Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3603 wyników.
Naprawa ścian piwnicznych, remont pomieszczenia ,wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych remont izolacji przeciwwilgociowa ścian fundamentowych Zapytanie ofertowe 16/08/2019 04/09/2019 śląskie
Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej w Szczecinie Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 02/09/2019, godz. 09:30 zachodniopomorskie
Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK „Orli Staw” Inna informacja 16/08/2019 30/08/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Rozbudowa placu zabaw na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana w Łodzi, w celu zapewnienia dostępu i możliwości korzystania z placu zabaw osobom z niepełnosprawnościami Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 02/09/2019, godz. 09:30 łódzkie
Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 03/09/2019, godz. 09:30 małopolskie
Modernizacja obiektu-budynku szkoły V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29 - etap 1-zamówienie w częściach. Wynik 16/08/2019 - Polska
Odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145 i 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo- Wałdówko Wynik 16/08/2019 - Polska
Remont pokrycia dachowego i odwodnienia budynku magazynu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 16/08/2019 23/08/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Roboty budowlane - remont dachu ze świetlikiem oraz remont pokrycia dachu wieży w zabytkowym gmachu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a. Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 05/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa przystani wodnej w Wieleniu- II etap (slip, pomosty pływające, roboty elektryczne) Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 02/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w 6 częściach Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 02/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, Gmina Ryglice – ETAP II – roboty budowlane: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku „Wolanka”, Część II: Odtworzenie istniejącego budynku „ochronki” z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu, Część III: Budowa placu zabawi elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni” Wynik 16/08/2019 - Polska
Wykonanie strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”. Wynik 16/08/2019 - Polska
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach: krajowej, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Wynik 16/08/2019 - Polska
Przebudowa ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów w km: 388,50÷389,00. Wynik 16/08/2019 - Polska
ODNOWA ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU MIASTA ŁUKÓW – ZALEW ZIMNA WODA Wynik 16/08/2019 - Polska
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Inna informacja 16/08/2019 21/08/2019, godz. 08:00 mazowieckie
„Budowa wodospustów, dylowanki i przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji ...” Wynik 16/08/2019 - małopolskie
Budowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Przedborów Przetarg publiczny TED 16/08/2019 18/09/2019, godz. 07:30 wielkopolskie
Naprawa hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych Zapytanie ofertowe 14/08/2019 22/08/2019, godz. 00:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.