarg publiczny BZP 08/08/2018 21/08/2018, godz. 10:00 pomorskie
Kompleksowa opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Miasta Żywca Wynik 07/08/2018 - Polska
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Wynik 02/08/2018 - Polska
Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Drezdenko Wynik 30/07/2018 - Polska
Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w okresach awarii i przestojów technologicznych instalacji OZK sp. z o.o. Wynik 27/07/2018 - Polska
usługę transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi Przetarg publiczny BZP 26/07/2018 27/07/2018 łódzkie
PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU Wynik 24/07/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania agregatu prądotwórczego wraz z instalacją awaryjną zasilającą urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 13 oraz rozbudowy laboratorium drobiarskiego w miejscowości Bałdy gm. Purda. Przetarg publiczny BZP 24/07/2018 03/08/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
„Świadczenie usług weterynaryjnych” Zapytanie ofertowe 24/07/2018 31/07/2018 Polska
Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt Wynik 24/07/2018 - Polska
Całodobowe odławianie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Koszalina Przetarg publiczny BZP 24/07/2018 09/08/2018, godz. 13:15 zachodniopomorskie
„Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Augustów” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 10:00 podlaskie
Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Leśny zakątek” przy ul. Mieszka I nr 55 w Koszalinie. Wynik 20/07/2018 - Polska
RZP.271.57.2018.AG Udzielanie pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg w okresie lipiec 2018 – 31 grudzień 2019 Licytacja 19/07/2018 26/07/2018, godz. 09:30 Polska
Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego modernizacji kotłowni gazowej w Pawilonie Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 13, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wynik 19/07/2018 - Polska
Sprawowanie pełnej, kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt znajdującym się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Przetarg publiczny BZP 13/07/2018 20/07/2018, godz. 13:00 śląskie
Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 13* i 19 01 17* wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach Wynik 12/07/2018 - Polska
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku dla zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany”. Część I zamówienia - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku dla zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”. Część II zamówienia - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wodociągowego dla budynku schroniska dla zwierząt w ramach zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”. Wynik 12/07/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.