Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny - ogłoszenia

dostawa sprzętu radiowego, dostawa sprzętu telewizyjnego, dostawa sprzętu RTV, dostawa telefonów, dostawa nagłośnienia, dostawa urządzeń multimedialnych, radiomagnetofon, radioodbiornik, telewizor, urządzenia sieciowe, router, telefon, centrale telefoniczne, głośniki, kolumny, mikrofon, nagłośnienie, systemy wideokonferencyjne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3690 wyników.
Windery - Flagi huzar +maszt+podstawy Licytacja 23/04/2019 24/04/2019, godz. 13:00 Polska
Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych Zapytanie ofertowe 23/04/2019 10/05/2019, godz. 12:00 dolnośląskie
Zapytanie ofertowe na zakup kamer sferycznych (8szt) wraz z osprzętem. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy zabudowy przekształtników 2, w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego - terminala ładowania autobusów elektrycznych zasilanego z sieci dystrybucyjnej i wspomaganego stacjonarnym zasobnikiem energii zbudowanym w oparciu o akumulatory wtórnego użycia (B2U)” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 24/05/2019 lubuskie
Najem telefonów komórkowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 09/05/2019, godz. 11:00 lubelskie
Dostarczenie i przeniesienie własności Sprzętu: a) 1 sztuki wersji I oraz 1 sztuki wersji II na rzecz EMAG, b) 3 sztuki wersji I oraz 3 sztuk wersji II na rzecz PWr. stanowiące zestaw sprzętowy na potrzeby realizacji sensorów wraz z instalacją i przeprowadzeniem instruktażu personelu Lidera i Partnera. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 07/05/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
Dostawa sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 25/05/2019 warmińsko-mazurskie
Dostawa kontrolera i 6 urządzeń dostępu bezprzewodowego wraz z instalacją Zapytanie ofertowe 23/04/2019 29/04/2019, godz. 00:00 śląskie
Dostawa urządzeń transmisyjnych na trakt światłowodowy Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 dolnośląskie, Wrocławski
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu: "Akademia Kompetencji Kluczowych" Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 02/05/2019, godz. 12:00 lubelskie
Zakup wraz z dostawą drukarek 3D z materiałami eksploatacyjnymi oraz zestawów nagłaśniających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 pomorskie
Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na oprogramowanie komputerowe w ramach projektu: „Przeprowadzenie prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego. Wynik 23/04/2019 - Polska
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach – dostawa modułu do odbioru transmisji danych medycznych Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa analizatora styku E1/T1, dydaktycznej centrali VoiP oraz zestawu do badania transmisji cyfrowej i zestawu do badania transmisji światłowodowej. Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 08/05/2019, godz. 09:00 mazowieckie
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)” Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Radia Poznań S.A. Wynik 23/04/2019 - Polska
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach (SP24) w ramach projektu pn. „Szkoła nowych szans – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)” Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski objętych projektem „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego" Wynik 23/04/2019 - Polska
Dostawa licencji RIS i infrastruktury technicznej w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część III Wynik 23/04/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.