Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania - ogłoszenia

modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowej oczyszczali ścieków, stacja uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków, szamba, budowa oczyszczalni ścieków, uzdatnianie wody

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1134 wyników.
Wykonanie badania biogazu na zawartość SILOKSANÓW Licytacja 18/01/2019 28/01/2019, godz. 10:00 Polska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom Licytacja 18/01/2019 20/02/2019, godz. 11:30 Polska
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych w roku 2019 w KCSIR. Licytacja 18/01/2019 25/01/2019, godz. 11:00 Polska
Rozeznanie rynku: "Dostawa polimeru na potrzeby odwadniania osadu przefermentowanego z odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w 2019 roku" Licytacja 18/01/2019 28/01/2019, godz. 10:00 Polska
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Dygowie. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 01/02/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach Zapytanie ofertowe 17/01/2019 04/02/2019 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
Uzdatnianie podłoża dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”. Wynik 17/01/2019 - dolnośląskie
Modernizacja lini wydawania odpadow Podłączenie kanalizacji zakładowej do kanalizacji miejskiej Wymiana rurowania w wieży elewatora oraz suszarni Przetarg niepubliczny 16/01/2019 13/02/2019, godz. 14:00 lubelskie, podkarpackie
Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 31/01/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
„Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego” Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 30/01/2019, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. Wynik 16/01/2019 - Polska
Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych Wynik 16/01/2019 - mazowieckie
Wymiana sieci wodociągowej Zapytanie ofertowe 16/01/2019 30/01/2019 zachodniopomorskie, Koszaliński
„Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wynik 16/01/2019 - Polska
Rozeznanie rynku: "Dostawa roztworu chlorku żelaza do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w 2019 roku." Licytacja 15/01/2019 18/01/2019, godz. 10:00 Polska
rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 30/01/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 30/01/2019, godz. 11:00 pomorskie
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 30/01/2019, godz. 09:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Laskowa – Budowa ujęć wody podziemnej, zbiornika wyrównawczego wraz ze stacją uzdatniania wody i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci i przyłączy wodociągowych w Laskowej, Gmina Laskowa Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 31/01/2019, godz. 09:50 małopolskie
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 04/02/2019, godz. 13:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.