Zarządzanie nieruchomościami - ogłoszenia

przetarg zarządzanie budynkami, przetargi zarządzanie parkingami, administrowanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 144 wyników.
Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, opłatach niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego oraz za wykonane przez Zamawiającego usługi lub dostawy z wyłączeniem dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przed komornikami sądowymi Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 25/10/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 – kompleks A1 do A4, ul. E. Kwiatkowskiego 60 – Terminal Promowy, ul. Polskiej 43 i 41 – kompleks budynków oraz ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 05/11/2018, godz. 10:00 pomorskie
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, schodów oraz dojść i dojazdów do śmietników, parkingów i placów itp. w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części Przetarg publiczny BZP 16/10/2018 31/10/2018, godz. 13:00 śląskie
ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. „Budowa i rozwój e-usług SISMS 3.0 Cloud z implementacją architektury mikroserwisów dla mieszkańców i samorządów jako dalszy rozwój działalności B+R firmy SISMS Sp. z o.o.” Zapytanie ofertowe 15/10/2018 23/10/2018 dolnośląskie
Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat za korzystanie z parkingów miejskich oraz toalet znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 338, 336/1, 272 w Kazimierzu Dolnym Wynik 15/10/2018 - Polska
Usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu Przetarg publiczny BZP 12/10/2018 22/10/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Obsługa akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2018/2019 Przetarg publiczny BZP 09/10/2018 17/10/2018, godz. 12:00 łódzkie
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa Przetarg publiczny BZP 08/10/2018 16/10/2018, godz. 09:30 warmińsko-mazurskie
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Przetarg publiczny BZP 08/10/2018 17/10/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Prowadzenie monitoringu Skarpy Warszawskiej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczeń górotworu, budynków i budowli na obszarze trzech jej fragmentów w latach 2018 -2020 Wynik 08/10/2018 - Polska
Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem Miasta Gniezna Przetarg publiczny TED 05/10/2018 14/11/2018, godz. 07:15 wielkopolskie
Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego. Wynik 04/10/2018 - Polska
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. Przetarg publiczny BZP 04/10/2018 15/10/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr SPNT/828/SZB/2018 na realizację doradztwa specjalistycznego w ramach wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „SPNT z biznesem” (po rozpoczęciu działalności gospodarczej). Zapytanie ofertowe 04/10/2018 12/10/2018 śląskie
ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. „Budowa i rozwój e-usług SISMS 3.0 Cloud z implementacją architektury mikroserwisów dla mieszkańców i samorządów jako dalszy rozwój działalności B+R firmy SISMS Sp. z o.o.” Zapytanie ofertowe 04/10/2018 12/10/2018 dolnośląskie
Administrowanie zasobem nieruchomości BGK na terenie Polski. Przetarg publiczny BZP 03/10/2018 12/10/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zimowe oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2018-2019 Przetarg publiczny BZP 02/10/2018 10/10/2018, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługi badawczo rozwojowe i eksperymentalne dotyczące roli negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi Zapytanie ofertowe 02/10/2018 17/10/2018 małopolskie, Krakowski
Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku Przetarg publiczny BZP 02/10/2018 10/10/2018, godz. 09:30 śląskie
Łagodzenie skutków zmiy - „Akcja zima” Zimowe utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów , alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie zimowym 2018/2019 Przetarg publiczny BZP 02/10/2018 10/10/2018, godz. 12:45 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.