Roboty budowlane - ogłoszenia

roboty budowlane, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie remontu rusztów napowietrzających Licytacja 19/06/2018 28/06/2018, godz. 12:00 pomorskie
Wymiana rozdzielni głównej w budynku Licytacja 19/06/2018 26/06/2018, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Remont dachu budynku Licytacja 19/06/2018 03/07/2018, godz. 15:00 opolskie
Wykonanie prac remontowych i bieżących konserwacji dachów budynków Licytacja 19/06/2018 02/07/2018, godz. 14:00 śląskie
Wymiana oświetlenia w hali Licytacja 19/06/2018 27/06/2018, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Komlpeksowe malowanie pomieszczeń nastawni Licytacja 19/06/2018 29/06/2018, godz. 08:00 śląskie
Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania Licytacja 19/06/2018 03/07/2018, godz. 12:00 świętokrzyskie
Poprawa stanu technicznego i estetyki placu przed budynkiem Licytacja 19/06/2018 02/07/2018, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Projekty i roboty elektroenergetyczne Przetarg niepubliczny 19/06/2018 05/07/2018 Polska
Wykonanie elektroenergetycznych robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym Przetarg niepubliczny 19/06/2018 29/06/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie robót elektroenergetycznych Przetarg niepubliczny 19/06/2018 25/06/2018, godz. 09:30 warmińsko-mazurskie
Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu wraz z towarzyszącym placem zabaw i strefą relaksu Zapytanie ofertowe 19/06/2018 02/07/2018, godz. 08:30 małopolskie
Montaż instalacji wideodomofonowej w budynku Licytacja 19/06/2018 22/06/2018, godz. 14:00 dolnośląskie
Wykonanie przebudowy chodnika oraz zakup i montaż 5 szt. ławek Zapytanie ofertowe 19/06/2018 26/06/2018, godz. 09:30 małopolskie
Montaż barier ochronnych w ciągu dróg gminnych Zapytanie ofertowe 19/06/2018 26/06/2018, godz. 10:00 małopolskie
Remont bramy wjazdowej Licytacja 19/06/2018 22/06/2018, godz. 14:00 podlaskie
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w bazie melasu Licytacja 19/06/2018 29/06/2018, godz. 14:00 pomorskie
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233 w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 03/07/2018, godz. 13:00 małopolskie
Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 lubelskie
„Roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj” – Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem” Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 04/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Roboty kamieniarskie, w tym dostawy, Budowa budynków, Roboty w zakresie inżynierii wodnej, Izolacja, termomodernizacja, Budowa magazynów i hal, Budowa mostów, kładek, Roboty w zakresie obiektów sportowych, Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania.