Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3551 wyników.
Robota budowlana "Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku" Licytacja 22/11/2019 30/12/2019, godz. 10:00 pomorskie
„BUDOWA PRZEPUSTÓW, MOSTKÓW, BRODÓW I DYLOWANEK WRAZ Z LIKWIDACJĄ MOSTKU I PRZEPUSTÓW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ ORAZ ZABUDOWA SKARP SŁUŻĄCA PRZECIWDZIAŁANIU EROZJI WODNEJ NA TERENACH GÓRSKICH ZG.270.1.11.2019.ES” Licytacja 22/11/2019 30/12/2019, godz. 09:00 Polska
Serwis zbiorników wodnych- dekoracyjnych znajdujących się w budynkach Licytacja 22/11/2019 02/12/2019, godz. 09:00 śląskie
Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych” w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Sławków – II postępowanie” Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 12/12/2019, godz. 10:00 śląskie
Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na budynek Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Na Grobli 12 we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 06/12/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa ulicy Ziębiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanalizacją pod przyszłe oświetlenie na działce nr 17/39 w obrębie 315 Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 06/12/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie odwiertu studni głębinowej Zapytanie ofertowe 21/11/2019 27/11/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mistów poprzez budowę studni głębinowej nr 3 w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów ” Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 06/12/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania 14 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabiej w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 06/12/2019, godz. 12:00 mazowieckie
„Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich” Wynik 21/11/2019 - Polska
Likwidacja nieczynnej i budowa nowej studni na ujęciu wody w miejscowości Mianowice Wynik 21/11/2019 - Polska
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie. Wynik 21/11/2019 - Polska
Roboty remontowe holu wejściowego i hydroforni w budynku Hali Gorce w Nowym Targu Wynik 21/11/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa monitoringu wizyjnego oraz budowa instalacji elektroenergetycznych w ramach zadania "Plażojada 2 Park wodny i miejsce spotkań + Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych" Wynik 21/11/2019 - Polska
"Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice" Wynik 21/11/2019 - Polska
Remont nabrzeża Wistka zlokalizowanego na rzece Wiśle Wynik 21/11/2019 - Polska
„Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”. Wynik 21/11/2019 - Polska
Wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego Wynik 21/11/2019 - Polska
Budowa magazynu do przechowywania osadu sprasowanego - odwodnionego Wynik 21/11/2019 - Polska
Zakup kwalifikowanej usługi walidacji kwalifikowanych e-podpisów i e-pieczęci z bramką walidacyjną wraz z 12 miesięczną licencją Zapytanie ofertowe 20/11/2019 27/11/2019, godz. 13:00 Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.