Roboty w zakresie inżynierii wodnej - ogłoszenia

roboty odwadniające, utrzymanie wałów rzeki, przebudowa jazu, konserwacja potoku, konserwacja cieku, roboty konserwacyjne na rzekach, melioracja, zbiornik, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, zapora przeciwpowodziowa, tama, przystań, potok, rzeka

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3373 wyników.
Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2020 i 2021 Licytacja 18/07/2019 31/07/2019, godz. 12:00 Polska
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany skrzynek hydrantowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/07/2019 22/07/2019, godz. 10:00 śląskie
Wymiana poziomu wodociągowego w budynku Wymiana zestawu hydroforowego wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi Przetarg niepubliczny 17/07/2019 26/07/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj, instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22 Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 02/08/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 05/08/2019, godz. 12:00 łódzkie
Przebudowa mostu w m. Osielec w km 0+282 potoku Wieprzczańskiego w ciągu drogi gminnej nr K440627 do osiedla Koniówkowa - etap I Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu”, w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych, dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Zagospodarowanie fragmentu szlaku rzeki Łeba na terenie gm. Łęczyce Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 02/08/2019, godz. 09:00 pomorskie
„Rewitalizacja Północno – Zachodniej części Zespołu Pałacowo – Parkowego w Stoku Lackim Etap I – Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 pomorskie
„Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 13:00 małopolskie
Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1348 K relacji Łętowice-Szujec-Wierzchosławice w m. Łętowice – Etap IV Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 08:50 małopolskie
Modernizacja budowli limitującej przepływ na cieku Kalina Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - FUNKCYJNEGO LEŚNICTWA GLINIK ETAP I – WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO, ODWODNIENIA ORAZ UTWARDZENIA TERENU Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 08:00 dolnośląskie
Zadanie nr 1: „Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.” Zadanie nr 2: „Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu do wymogów przepisów przeciwpożarowych w zakresie hydrantów wewnętrznych średnica 25 z wężem półsztywnym.” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 śląskie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach - Pomieszczenie Stacji Odwadniania Osadu Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 12/08/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. Przetarg publiczny TED 17/07/2019 19/08/2019, godz. 10:00 łódzkie
Przebudowa dojazdu pożarowego do zbiornika Rożdżały Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 01/08/2019, godz. 09:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.