Roboty budowlane - ogłoszenia

roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Budowa mini boiska do piłki nożnej i ręcznej Licytacja 17/08/2018 27/08/2018, godz. 12:00 lubuskie
Remont schodów wejściowych do budynku Zapytanie ofertowe 17/08/2018 29/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Remont loggii w budynku Zapytanie ofertowe 17/08/2018 28/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Remont boksów śmietnikowych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 30/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym branża elektroenergetyczna - 15 zadań Przetarg niepubliczny 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców - 3 zadania Przetarg niepubliczny 17/08/2018 30/08/2018, godz. 08:00 świętokrzyskie
Demontaż stalowego komina o wysokości 44,0m Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018, godz. 00:00 śląskie
Modernizacja RPZ Przetarg niepubliczny 17/08/2018 03/09/2018, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym w różnych punktach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Miasto Warszawa
Dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego do aktualnego schematu stałej organizacji ruchu w ciągach dróg wojewódzkich Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie robót związanych z wymianą oraz naprawą nawierzchni kap chodnikowych wraz z robotami towarzyszącymi na obiektach mostowych Zapytanie ofertowe 17/08/2018 31/08/2018, godz. 00:00 małopolskie, śląskie
Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 17/08/2018 21/08/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Wymiana pionów instalacji wodnokanalizacyjnej Przetarg niepubliczny 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0034/16-00 z dnia 12.07.2018r), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 05/09/2018 dolnośląskie, Wałbrzyski
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 14/09/2018 łódzkie, Sieradzki
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Ogińskiego 23, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 07/09/2018 dolnośląskie, Wałbrzyski
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach i wymiana zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego Barwinek 13 w Kielcach Zapytanie ofertowe 17/08/2018 10/09/2018 świętokrzyskie
Rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja nr 14 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0014/16-00 z dnia 18.07.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 dolnośląskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 130,14 kWp i przyłączeniowej 125 kWp. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 03/09/2018 lubelskie
Wykonanie robót w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej przez firmę HOREKA Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 01/09/2018 warmińsko-mazurskie, Ełcki

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty kamieniarskie, w tym dostawy, Budowa budynków, Roboty w zakresie inżynierii wodnej, Izolacja, termomodernizacja, Budowa magazynów i hal, Budowa mostów, kładek, Roboty w zakresie obiektów sportowych, Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania.