Roboty budowlane - ogłoszenia

roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zamówienie na roboty budowlane w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r. Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 małopolskie, Nowotarski
Remont pomieszczeń biurowych Licytacja 20/09/2017 25/09/2017, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Budowa odwodnienia w ulicy Licytacja 20/09/2017 25/09/2017, godz. 15:00 mazowieckie
Wyburzenie budynku Licytacja 20/09/2017 22/09/2017, godz. 15:00 świętokrzyskie
Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu wewnętrznym w rejonie budynków Przetarg niepubliczny 20/09/2017 25/09/2017, godz. 12:00 śląskie
Remont elewacji Zapytanie ofertowe 20/09/2017 27/09/2017, godz. 15:00 śląskie
Remont instalacji elektrycznej na budynkach Zapytanie ofertowe 20/09/2017 03/10/2017, godz. 14:00 śląskie
Remont klatki schodowej budynku Zapytanie ofertowe 20/09/2017 25/09/2017, godz. 08:00 śląskie
Prace remontowe w budynku Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017, godz. 12:00 Miasto Wrocław
Remont placu manewrowego Zapytanie ofertowe 20/09/2017 23/09/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Remont chodników i schodów terenowych Zapytanie ofertowe 20/09/2017 26/09/2017, godz. 11:30 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Remont dachu na budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 26/09/2017, godz. 00:00 Miasto Łódź
Remont drogi leśnej - dojazdu pożarowego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 00:00 świętokrzyskie
Poszerzenie drogi Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Dobudowa oświetlenia ulicznego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 26/09/2017, godz. 14:00 mazowieckie
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Przetarg niepubliczny 20/09/2017 27/09/2017, godz. 00:00 Polska
Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku Przetarg niepubliczny 20/09/2017 29/09/2017, godz. 11:00 lubelskie
Przegląd, konserwacja i naprawa bram garażowych Przetarg niepubliczny 20/09/2017 26/09/2017, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego Zapytanie ofertowe 20/09/2017 25/09/2017, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty kamieniarskie, w tym dostawy, Budowa budynków, Roboty w zakresie inżynierii wodnej, Izolacja, termomodernizacja, Budowa magazynów i hal, Budowa mostów, kładek, Roboty w zakresie obiektów sportowych, Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania.