Budowa budynków - ogłoszenia

przetarg budowa budynku, przedszkola, szkoły, przetarg budynek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4938 wyników.
Realizacja Zakupu, którego przedmiotem jest wykonywanie w latach 2018-2022 prac bieżących i awaryjnych branży elektroenergetycznej w odniesieniu do maszyn elektrycznych SN oraz sieci kablowych SN i nN zabudowanych w obiektach PERN S.A. Licytacja 16/11/2018 30/11/2018, godz. 10:00 Polska
„Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 06/12/2018, godz. 10:00 małopolskie
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj” ( znak sprawy ZP-36/18 ). Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 04/12/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przebudowa części budynku PCPR w Prudniku na mieszkanie chronione wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji usługowo – gospodarczej na mieszkalną Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 04/12/2018, godz. 12:00 opolskie
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie – Zadanie 1.1 Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-602/18 Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 09:00 małopolskie
Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwa ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni” Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 05/12/2018, godz. 10:00 pomorskie
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa hali produkcyjno-magazynowej Zapytanie ofertowe 15/11/2018 29/11/2018 wielkopolskie, Poznański
„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” część II „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” Wynik 15/11/2018 - Polska
. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku komunalno- oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne szkoły podstawowej w Zborowskiem Wynik 15/11/2018 - Polska
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i zakupu materiałów budowlanych związanych z budową : budynek hali produkcyjnej , budynek hali magazynowej oraz budynek hali na płyty stolarskie (magazyn surowca) Zapytanie ofertowe 15/11/2018 03/12/2018 wielkopolskie
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu M-VIII Inna informacja 15/11/2018 04/12/2018, godz. 09:00 małopolskie
Budowa bazy ratownictwa wodnego Etap 3 Wynik 15/11/2018 - Polska
Przebudowa budynku OSP w Wincencie na budynek świetlicy wiejskiej Wynik 15/11/2018 - Polska
Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Odział KKZ – Koksownia Radlin Przetarg publiczny TED 15/11/2018 14/01/2019, godz. 08:00 śląskie
Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26. Część I – roboty budowlane w zakresie robót żelbetowych posadowienia projektowanego budynku Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 30/11/2018, godz. 10:00 podlaskie
BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ ZAPLECZA TECHNICZNEGO I SOCJALNO-GOSPODARCZEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI WODNEJ NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE – ETAP I (powtórka) Wynik 15/11/2018 - Polska
Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - roboty budowlane. Wynik 15/11/2018 - Polska
Przebudowa pomieszczeń na Dom Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Wynik 15/11/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.