Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

projekty budowlane, projektowanie architektoniczne, projektowanie inżynieryjne, przeglądy budowlane, nadzory, ekspertyzy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi Zapytanie ofertowe 17/01/2019 21/01/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącej dostosowania budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową przy ulicy Ostrowskiej 388 w Poznaniu Licytacja 16/01/2019 23/01/2019, godz. 12:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ul. Krętej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem Licytacja 16/01/2019 23/01/2019, godz. 23:59 mazowieckie
Przeglądy pięcioletnie obiektów budowlanych. Licytacja 16/01/2019 23/01/2019, godz. 12:00 Polska
Szacowanie wartości zamówienia - Wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów. Licytacja 16/01/2019 18/01/2019, godz. 13:00 Polska
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej Przetarg niepubliczny 16/01/2019 01/02/2019, godz. 00:00 lubelskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Przetarg niepubliczny 16/01/2019 21/01/2019, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej ; Przebudowa sieci elektroenergetycznej - 24 zadania Przetarg niepubliczny 16/01/2019 23/01/2019 Polska
Wykonanie robót z projektem budowlano- wykonawczym - 30 zadań Przetarg niepubliczny 16/01/2019 23/01/2019 Polska
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Zapytanie ofertowe 16/01/2019 23/01/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu Zapytanie ofertowe 16/01/2019 22/01/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Zmiana sposoby użytkowania trzech budynków Zapytanie ofertowe 16/01/2019 24/01/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Wymiana stolarki drzwiowej; Położenie płytek gresowych; Dobudowa wiatrołapów ; Wykonanie remontów instalacji gazowej; Wykonanie mycia i malowania elewacji ; Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ; Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji ; Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej; Utrzymanie terenów zielonych; Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów kontroli stanu technicznego; Opracowanie koncepcji modernizacji placu zabaw Przetarg niepubliczny 16/01/2019 13/02/2019, godz. 12:00 Miasto Kraków
Wykonanie 5-cio letnich kontrolnych pomiarów elektrycznych Zapytanie ofertowe 16/01/2019 25/01/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego i budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz kablowych linii oświetlenia wraz ze słupami i oprawami Zapytanie ofertowe 16/01/2019 31/01/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach Zapytanie ofertowe 16/01/2019 23/01/2019, godz. 11:00 śląskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Rekultywacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni” Zapytanie ofertowe 16/01/2019 24/01/2019 świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu skanera stacjonarnego wraz ze sprzętem geodezyjnym. Zapytanie ofertowe 16/01/2019 18/02/2019 pomorskie
Aktualizacja projektów budowlano – wykonawczych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik” Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 25/01/2019, godz. 12:00 lubelskie
Ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania (domena i hosting) Licytacja 16/01/2019 23/01/2019, godz. 12:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane.