Roboty w zakresie zakładów oczyszczania i uzdatniania - ogłoszenia

modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowej oczyszczali ścieków, stacja uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków, szamba, budowa oczyszczalni ścieków, uzdatnianie wody

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1354 wyników.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r. Licytacja 20/07/2018 21/08/2018, godz. 09:00 Polska
Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu "Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie" Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 07/08/2018, godz. 09:00 małopolskie
„Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 06/08/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
„Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie” realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 07/08/2018 małopolskie
Przebudowa hydroforni w Siemianówce – Etap I Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 07/08/2018, godz. 08:50 podlaskie
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Wypychy” Wynik 20/07/2018 - Polska
„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch ujęć wody na działce nr 240/13 obręb Krasne Dłusko, gmina Przytoczna” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 06/08/2018, godz. 10:00 lubuskie
Remont budynku stacji uzdatniania wody w Zakrzewie Wynik 20/07/2018 - Polska
„DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMYNALNYCH W WANDYNOWIE, GMINA BYTOŃ” Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 03/08/2018, godz. 10:45 kujawsko-pomorskie
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 03/08/2018, godz. 12:00 wielkopolskie
„Wyposażenie Punktu Selektywnej Obsługi Odpadów Komunalnych w Krasocinie w monitoring” Licytacja 19/07/2018 25/07/2018, godz. 10:00 Polska
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 03/08/2018, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej nr 10484/75 Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 03/08/2018, godz. 11:00 małopolskie
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu Starym Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 03/08/2018, godz. 09:00 łódzkie
Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami Wynik 19/07/2018 - Polska
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tonowo, gmina Janowiec Wielkopolski. Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 06/08/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 10/08/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny” Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 08/08/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie. Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 08/08/2018, godz. 11:30 zachodniopomorskie
„Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn” Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 03/08/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.