Materiały do utrzymania dróg, w tym usługi - ogłoszenia

dostawa kruszywa, dostawa soli drogowej, dostawa tłucznia, dostawa piasku, przetarg na dostawę soli drogowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 874 wyników.
Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym Przetarg publiczny BZP 07/01/2019 15/01/2019, godz. 09:30 opolskie
Dostawa materiałów do utrzymania dróg powiatowych Przetarg publiczny BZP 07/01/2019 14/01/2019, godz. 10:00 podlaskie
Dostawa kruszywa betonowego na potrzeby Gminy Skoki Przetarg publiczny BZP 07/01/2019 18/01/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Wynik 07/01/2019 - Polska
Transport kruszywa Licytacja 07/01/2019 14/01/2019, godz. 13:58 dolnośląskie
Dostawa poprzez zakup: ziemi urodzajnej – czarnoziemu (humusu), piasku kopanego żółtego, piasku uszlachetnionego do betonu (frakcja 0-2 mm), w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 – kontynuacja robót ziemnych przy rozbiórce trybuny głównej, utwardzenie terenu pod trybunę mobilną oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wynik 06/01/2019 - Polska
Dostawa 13.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 05/01/2019 pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniających ( piasek i mieszanki 30 % piaskowo –solnej). Wynik 04/01/2019 - Polska
Dostawa kruszywa Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 24/01/2019, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 14/01/2019, godz. 08:45 warmińsko-mazurskie
Dostawa stacji kruszyw do węzła betoniarskiego Wynik 04/01/2019 - Polska
Przetarg nieograniczony na Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 15/01/2019, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Dostawa na wyposażenie pracowni mechanicznych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Piaskach Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 11/01/2019, godz. 14:00 lubelskie
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno Licytacja 04/01/2019 13/01/2019, godz. 23:59 pomorskie
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach przy ul. Żwirki i Wigury 9 oraz utrzymania czystości i odśnieżania terenu przylegającego do budynku Przetarg publiczny BZP 03/01/2019 11/01/2019, godz. 08:00 małopolskie
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 16 000 szt. Przetarg publiczny BZP 03/01/2019 11/01/2019, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2019 Wynik 03/01/2019 - Polska
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie 01.01.2019-31.12.2020 r.- budynki zgodnie z załącznikiem nr 1(budynki przy ul. Batalionu AK Zośka 4A, Rabsztyńska 4, Wolska 60, Boguszewska 29, Al. Solidarności 84, Karolkowa 56A, Staszica 3, Chłodna 45, Ogrodowa 28/30 Dz.nr 60/2 z obrębu 6-01-02 Warszawa, Tyszkiewicza 10, Dahlbergha 5, Piaskowa 9 i 11, Chłodna 29 (1050340), Chłodna 29 (1050339), Twarda 64 Sławińska 2A, Piaskowa 7) Wynik 03/01/2019 - Polska
Dostawa kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3220 Mg na drogi Gminy Tłuchowo w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 03/01/2019 14/01/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w terminie do 31.05.2019 do godz. 14.00 Wynik 03/01/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.