Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania - ogłoszenia

modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowej oczyszczali ścieków, stacja uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków, szamba, budowa oczyszczalni ścieków, uzdatnianie wody

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 838 wyników.
Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków Zapytanie ofertowe 17/11/2019 31/12/2020 śląskie
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Raciborzu – etap III B – przebudowa budynku administracyjnego, budowa kontenerowego zespołu sanitarno-socjalnego Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 03/12/2019, godz. 10:45 śląskie
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim” Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z kwater na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym wraz z przepompownią i bezodpływowym zbiornikiem naziemnym na odcieki oraz instalacją elektryczną Wynik 15/11/2019 - Polska
Rozbudowa kontenerowego obiektu socjalnego dla Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy Wynik 15/11/2019 - Polska
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych- III.” Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 02/12/2019, godz. 09:00 śląskie
Remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany technologii w m. Prześlice. Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 28/11/2019, godz. 10:00 lubuskie
Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach Wynik 13/11/2019 - Polska
Budowa oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 13/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 łódzkie
Remont ciągów komunikacyjnych w ilości 1450 m2 wraz z dostawą i montażem 5 zbiorników pół podziemnych na odpady stałe Przetarg niepubliczny 13/11/2019 26/11/2019, godz. 09:00 Miasto Poznań
Budowa monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce, ul. Turskiego 4a Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 22/11/2019, godz. 14:30 mazowieckie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Licytacja 08/11/2019 11/12/2019, godz. 10:00 lubelskie
Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych - zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana" Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 29/11/2019, godz. 11:30 pomorskie
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Powodowo (gmina Wolsztyn), Reklinek (gmina Siedlec) , Siekówko (gmina Przemęt). Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 22/11/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1 Wynik 08/11/2019 - Polska
Roboty remontowe stacji uzdatniania wody w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Ustka-Wicko Morskie. Wynik 08/11/2019 - Polska
„Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynik 08/11/2019 - Polska
„Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynik 08/11/2019 - Polska
Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w formule zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.