Operaty szacunkowe - ogłoszenia

wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, operat szacunkowy działki, wycena nieruchomości

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 723 wyników.
Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Przetarg publiczny BZP 10/12/2018 21/12/2018, godz. 10:00 pomorskie
Wykonywanie usługi inżyniera kontraktu. Wynik 10/12/2018 - Polska
Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 17/12/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie inwentaryzacji, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej Przetarg publiczny BZP 07/12/2018 18/12/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
Wycena rynkowa nieruchomości gruntowych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 07/12/2018 12/12/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wycena zabudowanej nieruchomości gruntowej Przetarg niepubliczny 07/12/2018 12/12/2018, godz. 11:00 małopolskie
Opracowanie trzech mechanizmów sztucznej inteligencji do: odnajdowania obiektów na zdjęciach i ich klasyfikowania; profilowania opisów kontrahentów; wyceniania towarów na bazie zdjęcia przy użyciu pierwszego mechanizmu sztucznej inteligencji. Opracowanie fragmentów platformy handlowej pozwalające na uruchamianie mechanizmów sztucznej inteligencji. Zapytanie ofertowe 06/12/2018 13/12/2018 Polska
Wycena składników majątkowych Zapytanie ofertowe 06/12/2018 11/12/2018, godz. 00:00 dolnośląskie
Wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy Wronki w 2019 roku. (ZP.271.2.62.2018) Licytacja 06/12/2018 14/12/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach 9, 10, 11 i 12 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020”.[OP-IV.272.137.2018.LK] Przetarg publiczny BZP 06/12/2018 21/12/2018, godz. 12:00 lubelskie
Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Nowosądeckiego (operat szacunkowy) Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 13/12/2018, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie 280 operatów szacunkowych, w tym: 60 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 5 garaży, 60 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 50 nieruchomości gruntowych oraz 100 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – IV części Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 13/12/2018, godz. 10:30 lubelskie
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości gruntowych w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 13/12/2018, godz. 08:45 zachodniopomorskie
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu Zapytanie ofertowe 05/12/2018 11/12/2018 mazowieckie
Świadczenie usług w zakresie sporządzania wycen nieruchomości Zapytanie ofertowe 05/12/2018 12/12/2018, godz. 11:00 świętokrzyskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 14/12/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wycena wartości służebności gruntowej (przejazdu i przechodu), na dz. nr 770 (obręb 07) i dz. nr 2572 (obręb 04) Starachowice ul. Ostrowiecka Licytacja 05/12/2018 17/12/2018, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby modernizacji istniejących budynków Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Wynik 05/12/2018 - Polska
Wykonanie operatów szacunkowych– edycja 12/18 Wynik 05/12/2018 - Polska
Sprzedaż nieruchomości gruntowej Przetarg niepubliczny 04/12/2018 11/12/2018, godz. 11:00 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.