Budowa mostów, kładek - ogłoszenia

przetarg na budowę mostu, remont mostu, wykonanie mostu, budowę kładki, remont kładki, budowę wiaduktu, wykonanie budowy mostu, remont dylatacji, przebudowę mostów, most, kładka, pomost

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1636 wyników.
Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 03/12/2018, godz. 10:00 opolskie
Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj Inna informacja 15/11/2018 30/11/2018, godz. 09:00 lubelskie
Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr. 270574K „ TABOROWKA „ przepustu tubosider wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo-kamiennymi . Wynik 15/11/2018 - Polska
Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m. Jabłonka na czas budowy nowego mostu drogowego w odc. 100 km 9+561 DW 957 w m. Jabłonka Wynik 15/11/2018 - Polska
Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381 D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 30/11/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica. CPV 45000000-9, 71300000-1 Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 26/11/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 30/11/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52 Wynik 14/11/2018 - Polska
POPRAWA ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MOSTU DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI MSTÓW. Wynik 14/11/2018 - Polska
Modernizacja kładki nad ul.Nawojowską w Nowym Sączu Przetarg publiczny BZP 14/11/2018 30/11/2018, godz. 10:00 małopolskie
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany. Wynik 14/11/2018 - podlaskie
„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój” Wynik 14/11/2018 - Polska
Modernizacja kładki nad ul.Nawojowską w Nowym Sączu Wynik 14/11/2018 - Polska
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymiiami obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości. Wynik 14/11/2018 - podlaskie
Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie z podziałem na zadania częściowe Przetarg publiczny BZP 13/11/2018 29/11/2018, godz. 11:30 świętokrzyskie
„Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” Wynik 13/11/2018 - podkarpackie
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie Wynik 13/11/2018 - zachodniopomorskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa. Inna informacja 10/11/2018 10/12/2018, godz. 08:30 podlaskie
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 6 zadań. Przetarg publiczny BZP 09/11/2018 28/11/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
„Wykonanie robót zabezpieczających drogę powiatową nr K 1955 polegających na wykonaniu urządzenia wodnego-przepustu ramowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki”. Wynik 09/11/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.