Budowa mostów, kładek - ogłoszenia

przetarg na budowę mostu, remont mostu, wykonanie mostu, budowę kładki, remont kładki, budowę wiaduktu, wykonanie budowy mostu, remont dylatacji, przebudowę mostów, most, kładka, pomost

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1302 wyników.
Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 11:00 lubuskie
"Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów". Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 03/12/2019, godz. 09:00 śląskie
Roboty budowlane polegające na remoncie (modernizacji) mostu dla zadania „Przebudowa mostu ul. Klonowa w Rychwałdku w km 0+005” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 10:15 śląskie
Stopień Wodny Dwory – nieodpowiedni stan techniczny jazu – zmniejszenie obciążenia stałego kładki i wymiana barierek” Wynik 15/11/2019 - Polska
Budowa obiektu mostowego w postaci kładki przez rzekę Czernica realizowanego w ramach Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej dla projektu pt. „Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Wynik 15/11/2019 - Polska
Odbudowa mostu na rzece Kamionce w ciągu drogi publicznej kategorii gminnej nr 020408C relacji Toboła - Wałdowo w km 3+746,07 w m. Wałdowo Wynik 15/11/2019 - Polska
Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj Wynik 15/11/2019 - Polska
Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej” Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 29/11/2019, godz. 09:30 warmińsko-mazurskie
Budowa ścieżki dydaktycznej wraz z kładkami w miejscowości Miechucino Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 29/11/2019, godz. 10:00 pomorskie
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka Wynik 14/11/2019 - Polska
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt. „Wymiana dylatacji modułowych na dylatacje palczaste na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej i na jezdni wschodniej od strony Kudowy Zdrój Wynik 14/11/2019 - Polska
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270701 K „Na Zagumnie”, działki ew. nr 2374/3, 1697/2 w miejscowości Lipinki w km 0+440, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Wynik 14/11/2019 - Polska
Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969 odc. 090 km 10+557, w m. Tylmanowa wraz z opracowaniem oceny stanu technicznego przedmiotowego obiektu Wynik 14/11/2019 - Polska
Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Glądy-Pieszkowo-Tolko w msc. Piaseczno Wynik 13/11/2019 - Polska
„Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej” Wynik 13/11/2019 - Polska
Budowa ścieżki dydaktycznej wraz z kładkami w miejscowości Miechucino Wynik 13/11/2019 - Polska
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+410 – 0+752 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”; Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 1+370 – 1+885 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”. Wynik 13/11/2019 - Polska
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola- Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka - chodnik wraz z kładką Wynik 13/11/2019 - Polska
ZP/75/2019 Remont mostu kolejowego nad rzeką Regą, wojskowej bocznicy kolejowej nr 820 w km 0,390 w Trzebiatowie Licytacja 13/11/2019 28/11/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Przebudowa mostku na rowie oraz przebudowa kładki nad rzeką Mrowna w m. Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” w ramach Projektu pn. „Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne” z działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe. W ramach RPO WM 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 28/11/2019, godz. 12:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.