Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane - ogłoszenia

druk, drukarnia, ulotka, poligrafia, drukowanie, banery, projektowanie graficzne, projektowanie logo, identyfikacja wizualna

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2635 wyników.
Usługi poligraficzne dla CENTRUM KULTURY ZAMEK w Poznaniu Wynik 17/08/2018 - Polska
Kompleksowe opracowanie merytoryczne, graficzne, wykonanie/ pozy-skanie zdjęć , skład oraz druk albumu w ramach realizacji projektu pn. „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošín” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Wynik 17/08/2018 - Polska
Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2019 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – II części Wynik 17/08/2018 - Polska
Usługa przygotowania do wydruku i druk książki Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie i dostawa okładek do świadectw ukończenia studiów podyplomowych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wynik 17/08/2018 - Polska
Wykonanie i dostawa albumu pn. "Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim" oraz kalendarza ściennego na 2019 rok pn. "Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego" dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 31/08/2018, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 11:00 opolskie
„Opracowanie projektów graficznych okładek, korekta, skład, druk oraz dystrybucja publikacji w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów”” Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 28/08/2018, godz. 10:00 małopolskie
druk materiałów promocyjnych związanych z Kulturą Dostępną w Kinach Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury promującej polską gospodarkę oraz branże priorytetowe Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w dwóch częściach - druk broszur oraz map nakład po 4 000 sztuk Wynik 17/08/2018 - Polska
Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Rozwoju Gospodarczego na rok 2018 Wynik 17/08/2018 - Polska
Usługa zapewnienia ciągłości drukowania, serwisu i utrzymania ciągłości funkcjonowania urządzeń drukujących oraz wsparcia systemu zarządzania wydrukiem Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 09:00 pomorskie
Wydanie: Projekt, skład, redakcja, tłumaczenie, korekta dwujęzykowa, druk i konfekcjonowanie trzech publikacji. Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 08:00 małopolskie
Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk katalogu do wystawy pt. Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w. , druk katalogu do wystawy pt. Bolesław Jan Czedekowski – portrecista wiedeński. Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 27/08/2018, godz. 11:30 pomorskie
Druk i dostawa publikacji rodzinnej Muzeum Emigracji w Gdyni pt. „Książka otwarta na świat” Przetarg publiczny BZP 17/08/2018 05/09/2018, godz. 09:00 pomorskie
Druk 3200 pakietów materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych Przetarg publiczny TED 17/08/2018 30/08/2018, godz. 07:00 mazowieckie
Wykonanie projektu, łamania, składu, druku i dostarczenia kalendarzy książkowych na 2019 rok Przetarg publiczny TED 17/08/2018 28/09/2018, godz. 07:00 łódzkie
Zakup i wdrożenie systemu typu MIS (Management Information System) kontrolującego procesy produkcyjne wraz z dostawą sprzętu dla Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021. Wynik 16/08/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.