Kolejnictwo - ogłoszenia

wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych, roboty budowlane w zakresie budowy kolei, budowa torów, budowa w zakresie kolei, wykonanie rewitalizacji torów, pkp, tory, tabor, trakcja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 620 wyników.
”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II” Wynik 12/06/2019 - Polska
Remont budynku administracyjnego Zakładu Linii Kolejowych Zapytanie ofertowe 12/06/2019 19/06/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej Przetarg publiczny TED 12/06/2019 15/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) wrejonie ulicy Dolnej” Wynik 12/06/2019 - śląskie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów (...), ul. Cmentarnej (...) oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Inna informacja 12/06/2019 03/07/2019, godz. 10:00 łódzkie
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w m. Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny TED 12/06/2019 15/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 Inna informacja 12/06/2019 28/06/2019, godz. 10:30 śląskie
Przebudowa dworca kolejowego Imbramowice Wynik 12/06/2019 - mazowieckie
Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego – dostosowanie do ruchu autobusów – w systemie zaprojektuj i wybuduj Wynik 10/06/2019 - Polska
Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022 Przetarg publiczny BZP 10/06/2019 26/06/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy wraz zbudową oświetlenia przy ul. Żernickiej w Gliwicach Przetarg publiczny BZP 10/06/2019 25/06/2019, godz. 11:30 śląskie
Dostawa szczotek węglowych do elektrycznych zespołów trakcyjnych. Licytacja 10/06/2019 19/06/2019, godz. 10:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” Przetarg publiczny BZP 10/06/2019 25/06/2019, godz. 10:45 dolnośląskie
„Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wynik 10/06/2019 - Polska
Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (...) na odcinku Podg. Most Wisła (...) Inna informacja 10/06/2019 14/06/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa – Żagań” Inna informacja 10/06/2019 26/06/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową ul. Światowida Inna informacja 10/06/2019 27/06/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa dworca kolejowego Radymno Inna informacja 10/06/2019 23/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las Wynik 08/06/2019 - Polska
Przebudowa drogi gminnej nr 040155C relacji Szynych – wał Wisły Przetarg publiczny BZP 07/06/2019 24/06/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.