Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4305 wyników.
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice Zapytanie ofertowe 18/09/2018 24/09/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0032/16-00 z dnia 18.07.2018r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 18/09/2018 05/10/2018 dolnośląskie
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 28 (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0092/16-00 z dnia 18.07.2018) w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 18/09/2018 03/10/2018 dolnośląskie
Remont elewacji z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu Zapytanie ofertowe 18/09/2018 04/10/2018 dolnośląskie
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu Zapytanie ofertowe 18/09/2018 04/10/2018 dolnośląskie
Bieżące naprawy wschodniego umocnienia brzegu Zapytanie ofertowe 18/09/2018 21/09/2018, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Wykonanie kompleksowej naprawy izolacji przeciw wodnej; wraz z robotami towarzyszącymi Przetarg niepubliczny 18/09/2018 02/10/2018, godz. 13:00 Miasto Wrocław
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 11 „Chudowskie Stawy” w Leśnictwie Oczków, oddziały 6/9, 5/8, 4/7 Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 09:00 śląskie
Remont drogi gospodarczej i jednocześnie szlaku turystycznego od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny 5 Stawów Polskich. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 10:00 małopolskie
Budowa zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 10:00 lubuskie
„Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek - kontynuacja etapu I i II” Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 09:00 lubelskie
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”, w formule „zaprojektuj i wybuduj" Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 04/10/2018, godz. 11:00 pomorskie
Roboty budowlane w budynkach przy ul. Willowej 2 w Szczecinie: 1) wykonanie elewacji i izolacji zewnętrznych dawnego budynku Kuźni; 2) przebudowa daszku nad dawną studnią doświetlającą kondygnację przyziemia budynku dydaktycznego nr 2. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Roboty remontowe budynku nr 2 przy ul. Wroniej 3 w Wałczu Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 07:30 zachodniopomorskie
Opracowanie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu Górażdże Cement S.A. zawierającego informacje o zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej. Licytacja 17/09/2018 26/09/2018, godz. 12:49 Polska
Opracowanie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu Górażdże Cement S.A. zawierającego informacje o zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej. Licytacja 17/09/2018 26/09/2018, godz. 11:36 Polska
Kompleksowe wykonanie dwóch studni wierconych do obsługi terenów zielonych Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018, godz. 14:00 dolnośląskie
PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ 115337D W KM OD 0+000,00 DO 1+451,OO [ intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.] - Szklarska Poręba Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 03/10/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
„Wykonanie odwodnienia w ul. Lipowej” w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 03/10/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa separatorów i osadników na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej w ulicach Piaskowej (odpływ z ul. Tuszewskiej) i Poprzecznej w Łowiczu. Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 01/10/2018, godz. 09:30 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.