Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4138 wyników.
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych Zapytanie ofertowe 16/11/2018 23/11/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie ściany oporowej na płycie fundamentowej pod zbiornik buforowy (stanowiący element układu chłodzenia), niezbędny do utworzenia linii pilotażowej, umożliwiającej wytworzenie odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów. Zapytanie ofertowe 16/11/2018 20/12/2018 śląskie
Automatyzacja linii napowietrznej 15 kV ZBIORNIK ŁĄKA z GPZ Ogrodnicza na terenie Obszaru Południe Tauron Dystrybucja SA Oddział Gliwice w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0024/17-00 projektu: "Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej" w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zapytanie ofertowe 16/11/2018 06/12/2018 śląskie
Przebudowa drogi gminnej nr 390724W w miejscowościach Walerów dz. ewid. nr 163, Czerwonka dz. ewid. nr 279/1 na odcinku od km 0+000 do km 3+290 o łącznej długości 3290m Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2019 – 2020 Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” Część II 1. Budynek rozdzielni 380V i 500V przy szybie K II. 2. Budynek magazynu głównego. 3. Budynek centrali telefonicznej. 4. Wieża reflektorowa. 5. Stacja paliw. 6. Budynek pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 7. Warsztat remontowy toru normalnego i wagonów. 8. Budynek transportu i zajezdnia lokomotyw normalnotorowych. 9. Budynek warsztatów mechanicznych R-I. 10. Budynek pompowni –zbiornik oleju. 11. Bocznica kolejowa (normalnotorowa). Wynik 15/11/2018 - Polska
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica- Osobnica- Cieklin". Wynik 15/11/2018 - Polska
Remont ulic w Żywcu z podziałem na 4 zadania: 1) zadanie nr 1: Remont ul. Przemysłowej w Żywcu, 2) zadanie nr 2: Remont ul. Za Łyską w Żywcu, 3) zadanie nr 3: Remont ul. Śliżowy Potok w Żywcu, 4) zadanie nr 4: Odbudowa nawierzchni ul. Pod Łyską w Żywcu Wynik 15/11/2018 - Polska
Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Czernin, gmina Sztum oraz budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Lipinka, gmina Nowy Staw Wynik 15/11/2018 - Polska
Budowa Etapu 2A odcinka preizolowanej magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn 450/400/350/300/250 w kierunku osiedla Jagodno, od studni odwadniającej istniejącej wykonanej w etapie 1A do projektowanej k Wynik 15/11/2018 - dolnośląskie
Remont dylatacji strony odwodnej zapory wodnej Porąbka pow. żywiecki woj. śląskie Wynik 15/11/2018 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy stawu Żebrok - w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg publiczny TED 15/11/2018 03/01/2019, godz. 11:00 śląskie
Budowa odwodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno-rozsączającego dla budynku OSP Jedłownik przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 03/12/2018, godz. 10:30 śląskie
BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ ZAPLECZA TECHNICZNEGO I SOCJALNO-GOSPODARCZEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI WODNEJ NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE – ETAP I (powtórka) Wynik 15/11/2018 - Polska
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – zadanie nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno, obejmujące budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi Przetarg publiczny TED 15/11/2018 03/01/2019, godz. 08:30 zachodniopomorskie
1. Remont przepustu wałowego na lewym wale rzeki Soły w Hecznarowicach gm. Wilamowice. 2. Remont przepustu wałowego na lewym wale rzeki Soły w Kobiernicach gm. Porąbka Wynik 15/11/2018 - mazowieckie
Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 03/12/2018, godz. 12:30 śląskie
Odwodnienie ulicy Zapytanie ofertowe 15/11/2018 23/11/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej Wynik 15/11/2018 - Polska
Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr. 270574K „ TABOROWKA „ przepustu tubosider wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo-kamiennymi . Wynik 15/11/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.