Projektowanie architektoniczne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3174 wyników.
Opracowanie wyceny robót budowlanych wymiany konstrukcji dachu budynku Komendy Stołecznej Policji Licytacja 20/07/2018 24/07/2018, godz. 23:00 Polska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy i wzmocnienia fundamentów dla budynku wielorodzinnego Zapytanie ofertowe 20/07/2018 01/08/2018, godz. 11:30 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z płyt kamiennych na działce nr 922 w Sokółce Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynkach F-1, F-2 i F-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej we Wrocławiu (Etap I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Etap II) Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 06/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
ZP/BZP/289/2018-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynku C-3 i C-4 Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowanych przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu (ETAP I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania w/w robót budowlanych ( ETAP II). Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Adaptacja garaży na pomieszczenia dla rowerów i wózków Zapytanie ofertowe 20/07/2018 27/07/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 31/07/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie (opracowanie) kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i dokumentów - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie: 1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B – Pakiet nr 1 2) wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B – Pakiet nr 2 3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D – Pakiet nr 3 Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 08/08/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych Wynik 20/07/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu „Climatic Town – Energetyczna Rewitalizacja Miast” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 03/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej pogłębienia pomieszczenia garażowego w budynku OSP w Radlinie wraz z przebudową wjazdu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 11:45 śląskie
Opracowanie koncepcji w zakresie zmiany istniejącego układu funkcjonalnego i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę lub remont lokali mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 03/08/2018, godz. 08:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu tarasów budynku BOK przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku Wynik 20/07/2018 - Polska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Wynik 20/07/2018 - Polska
Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 - dokumentacja projektowa Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny Zapytanie ofertowe 19/07/2018 31/07/2018, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Realizacja zadania pod nazwą: 1. Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 – etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału okulistyki oraz Oddziału Dermatologii – etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 31/07/2018, godz. 09:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w ramach projektu p.t. ,,Przeprowadzenie inwestycji w postaci m.in. prac budowlanych i zakupu środków trwałych w celu wdrożenia innowacji produktowej, procesowej i ekoinnowacji w zakładzie produkcyjnym firmy WITPOL Sp. z o.o.”, o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020 Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 lubuskie
Opracowanie dwóch wariantów koncepcji budowy nowego budynku technicznego (serwerowni) oraz programu funkcjonalno użytkowego dla potrzeb rozbudowy Centrum Informatyki Zapytanie ofertowe 19/07/2018 01/08/2018, godz. 11:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.