Roboty w zakresie obiektów sportowych - ogłoszenia

ośrodki sportowe, budowa hal sportowych, korty tenisowe, budowa boiska, remont boiska, budowa stadionu, remont sali gimnastycznej, przebudowa boiska sportowego, obiekt sportowy, budowa obiektów sportowych, budowa boisk, hala piłkarska, lodowisko, orlik, siłownia, siłownia zewnętrzna, siłownia plenerowa, fitness, plac zabaw

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4464 wyników.
0801-ILZ.261.10.2018: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług biegłych sądowych badających automaty do gier Licytacja 18/01/2019 27/01/2019, godz. 23:59 Polska
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy - PP/6/2019 Licytacja 18/01/2019 31/01/2019, godz. 13:00 Polska
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy - PP/5/2019 Licytacja 18/01/2019 31/01/2019, godz. 13:00 Polska
SIŁOWNIK (11676177) Licytacja 18/01/2019 24/01/2019, godz. 09:03 Polska
Doprowadzenie energii elektrycznej poprzez montaż skrzynki pod prąd do działki rekreacyjno-sportowej Zapytanie ofertowe 18/01/2019 23/01/2019, godz. 12:00 pomorskie
Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ewid. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 09:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Urządzenie placu zabaw w Wielu Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 10:00 pomorskie
nadbudowa i przebudowa budynku technicznego basenów odkrytych MOSiR Mielec Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 10:45 podkarpackie
Wykonanie robót budowlanych polegających na : 1) rozbiórce obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowie przyłącza kanalizacji deszczowej do studni na działkach nr ew. 226/2, 275/2, 276/6, 282/2, 283/2, 278 obr. 0036 Wołomin, 3) budowie przyłącza telekomunikacyjnego na działkach ew. nr 276/3, 276/6 obr. 143412_4.0036/0036 Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Doposażenie i budowa placów zabaw na terenie Bielska-Białej w ramach Budżetu Obywatelskiego Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 09:00 śląskie
„ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Polanów oraz budowa placu zabaw w miejscowości Żydowo” Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 04/02/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo – jezdnych i małej architektury – etap I ” Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 12:00 łódzkie
Dostosowanie pomieszczeń w budynku w kompleksie wojskowym w m. Pruszcz Gryficki – wykonanie robót budowlanych” Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 11/02/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Budowa sceny letniej i siłowni zewnętrznych w Gminie Kruklanki jako rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 15/02/2019, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Proszowice w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 11:00 małopolskie
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie poprzez budowę placu zabaw Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 11:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa częściowego zadaszenia trybuny stadionu LA ul. Piłsudskiego w Tarnowie. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 11:00 małopolskie
Remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 04/02/2019, godz. 10:30 lubelskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.