Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi inżynieryjne, kosztorys, pozwolenie na budowę, ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 9069 wyników.
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi Zapytanie ofertowe 20/07/2018 27/07/2018, godz. 11:30 wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy i wzmocnienia fundamentów dla budynku wielorodzinnego Zapytanie ofertowe 20/07/2018 01/08/2018, godz. 11:30 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzorów autorskich dla zadania: „Przebudowa muru oporowego Zapytanie ofertowe 20/07/2018 24/07/2018, godz. 10:00 Miasto Wrocław
Wybór kandydatów na stanowisko projektanta układów napędowych (4 osoby) Zapytanie ofertowe 20/07/2018 27/07/2018 pomorskie, Gdański
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 09:00 śląskie
Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn.: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R” Zapytanie ofertowe 20/07/2018 31/07/2018 wielkopolskie, Poznański
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania Nr 8 pn.: „Drugostronne zasilanie Osiedla 22 Lipca – wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie” oraz Zadania Nr 13 pn.: „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ulica Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie” – zadania współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” Zapytanie ofertowe 20/07/2018 31/07/2018 lubuskie
Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” oraz „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo” Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 10/08/2018, godz. 11:00 łódzkie
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym branży elektroenergetycznej - 30 zadań Przetarg niepubliczny 20/07/2018 27/07/2018 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 11:30 śląskie
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 NA OS. JEZIORNA Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 01/08/2018, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 02/08/2018, godz. 10:50 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynkach F-1, F-2 i F-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej we Wrocławiu (Etap I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Etap II) Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 06/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
ZP/BZP/289/2018-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynku C-3 i C-4 Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowanych przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu (ETAP I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania w/w robót budowlanych ( ETAP II). Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 11:45 wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie (opracowanie) kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i dokumentów - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie: 1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B – Pakiet nr 1 2) wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B – Pakiet nr 2 3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D – Pakiet nr 3 Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 08/08/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
„Rozbudowa drogi powiatowej n 2085K Chełm – Zawada na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 08:30 małopolskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych Wynik 20/07/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.