Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3720 wyników.
Utrzymanie zieleni i terenów przyległych do obiektów wraz z serwisem systemu nawadniania Licytacja 20/09/2019 24/09/2019, godz. 10:40 Miasto Poznań
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Zapytanie ofertowe nr RADEX/RPWM.01.03.04/2019/2 na realizację robót budowlanych związanych z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ramach projektu pod nazwą „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Radex” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 20/09/2019 04/10/2019 warmińsko-mazurskie
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Licytacja 20/09/2019 26/09/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie usługi naprawy i modernizacji 10 miejsc ujęcia wody Zapytanie ofertowe 20/09/2019 27/09/2019, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Wykonanie fundamentów pośrednich w formie studni fundamentowych w celu realizacji projektu: Opracowanie innowacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji odpornej na uszkodzenie w warunkach osuwiskowych i na terenach wpływów górniczych Zapytanie ofertowe 20/09/2019 05/10/2019 małopolskie
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 2223 W BRZEGU W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO, DRÓG DOJAZDOWYCH I CHODNIKÓW, ODWODNIENIA, WYMIANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMIĘDZY BUDYNKAMI Nr 1 i Nr 2, MONTAŻU PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. DLA FONTANNY, OŚWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU I FONTANNY, WYKONANIA NASADZEŃ I REKULTYWACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ODTWORZENIA MISY FONTANNOWEJ – ZADANIE 21855 Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 15/10/2019 dolnośląskie
Wykonanie remontu mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Lipowa (dz. 304) przez rzekę Czarna (dz.307,309/4) w miejscowości Okonek Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 04/10/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 4523130-2 Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu – roboty budowlane na cieku: Żarecki Potok -konserwacja cieku w km 9+000 - 17+330 oraz remont ubezpieczeń brzegowych Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 04/10/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną ul. Cichej, ul. Morskiej, ul. Kwiatowej, ul. Zielonej i ul. Słonecznej w miejscowości Sławoszyno Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 13:00 pomorskie
Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie awaryjnego remont umocnień na potoku Cicha Woda w Zakopanem, zlokalizowanych poniżej mostu stałego w ciągu drogi gminnej ul. Kaszelewskiego Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 12:00 małopolskie
„Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
„poprawa odwodnienia w m. Glinki – droga powiatowa Nr 1820B” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 09:00 podlaskie
Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Remont ujęcia wody pitnej na potoku Sucha Woda w miejscowości Murzasichle oraz remont wodociągu gminnego w miejscowości Murzasichle. Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 05/10/2019, godz. 09:00 małopolskie
Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020 w miejscowości Grobla oraz drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla i Zielona w Gminie Drwinia Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 08/10/2019, godz. 09:00 małopolskie
Przebudowa drogi gminnej, sieci gazowej oraz sieci energii elektrycznej, budowa parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika p-poż. wraz z remontem istniejących dojść – Lipnica Dolna Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 07/10/2019, godz. 10:45 małopolskie
Likwidacja otworu nr 3 na trenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego (dz. nr 96/4 ob. Mostkowo) Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 02/10/2019, godz. 09:45 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.