Usługi detektywistyczne i ochroniarskie - ogłoszenia

ochrona, detektyw, usługi ochrony, ochrona fizyczna

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1523 wyników.
Usługi nadzoru autorskiego dla systemu ESKULAP i SIMPLE Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 12:00 pomorskie
Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów na terenie Nadleśnictwa Cybinka w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 09:45 lubuskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektrycznych Gr I i energetycznych Gr II do 1 kV” Wynik 18/03/2019 - Polska
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej mającej na celu przystosowanie obiektu UKW mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Ogińskiego 16 na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów. Wynik 18/03/2019 - Polska
Usługa ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie mieszczącego komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wynik 18/03/2019 - mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Przetarg publiczny TED 15/03/2019 17/04/2019, godz. 09:00 pomorskie
Ochrona nieruchomości w zasobie OReg AMW Zielona Góra Inna informacja 15/03/2019 20/03/2019, godz. 09:00 lubuskie
Czynna ochrona na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 26/03/2019, godz. 08:30 łódzkie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach - etap III Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 śląskie
Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, pasów ochronnych i pasów p. poż. na terenie kompleksów wojskowych Inna informacja 15/03/2019 26/03/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Wynik 15/03/2019 - śląskie
Całodobowy monitoring elektroniczny z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów OR i BP wraz z usługą serwisu, konserwacji, napraw i bieżących przeróbek w lokalnych systemach alarmowych oraz obsługą portierni w siedzibie OR Wynik 15/03/2019 - Polska
Ochrona obiektów Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Spółka z o.o. w Puławach Wynik 15/03/2019 - Polska
10/19 Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Świadczenie ciągłe usługi ochrony fizycznej mienia wyznaczonego obszaru zabudowanego w Pszowie Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 śląskie
Ochrona mienia Przetarg niepubliczny 14/03/2019 21/03/2019 Miasto Wrocław
Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Ochrona osobowa, podjazdy Grup Interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o. Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 26/03/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów alarmowych wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.