Budowa mostów, kładek - ogłoszenia

przetarg na budowę mostu, remont mostu, wykonanie mostu, budowę kładki, remont kładki, budowę wiaduktu, wykonanie budowy mostu, remont dylatacji, przebudowę mostów, most, kładka, pomost

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1028 wyników.
Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRiD i realizacja zadania pn. „rozbudowa dróg gminnych: ul. Dworcowej i ul. Jana Pawła II w Piasecznie w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami” w ramach zadania: „Projekt ulicy Dworcowej od. ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa – poprawa infrastruktury Przetarg publiczny BZP 18/05/2019 06/06/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Remont chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej Przetarg publiczny BZP 17/05/2019 03/06/2019, godz. 11:30 pomorskie
Odnowienie powłoki malarskiej balustrad mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 2+217 Przetarg publiczny BZP 17/05/2019 03/06/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz z dojazdami Przetarg publiczny BZP 17/05/2019 03/06/2019, godz. 09:00 małopolskie
Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2019r. Wynik 17/05/2019 - Polska
Budowa pomostów na zalewie wodnym- wykonanie przyczółka Wynik 17/05/2019 - Polska
Budowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś-Toczyłowo wraz z rozbiórką mostu istniejącego (porywiste i silne wiatry w okresie 27.12.2016 r., 4-5.01.2017 r. oraz spływ kry i wysokiej wody na przełomie lutego i marca 2017 r.) Wynik 17/05/2019 - Polska
Roboty budowlane dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika z podziałem na dwie części: (...) Inna informacja 17/05/2019 07/06/2019, godz. 07:00 śląskie
Wymiana dylatacji modułowej na moście w ciągu dk 11 w km 331+990 w m. Nowe Miasto nad Wartą. Wynik 16/05/2019 - Polska
Remont pomostu na użytku ekologicznym - jezioro Jeleń w Bytowie Wynik 16/05/2019 - Polska
Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w m. Ludwinów w km 288+624. Wynik 16/05/2019 - Polska
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 31/05/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra Wynik 16/05/2019 - Polska
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Osusznica Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 03/06/2019, godz. 11:40 pomorskie
„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000242 w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 10 + 494 w m. Męcina wraz z dojazdami". Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 31/05/2019, godz. 10:00 małopolskie
Roboty budowlane polegające na budowie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdową Inna informacja 16/05/2019 24/05/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Remont torowiska i mostów Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 31/05/2019, godz. 09:00 lubelskie
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkie Przetarg niepubliczny 16/05/2019 21/05/2019, godz. 09:00 Miasto Wrocław
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 210606W Węgrzynowo – Kobylinek – Retka w km 0+453 w miejscowości Węgrzynowo Przetarg publiczny BZP 15/05/2019 30/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Przetarg publiczny BZP 15/05/2019 30/05/2019, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.