Roboty kamieniarskie, w tym dostawy - ogłoszenia

roboty kamieniarskie, remont schodów, remont tarasu, remont cokołu kamiennego, kamieniarstwo, nagrobki, granit, marmur, fontanna, schody, posadzka, mur oporowy, kamieniarstwo

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1630 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M11ZO03.CSS dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Glazurnik – posadzkarz/płytkarz” w ramach projektu „CISERWIS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe, Typ projektu: A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.01.02-12-0087/16-00. Zapytanie ofertowe 16/11/2018 26/11/2018 małopolskie
Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi – z podziałem na 2 części Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 26/11/2018, godz. 10:00 łódzkie
Remont hali magazynowej – wykonanie posadzki, pokrycia dachowego, elewacji, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, tynków i okładzin wewnętrznych. Zapytanie ofertowe 16/11/2018 03/12/2018 kujawsko-pomorskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska , ul. Granitowa w Żywcu - zadanie 6 Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 05/12/2018, godz. 10:00 śląskie
Dostawa do siedziby zamawiajacego tłucznia granitowego frakcja 0-31,5 w ilosci nie więcej niż 2000 ton Przetarg publiczny BZP 16/11/2018 26/11/2018, godz. 09:50 łódzkie
Dostawa kruszywa z recyklingu na przebudowy dróg gminnych w gminie Urzędów wraz z wbudowaniem.Droga gminna - lokalizacja dz. nr ewid. 433,443,349 obręb Mikuszewskie Wynik 15/11/2018 - Polska
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń pomocniczych biblioteki głównej PUM na centrum egzaminacyjne wraz z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych Przetarg publiczny BZP 15/11/2018 03/12/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Remont schodów zewnętrznych pomiędzy budynkami Zapytanie ofertowe 15/11/2018 20/11/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Remont dachu i tarasu oraz naprawa kominów wentylacyjnych i poprawa spadków Wydziału Architektury. Oznaczenie sprawy OZ/B/18/61/DM Wynik 15/11/2018 - Polska
remont schodów wejściowych (wejście główne i boczne) oraz remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej Wynik 14/11/2018 - Polska
Usługa polegająca na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie Wynik 14/11/2018 - Polska
Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2018-II Wynik 14/11/2018 - Polska
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, opaski żwirowej, podłoży pod śmietniki w rejonie budynków mieszkalnych w Mikołowie ETAP I i II :Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – etap II – Budowa zespołu budynków nr 3 i zespołu budynków nr 4 w zabudowie szeregowej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie - Wykonanie opaski żwirowej, tarasów z kostki brukowej przy budynkach mieszkalnych przy ul. Nowy Świat w Mikołowie , wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową wraz z dojściem przy ul. Nowy Świat ETAP III : Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych oraz wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki brukowej w zasobach administrowanych przez ZGL - wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową wraz z dojściem przy ul. Krakowskiej 32 Wynik 14/11/2018 - Polska
Przebudowa muru oporowego przy ul. Belgijskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Belgijskiej" Przetarg publiczny BZP 14/11/2018 29/11/2018, godz. 09:30 mazowieckie
Remont schodów zewnętrznych Zapytanie ofertowe 13/11/2018 16/11/2018, godz. 00:00 świętokrzyskie
Dostawa kamienia typu piaskowiec przeznaczonego do remontu dróg leśnych Nadleśnictwa Gidle do 30 czerwca 2019 Przetarg publiczny BZP 13/11/2018 21/11/2018, godz. 09:30 łódzkie
Remont schodów zewnętrznych wraz z nawierzchnią asfaltową przy budynku nr 7 w kompleksie 3015 w Bolesławcu. Wynik 13/11/2018 - Polska
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji placu z fontanną - część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie, na działce nr 1/140, obręb 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 144/2018 Wynik 13/11/2018 - Polska
Zapytanie ofertowe nr 3/1.4/IIE/18 dotyczące dostawy „Zakup form stalowych do produkcji niskich elementów typu kostka brukowa, ekonawierzchnie oraz form do produkcji elementów łupanych i wysokich” Przetarg publiczny TED 13/11/2018 14/12/2018, godz. 14:30 podkarpackie
Świadczenie w roku 2019 - 2020 usługi usuwania pojazdów na parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli do usunięcia tego pojazdu odstąpiono z dróg powiatu kamiennogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012.1137 ze zm.). Licytacja 13/11/2018 14/11/2018, godz. 08:30 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.