Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi inżynieryjne, kosztorys, pozwolenie na budowę, ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8593 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice - Nowice - Piotrowice Świdnickie" Licytacja 19/09/2018 26/09/2018, godz. 14:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania Budowa sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego Zapytanie ofertowe 19/09/2018 21/09/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego - oznakowanie pionowe Zapytanie ofertowe 19/09/2018 21/09/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych Zapytanie ofertowe 19/09/2018 26/09/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie stałej organizacja ruchu Zapytanie ofertowe 19/09/2018 24/09/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie ekspertyzy dot. możliwości obniżenia poziomu wód gruntowych na terenie projektowanego cmentarza komunalnego. Zapytanie ofertowe 19/09/2018 12/10/2018, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 90 i 246” Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 11:30 lubelskie
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego utwardzenia nawierzchni drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach 67/41 oraz 67/37 obręb 06 miasta Darłowo Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 27/09/2018, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 27/09/2018, godz. 11:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji technicznej, programu postępowania konserwatorskiego, Kościoła Garnizonowego w Katowicach przy ul. Skłodowskiej-Curie 20 Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 10:30 małopolskie
Zaprojektowanie, wdrożenie i wypełnienie treściami elektronicznej platformy transferu wiedzy i zasobów źródłowych na potrzeby realizacji projektu „Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w.” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018 – 2020. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 19/10/2018, godz. 15:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: " Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji” – Etap III Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 27/09/2018, godz. 11:00 pomorskie
Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 10:00 lubuskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji budowlanej dotyczącej „Przebudowy i modernizacji zespołu laboratoriów elektromobilności, efektywności energetycznej, diagnostyki i pomiarów elektrycznych” budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 03/10/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej; Wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej - 64 zadania Przetarg niepubliczny 18/09/2018 25/09/2018 Polska
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym branży elektroenergetycznej - 64 zadania Przetarg niepubliczny 18/09/2018 25/09/2018 Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu Przetarg niepubliczny 18/09/2018 21/09/2018, godz. 00:00 dolnośląskie
Wykonanie identyfikatorów wybranych obiektów inżynierskich Przetarg niepubliczny 18/09/2018 26/09/2018, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zapytanie ofertowe 18/09/2018 01/10/2018, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji c.o. , cieplej wody i wymiany instalacji wod-kan wraz z inwentaryzacją budowlaną Przetarg niepubliczny 18/09/2018 28/09/2018, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.