Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 939 wyników.
Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną Inna informacja 05/10/2018 31/10/2018, godz. 08:30 podlaskie
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska Inna informacja 04/10/2018 11/10/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krak. na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. ist. układu drog., chod., ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krak. - Dietla - Strad. Inna informacja 04/10/2018 12/10/2018, godz. 10:00 małopolskie
„Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju.” Przetarg publiczny BZP 04/10/2018 19/10/2018, godz. 09:00 śląskie
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa - Okopowa. Wynik 03/10/2018 - Polska
4WOG 1200.2712.31.2018 Robota budowlana w podziale na pięć zadań : Zad. 1 - Remont ramp kolejowej i samochodowej w Komprachcicach. Zad. 2 - Remont budynku nr 4 w Opolu. Zad. 3 - Naprawa dachu w budynku nr 6 w Opolu. Zad. 4 – Roboty remontowe w budynku nr 10 ( hala sportowa) w Opolu. Zad. 5 – Roboty remontowe w budynku nr 22 w Opolu. Wynik 03/10/2018 - Polska
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” Część I 1. Budynek nadszybia szybu Karol. 2. Budynek maszyny wyciągowej szybu Karol. 3. Budynek maszyny wyciągowej szybu Juliusz. 4. Budynek warsztatu elektrycznego rejon ,,Juliusz” 5. Szybowa wieża wyciągowa szybu Karol. Wynik 03/10/2018 - Polska
„Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej”, Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej”, Część III : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej”, Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej”, Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej”, Część VI : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej”, Część VII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A w Rudzie Śląskiej”, Część VIII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A w Rudzie Śląskiej”. Wynik 03/10/2018 - Polska
Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej w ramach zadania pn.: Przebudowa podstacji trakcyjnej Tenczyńska w Krakowie, dz. 18/1, 18/2, obr. 146 j. ewid. Śródmieście. Przetarg publiczny BZP 03/10/2018 19/10/2018, godz. 12:00 małopolskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdn Przetarg publiczny TED 03/10/2018 09/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia Inna informacja 03/10/2018 09/10/2018, godz. 10:30 dolnośląskie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Remont budynku nr 3 w Jeżewie zadanie nr 1 Remont budynku nr 19 w Regnach zadanie nr 2 Remont budynku nr 93 w Regnach zadanie nr 3 Remont budynku nr 119 w Regnach zadanie nr 4 Remont budynku nr 10 w Kutnie zadanie nr 5 Remont WBK w Regnach zadanie nr 6 Remont rampy WBK w Nowym Glinniku zadanie nr 7 Remont ogrodzenia zewnętrznego w Gałkówku zgodnie z instrukcją NO-04-A009 zadanie nr 8 Wynik 02/10/2018 - Polska
Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Stargard–Szczecin Dąbie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny–Szczecin ... Inna informacja 02/10/2018 11/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w km 232,217 linii nr 91” Wynik 02/10/2018 - mazowieckie
Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wynik 02/10/2018 - świętokrzyskie
Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego Przetarg publiczny TED 02/10/2018 08/11/2018, godz. 09:45 warmińsko-mazurskie
Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Słonice-Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie" Inna informacja 02/10/2018 11/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa dworca kolejowego Siematycze Wynik 02/10/2018 - mazowieckie
Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Przetarg publiczny BZP 02/10/2018 17/10/2018, godz. 08:00 śląskie
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” Wynik 02/10/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.